Druhy platebních karet

Základním kritériem při členění karet je tzv. způsob zúčtování, podle kterého můžeme platební karty rozdělit na:

  • Debetní - jedná se o kartu, kterou lze platit u obchodníka nebo vybírat z bankomatu, pokud je na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou chvíli po provedené transakci maximálně několik dní či týden. Banka odečte danou sumu přímo z účtu klienta.
  • Kreditní - kartou můžete nakupovat zboží nebo služby na úvěr. K zúčtování dochází až po určité bankou stanovené době. Úvěr se čerpá prostřednictvím revolvingového (opakujícího se) úvěrového limitu, který se obnovuje automaticky po splacení dlužné částky. Banky stanovují minimální výši splátky úvěru (obvykle 5 - 10 % z dlužné částky) a úvěrový limit (podle bonity klienta). Na těchto stránkách naleznete více informací o kreditních kartách.

  • Charge – fungují obdobně jaké kreditní karty. Charge kartou však nenakupujete na úvěr. Při zúčtování, které je také stanovené k určitému datu (obvykle 14 - 30 dní), musíte splatit jednorázově celou dlužnou sumu. Z čerpané částky není účtován žádný úrok.

  • Nákupní úvěrové – jedná se o kreditní karty, které však vydávají nebankovní instituce. Více informací naleznete v sekci Leasing a splátky.

 Dále lze platební karty členit podle použitelnosti takto:

  • domácí (tuzemské) karty - pro výběr v bankomatech a platbu v obchodech na území domácí země. Banky však od jejich vydávání v posledních letech již upouštějí

  • mezinárodní karty - rozšířená platnost karty nejen pro tuzemsko, ale i pro zahraničí.

Podle způsobu provedení můžeme karty rozdělit na:

  • Embosované – jedná se o platební karty s tzv. reliéfním (plastickým) písmem. Karty umožňují nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník používá tzv. žehličku (imprinter - mechanický snímač), který sejme otisk všech údajů vyražených na kartě a zákazník údaje potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Embosované karty lze používat na více místech než karty elektronické.

  • Elektronické – nejčastěji používané karty. Banky je většinou vydávají k účtu zdarma. Jsou určeny především k výběrům z bankomatu a pro platby u obchodníků, kteří mají elektronický platební terminál. Nevýhodou je jejich zatím omezená použitelnost u plateb v prodejnách.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát


Související články: