Operativní leasing - technická kontrola a servis

Doba mezi pravidelnými servisními kontrolami vozidel se neustále prodlužuje. Přesto, nebo právě proto, je to pro leasingovou společnost ojedinělá příležitost ověřit si stav vozidla, které v tom lepším případě poznáme jen podle naskakujícího počtu kilometrů při tankování. Autorizované sítě jednotlivých výrobců a dovozců dávají záruku kvalitně odvedené práce a zajišťují další desítky tisíc kilometrů pro řidiče.

Servisní zabezpečení vozidel provozovaných formou operativního leasingu je jednou z nejdůležitějších služeb, které jsou v rámci tohoto konceptu klientům poskytovány. Každé vozidlo je jen technickým prostředkem, který někdo vyrobil pro potřebu jiných. Proto jako každá technika potřebuje pravidelnou kontrolu stavu a schopnosti i nadále snášet zátěž každodenního provozu.

Pravidelný servis nebo počítač?

Vozidla jsou navíc potenciální nebezpečná zbraň na silnicích. Již od výrobce je tedy přesně specifikováno, jaké provozní skupiny a v jakých intervalech je nutné je kontrolovat. Samozřejmě. Technický pokrok jde stále kupředu a tak se většina technických kontrol posouvá stále dále k stále více najetým kilometrům. Současně si ale málo kdo uvědomuje, že tím automaticky vzrůstá jednak důležitost takových kontrol a jednak i jejich cena.

Pro názornost použijeme olejové náplně a brzdové destičky na vozidle, které využívá prodlouženého servisního intervalu, výrobci anglicky označovaného "long live service". Vozidlo je přistaveno k technické kontrole. Již nyní je nutné si uvědomit relativitu procent ve vztahu k najetým kilometrum. Většina výrobců automobilu požaduje dodržení servisního intervalu v rozsahu max. plus 1000 km. Při ročním nájezdu 35.000 km to ale znamená jen 6 průměrných pracovních dnů!! Nechávat tedy servisní kontrolu na poslední chvíli může znamenat i neuznanou reklamaci některých provozních skupin, nebo dodatečné servisní náklady, které budou hrazeny klientem. Je také nutné si uvědomit, že prodloužení servisního intervalu, které je v inzerci značek často využíváno a zdůrazňováno, může podle značky paradoxně znamenat i zvýšení servisních nákladů. Jako příklad nyní použijeme brzdové destičky. Jejich standardní kontrola a případná výměna je stanovena na 15.000 km. Při této kontrole se zjistí jejich zvýšené opotřebení. Destičky však s rezervou vydrží při tomto způsobu jízdy do 40.000 km, tedy po další, 30.000 km kontrole. Při této kontrole je tedy jejich stav opět ověřen a jestliže styl jízdy setrvává, destičky jsou vyměněny. Styl jízdy se ale mohl změnit a brzdové destičky jsou shledány dostatečnými do 50.000 km (tedy přes další kontrolu při 45.000 km) a jsou tedy na vozidle jsou ponechány původní. Jestliže na stejnou modelovou situaci přistoupíme z pohledu vozidla s prodlouženým servisním intervalem, je zřejmé, že servisní organizace nebude riskovat zničené brzdové destičky mezi plánovanými kontrolami a vymění je hned při první kontrole - 30.000 km.

Že se z pohledu velkých vozových parku muže jednat o celkové zvýšení nákladu je zřejmé. Stejné pravidlo pak platí i u výměny olejů, kde navíc přichází do kalkulace nákladů i významě zvýšená cena olejů pro motory umožňující prodloužený servisní interval. Využití této technické vymoženosti tak zasluhuje pozornosti nejen jako vlastnost šetřící čas strávený v servisu, ale i jako řešení, které muže mít vliv na servisní náklady kalkulované ve službách operativního leasingu.

A co z toho platíte vy dnes a co na konci?

Z pohledu různých konceptu servisního zabezpečení, které jsou na trhu k dispozici je také nutné si uvědomit vztah náladovosti a zvláště metodiky uzavřená / otevřená kalkulace operativního leasingu. Při využívání operativního leasingu formou otevřené kalkulace jsou veškeré náklady, tedy včetně tech servisních, vyúčtovány na konci kontraktu. Při snaze nalézt pozitiva tohoto přístupu dojdeme k faktu, že veškeré servisní platby se chovají jako zálohy a je zde tedy možnost, že nám dodavatel vrátí část prostředků zpět. Při definici ceny servisního zabezpečení tak musí být cena nastavena výše, než jaké je reálné očekávání. Jinak dodavateli hrozí fakt, že zisk vrátí zákazníkovi, se ztrátou mu nikdo nepomůže. Podstatně důležitější je ale fakt, že závěrečné vyúčtování skýtá možnost vyúčtovat náklady, které nebyli na počátku vůbec uvažovány. Naopak, u uzavřeného typu kalkulace je jak zákazníkovi, tak i dodavateli předem jasno, k jakým nákladum se v průběhu kontraktu dojde. Jakýkoliv servisní náklad, který dodavatel hradí v průběhu kontraktu je jeho nákladem a tak je jeho logickou snahou minimalizace veškerých nákladu. Z toho pak profitují samotní zákazníci vetší konkurenceschopností dodavatele a jeho neustálým zlepšováním podmínek. Jako příklad lze uvést fakt, že velice často se do servisních a vyúčtovávaných nákladu započítávají položky, jako je například dálniční známka. Máte kontrakt na 36 měsíců, takže logicky by mel měsíční poplatek zahrnovat příslušný podíl z celkem 3 dálničních známek. Ouha. Omyl! Vždyť minimum vašich vozidel začíná jezdit v lednu. Pokud je automobil přihlášen k provozu uprostřed roku, zákonitě bude kontrakt obsahovat o jednu dálniční známku více. Je překvapivé, jaké velké procento otevřených kalkulací tento fakt zamlčuje a tiše ceká na celkové vyúčtování vozu, kde se pochopitelně v rozporu s "placenou zálohou" objeví správný počet dálničních známek.

Shrnutí

Servisní zabezpečení vozidla je jednou z největších položek měsíční splátky operativního leasingu, společně s odpisy a pojištěním vozidla. Rezervujte si čas a důkladně se seznamte s podmínkami, za kterých vám bude servisní zabezpečení poskytováno od toho kterého výrobce. Věřte, že se vám to v budoucnu určitě vyplatí. Třeba jen tím, že budete přesně vědět o tom, co za své peníze dostáváte a na co máte nárok.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: