Úrazové pojištění právní ochrany

Dalším druhem pojištění, kterým se budeme v našem seriálu připraveném s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany zabývat, je pojištění právní ochrany v případě úrazu. Toto pojištění je určeno pro rodiny, které si přejí mít zajištěnou co nejkomplexnější právníochranu v případě úrazu.

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištěnými osobami jsou:

  • pojistník, tj. osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu,
  • manželka nebo manžel pojistníka, a není-li jich, pak jeho druh nebo družka,
  • děti pojistníka a osoby uvedené v předchozím bodě do dovršení 26. roku jejich věku, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti, pokud jsou svobodné a doposud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost.

Těmto osobám je poskytována právní ochrana v případě právních problémů souvisejících s úrazem, a to i v případě výdělečné činnosti, kterou může být jak pracovní činnost tak podnikání. Podle okolností vzniku úrazu se může jednat o spory:

  • týkající se odškodnění od přímého viníka úrazu nebo od osoby, která je ze zákona povinna úraz odškodnit (např. zaměstnavatel při pracovním úrazu svého zaměstnance; majitel nemovitosti při úrazu, ke kterému došlo na zledovatělém přilehlém chodníku apod.) a
  • související s pojistnými smlouvami zraněné osoby (průtahy s vyplácením pojistného plnění, odmítnutí pojistného plnění z úrazového pojištění apod.).

Kdy lze právní ochranu využít?

1. Úraz na neupraveném zledovatělém chodníku

Otec rodiny při cestě za jakýmkoli účelem (tedy i při výkonu podnikání, apod.) utrpí zranění na neočištěném, zledovatělém, chodníku. Na příčinu úrazu má důvěryhodné svědky a léčení je dlouhodobé. Důsledkem úrazu je poškození oděvu, snížení příjmu otce po dobu nemoci a po dobu rekonvalescence. Otec má nárok též na přiměřené bolestné.

V rámci právní ochrany svému pojištěnému pojišťovna zajistí uplatnění nároku na odškodnění u osoby odpovědné za úklid chodníku (oprava oděvu, ztráta příjmu,…) a to i soudně. Obdobná situace (tj. zranění pojištěné osoby) může nastat při jakékoli rekreaci, podnikání, služební cestě apod. kdekoli v Evropě.

2. Pracovní úraz

Pojištěná osoba v zaměstnání utrpěla pracovní úraz. Zaměstnavatel však odmítá zaměstnance odškodnit tak, jak pro případ pracovních úrazů nařizují právní předpisy. Pojišťovna posoudí situaci zaměstnance a zajistí uplatnění veškerých oprávněných nároků zraněného zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Právní pomoc je poskytována při uplatňování pracovněprávních nároků pojištěného člena rodiny ve všech případech, kdy pracovní poměr má člen rodiny uzavřen s "českým" zaměstnavatelem (tj. zaměstnavatel se sídlem v ČR).

3. Úrazové pojištění - problémy s pojistným plněním

Rodiče svému synovi sjednali úrazové pojištění. Synovi se skutečně úraz přihodil a řádně požádal o pojistné plnění ze své úrazové pojistky. Pojišťovna však dělala problémy s vyplacením pojistného plnění.

Všichni pojištění členové rodiny mají nárok na řešení případných sporů s ostatními pojistiteli, jestliže spor souvisí s úrazem (úrazové pojištění,  životní pojištění, pojištění léčebných dávek v případě dlouhodobé nemoci aj.).

Pojištění právní ochrany a sport

Výše popsané pojištění právní ochrany v případě úrazu nelze použít pro řešení sporů mezi jednotlivými pojištěnými členy rodiny, v případě úrazu vzniklého v důsledku aktivní účasti na sportovních závodech a soutěžích, při sporech souvisejících s nemocí z povolání a při uplatňování náhrady škody v pracovněprávních sporech, je-li o náhradě škody oprávněn rozhodovat soud se sídlem mimo ČR.

Úraz může komukoli z nás zásadním způsobem změnit život - a potom je právní ochrana velmi důležitá. Pojištění právní ochrany v případě úrazu si proto sjednávají rodiny, které chtějí mít co nejkomplexnější právní ochranu v případě úrazu (tj. včetně úrazu při podnikání či zaměstnání), a to samostatně nebo jako doplněk k jiným druhům pojištění právní ochrany.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: