Operativní leasing - zpětné převzetí vozidla

A je zde konec kontraktu. Vlastně není. Začíná přece kontrakt další, na nový, lépe vybavený a kvalitnější automobil. Před jeho převzetím je však nutné nejprve ten starý vrátit. Úlohou leasingové společnosti je opět zkontrolovat stav vozidla, velice často je řidičům umožněn odkup vozidla do vlastnictví. Manželka potřebuje také automobil, případně starší syn. A kdo jiný než původní řidič bude vědět více o skutečném stavu a kvalitách vozidla?

Není to tak dávno co jsem se setkal s klientem, který se domníval, že leasingová společnost pracuje současně jako autopůjčovna. Je tedy naprosto v pořádku, pokud jako klient očekávám, že leasingová společnost dále pracuje s již jednou použitými vozidly a dále je pronajímá svým klientům. Samozřejmě. Já od Vás chci nové vozidlo, přesně podle vlastní konfigurace a Vy si ho můžete následně realizovat u zákazníků, kteří o to budou mít zájem....

Takto to bohužel nefunguje. Jednou z možností  jsou služby provozovány opravdu jako půjčovna, pak ale bez nároku na přílišnou variabilitu ve službách a konfiguracích vozidel, nebo jsou poskytovány jako hlavní předmět podnikání leasingové společnosti. Pak je sice možné si přát řídit jakékoliv vozidlo dostupné na trhu, je ale současně nutné počítat s tím, že všechna vozidla jsou po skončení kontraktu prodávána na trhu s ojetými vozidly.

Tento postup, tedy prodej všech vozidel po skončení kontraktu, ať je uzavřen na jakoukoliv délku má jednu základní výhodu - standardizaci postupu. Jistě jste si při čtení předchozího odstavce mysleli, není to ekonomické! Automobil po 24 měsících provozu musí být přece dostatečně dobrý na to, aby byl i dále provozován. Jenže pokud by to leasingová společnost takto dělala, velice brzy by se dostala do role Járy Cimmermanna a jeho horníků, hromadících se mu v dole. Postupně by se zvyšovalo množství vozidel, které z nějakého důvodu není možné dále provozovat. Nezbytně nutně by tak došlo k tomu, že jednoznačně stanovená hodnota vozidla po skončení kontraktu by se opět stanovila jako hodnota hypotetického prodeje takového vozidla. Jen tak by bylo možné zabezpečit, aby leasingová společnost na následném provozování a prodeji vozidel neprodělávala. A jsme zpět u původně definovaného postupu. Vozidla lze stejným postupem prodat, ať jsou stará 24 měsíců, nebo i 72. Každé vozidlo má svoji cenu. Současně s tím je ale nutné si všímat stavu vozidla, ve kterém se prodává. Každá společnost využívá některých metod, dostupných na trhu k ocenění vozidla (EuroTax, IBS Expert a pod.), podle jeho stáří a hodnoty na trhu.

Poškození provozem nebo  pojistná událost?

Pak je ale nutné si uvědomit, že každé poškození vozidla, které snižuje jeho hodnotu vůči takovýmto tabulkovým hodnotám, bude chtít dodavatel nahradit. Že je téměř nemožné vrátit  vozidlo bez jakéhokoliv poškození? Samozřejmě. Jenže právě na tuto strunu hrají některé leasingové společnosti při specifikaci leasingové smlouvy. Smluvní podmínky vypadají nádherně. Za vše ručí leasingová společnost, vše je v její zodpovědnosti, vše řeší ona. Až do okamžiku, kdy vracíte automobil. V ten okamžik zjistíte, že leasingová společnost sníží zůstatkovou hodnotu vozidla o rozdíl, mezi skutečným opotřebením kabiny vozidla a hodnotou 250 EUR. Ne, opravdu si nevymýšlím, to je reálný případ. Garantovaná zůstatková hodnota vozidla se tak stává hypotetickou hodnotou, která není téměř nikdy dosažena a klient následně obdrží dofakturaci na docela významný rozdíl v ceně.

Proto je nutné se pečlivě seznámit o obchodními podmínkami firmy a Rámcovou smlouvou, na základě které jsou služby poskytovány. Samozřejmě, jestliže bylo s vozidlem zacházeno opravdu nešetrně a jeho stav více než co jiného představuje tank po prohrané bitvě u Stalingradu, je plným právem po klientovi požadována náhrada. Rozumný kompromis mezi těmito dvěma póly je institut nazývaný jednoduše - "škodní událost". V případě, že je vozidlo poškozeno a škoda je vyšší než spoluúčast, pak je hlášení poškození, i když se jedná o "škrábanec z parkoviště" nezbytností. Vyhnete se tak právě takovým nepříjemnostem, o kterých jsme se již zmiňovali. Současně je ale nutné mít na paměti, že řešit stav vozidla až v okamžiku, kdy na mne čeká u dealera vozidlo nové a já to staré „jen vracím“ nepřinese nic dobrého. Leasingová společnost nemůže být poškozena dalším čekáním na vyřízení nehlášené pojistné události a vždy tak vznikne stav, který není příjemný ani jedné straně. BUSINESS LEASE se proto snaží na tuto skutečnost klienty upozornit vždy dostatečně dlouho dopředu, aby bylo možné veškeré formality vyřídit včas a v klidu.

Uvedení do původního stavu

Každý z nás si rád to své vozidlo nějak vylepší. Někomu stačí vonný stromeček nebo držák na láhev, jiný se nezastaví ani před instalací svého autorádia nebo hands free sady. Opět se však vraťme k výše zmíněným pravidlům definice zůstatkových hodnot vozidel. I když budete naprosto skálopevně přesvědčeni o tom, že právě ta Vaše úprava interiéru vozidla je tím, co vozidlo potřebovalo ke své dokonalosti, kdokoliv jiný může mít právě opačný názor. A hodnota vozidla je něco, co dodavatel garantuje. Znamená to, že veškeré úpravy vozidla musí být realizovány takovým způsobem, aby umožňovali jeho opětovné uvedení do původního stavu. Že to vždy nejde? Pak je nejlepším řešením zajistit si specifickou úpravu vozidla přímo u dodavatele. A pokud se dozvím, že takováto úprava není možná? Pak musím počítat s tím, že úpravu zaplatím dvakrát. Jednou při její instalaci a podruhé při opravě vozidla a uvádění do původního stavu. Neznamená to tedy, že vozidlo nesmí být opotřebováno. Jedná se ale o provozní opotřebení dílů, které souvisejí s provozem vozidla. Veškeré ostatní části vozidla musí být vráceny tak, jak byly převzaty kdysi dávno, před třemi nebo čtyřmi lety, když byl náš miláček ještě úplně nový.

Prodej vozidla řidiči

Specifický problém operativního leasingu. Koupíte si auto za hotové. Jezdíte s ním, odepisujete ho v účetnictví a jednoho dne je takzvaně úplně váš. Odepsaný, starý. Koupíte si automobil na finanční leasing. Jaké překvapení. Splácíte leasingové splátky, snižujete nezaplacenou část vozu a jednoho dne je vozidlo úplně splaceno a vaše. V krátké nebo delší době nastane stav, kdy je vozidlo vašim majetkem a vy si můžete rozhodnout, co s ním provedete dál. Budete v něm dále jezdit, nebo ho prodáte? Bohužel, pro většinu našich zákazníků bohudík u operativního leasingu je tomu jinak. Po skončení kontraktu se vozidlo vrací zpět leasingové společnosti a ta jej prodává. Ale ouha. I v tomto případě si může bývalý řidič vozidlo koupit do vlastnictví. Nastává zde ale paradoxní situace. Zatímco u finančního leasingu je zůstatková hodnota vozidla limitně blížící se nule a prodejní hodnota tak závisí na soudním znalci, u operativního leasingu se ještě stále jedná o součást ekonomického cyklu. Schopnost leasingové společnosti prodat vozidlo za hodnotu, kterou si předem definovala v kontraktu může významným způsobem ovlivnit profitabilitu celého obchodního případu. Proto je snahou leasingové společnosti maximalizovat příjmy jdoucí z prodeje vozidel. Tento zájem je ale většinou v rozporu s požadavkem řidiče - koupit si vozidlo do soukromého užívání za přijatelnou cenu. Tento rozpor v podstatě nelze vyřešit jinak, než akceptovat současně platné ceny vozidel na trhu s ojetými vozidly, nebo přistoupit na úpravu Rámcové smlouvy směrem k převzetí zodpovědnosti za prodej po skončení kontraktu. Tato myšlenka by se mnohým mohla zdát docela zajímavá. Nezapomínejme ale na fakt., že převzetí odpovědnosti za prodej vozidla může mít z pohledu účetnictví dopad do deklarovaného majetku společnosti stejný dopad jako finanční leasing - tedy možnost vykazovat takováto vozidla v majetku.

Lze tak v souhrnu konstatovat několik zásad, kterými je nutné se při vrácení vozidla v operativním leasingu po skončení kontraktu řídit:

  • rozhodnout se předem, zda bude požadován prodej vozidla i řidičům firmy a zda má být tato možnost využita v rámci motivačního programu zaměstnanců. V případě, že ano, spolupracovat s dodavatelem na začlenění dohodnutých pravidel do Rámcové smlouvy
  • vždy je dobré na tento okamžik myslet předem. Vyhnete se tak nebezpečí překročení nasmlouvaného času, nebo kilometrů a tedy zvyšování nákladů
  • minimalizovat neautorizované, nebo osobní zásahy do vozidla na nezbytnou mez. I v tomto případě se omezit na takové zásahy, které neznamenají konstrukční nebo mechanické úpravy vozidla
  • před ukončením kontraktu se ujistit, že veškerá poškození vozidla přesahující svou odhadovanou výší spoluúčast v rámci havarijního pojištění vozidla byla řádně nahlášena
  • pečlivě vyplnit předávací protokol. Vyhnete se tak dohadům, zda bylo vozidlo vráceno v takovém stavu, který zapříčinil snížení odhadované zůstatkové hodnoty a tedy více-náklady zákazníka.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: