Pojištění majetku: Na co si dát pozor?

07.04.2008 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Vzhledem k rozmarům počasí a přírodním kalamitám by žádný dům či byt neměl zůstat nepojištěn. Jakou roli v pojištění hraje nová a jakou časová cena? Proč je třeba dávat si pozor na podpojištění nebo jaké zabezpečení majetku je vhodné si pořídit?

Loňský orkán Kyrill, letošní vichřice Emma, katastrofální záplavy v letech 1997 a 2002 – to jsou jen nejzářnější příklady toho, proč se vyplatí mít svůj majetek dobře pojištěný a proč pojištění domácností nebo rodinných domů patří k nejrozšířenějším druhům pojištění vůbec.

Toto pojištění však nechrání jen před živelními událostmi, jeho úloha spočívá také v krytí rizik souvisejících s krádežemi a vandalismem a jeho součástí může být i pojištění odpovědnosti za škody, které by majitel domácnosti nebo objektu, členové jeho rodiny nebo i jejich domácí zvířata mohli způsobit někomu jinému.


Nová nebo časová hodnota?


Aby však pojištění domácnosti či rodinných domů fungovalo ke spokojenosti klienta, musí si být pojištěný vědom některých základních principů a musí se také o své pojištění průběžně starat. Jde například o to, jestli je pojištění koncipováno na tzv. časovou, či naopak novou cenu, nebo jestli je správně nastavena pojistná částka pojištěného majetku. A vyplatí se také přesvědčit, jaké podmínky si pojišťovna klade na zabezpečení majetku.

Pokud chcete mít svou domácnost nebo dům pojištěné dobře, měli byste rozhodně zvolit pojištění na novou cenu. To vám totiž zaručí, že v případě pojistné události, ať už jde o živelní událost, vandalismus nebo krádež, dostanete od pojišťovny dostatek peněz, abyste si mohli poškozenou věc nechat opravit (při poškození) nebo pořídit novou stejného druhu, rozsahu, užitné hodnoty a kvality (při zničení nebo krádeži) . Naproti tomu u pojištění na časovou cenu je pojistné plnění sníženo o částku vyjadřující opotřebení (amortizaci) a vyplacená náhrada pak často nemusí stačit na pořízení věci nové.


Před uzavřením pojistné smlouvy byste si měli proto důkladně prostudovat její podmínky, aby se vám nestalo, že při pojistné události dostanete méně peněz, než jste očekávali!

 

Podpojištění vyřeší automatická indexace


Méně peněz na pojistném plnění může pojišťovna vyplatit také tehdy, když pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je nižší než skutečná pojistná hodnota pojištěného majetku, tedy když dochází k tzv. podpojištění. Přeloženo do češtiny to znamená, že skutečná hodnota nemovitosti nebo věcí, které doma máte, je vyšší než částka, na kterou jste si nemovitost nebo domácnost pojistili. Hrozí vám pak, že při pojistné události nedostanete od pojišťovny plnou náhradu, ale plnění krácené ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k hodnotě pojištěného majetku.

Pokud by třeba pojistná hodnota rodinného domku byla tři miliony korun a sjednaná pojistná částka jen na půldruhého milionu, tedy polovinu skutečné hodnoty, pak při škodě za třeba 200.000 Kč byste nedostali plných dvě stě tisíc, ale právě jen onu polovinu, tedy 100.000 Kč. Je to stejné, jako kdybyste si pojistili jen polovinu nemovitosti.


Moderní pojistné produkty, jako jsou například pojištění DOMOV nebo DOMOV EXPRES ČSOB Pojišťovny, nabízejí možnost automatické indexace pojistné částky nemovitosti. V praxi to znamená, že pojistná částka nemovitosti se každoročně automaticky mění v závislosti na růstu cen stavebních prací. Klient pak má jistotu, že jeho nemovitost je stále pojištěna na dostatečně vysokou pojistnou částku, která odpovídá její aktuální pojistné hodnotě, a riziko podpojištění mu tak nehrozí.


Riziko podpojištění hrozí většině domácností. Ne snad proto, že by si jejich majitelé úmyslně sjednávali smlouvy s nižší pojistnou částkou, aby ušetřili, ale proto, že hodnota majetku v domácnosti se časem zvyšuje například při pořízení nového nábytku, televize či obrazu, ale jen málokdo tuto skutečnost zohlední ve své pojistce.

 

Kvalita zabezpečení promlouvá do výše plnění


Je dobré si proto čas od času udělat doma malou revizi majetku a spočítat si, jestli jeho hodnota ještě stále odpovídá pojistné smlouvě. Pokud ne, pak se vyplatí pojistnou částku zvýšit. U moderních pojistných produktů lze provádět změny v pojištění kdykoliv v jeho průběhu, bez nutnosti rušit stávající a uzavírat novou pojistnou smlouvu. U starších pojištění je lepší obrátit se na svou pojišťovnu a stávající smlouvu upravit na nové podmínky nebo ji ukončit a uzavřít novou, se správnými parametry pojištění.

V oblasti zabezpečení proti odcizení krádeží vloupáním dnes většina pojistitelů nepředepisuje klientům konkrétní způsob zabezpečení, kterým musí být nemovitost či domácnost vybavena při sjednání pojištění, ale úroveň zabezpečení posuzuje až v okamžiku škodné události a od úrovně zabezpečení odvozuje maximální možnou výši pojistného plnění. Konkrétní hranice pojistného plnění pro tu kterou úroveň zabezpečení bývají uvedeny v pojistných podmínkách pojistitele. Klientům může být dobrým pomocníkem v posouzení kvality jednotlivých zabezpečovacích prvků (bezpečnostních zámků, kování, uzamykacích systémů) tzv. pyramida bezpečnosti. Tento systém za pomoci barevného označení napomáhá určit, jak vysoké bezpečnostní třídě na pomyslné pyramidě bezpečnosti konkrétní prvek odpovídá.


Autor je ředitelem odboru řízení produktů neživotního pojištění v ČSOB pojišťovně.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ