Představujeme Evropské spotřebitelské centrum

16.09.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Evropské spotřebitelské centrum působí pří ČOI a jeho hlavním úkolem je ochrana práv spotřebitele na mezinárodní úrovni v rámci EU.

V předcházejících článcích, které se věnovaly institucím starajícím se o práva a zájmy spotřebitelů, jsme si představili jednak Sdružení obrany spotřebitelů (článek SOS pro spotřebitele) a také Českou obchodní inspekci (článek Představujeme ČOI). Uvedené instituce mají za úkol pomáhat spotřebitelům v rámci ČR.

V době, kdy EU prakticky smazala hranice v Evropě, je poměrně běžné, že spotřebitelé (ať už osobně nebo na dálku) nakupují i v jiných zemích - tzv. přeshraniční nákupy. Díky vnitřnímu trhu v EU, zavedení společné měny euro a rozvoji internetového nakupování mizí překážky omezující občany při nákupech v jiných zemích EU. Proto je nezbytná existence instituce která má mezinárodní působnost s pobočkami v jednotlivých zemích EU a může tak spotřebitelům pomáhat v rámci celé unie.

Počet sporů, které lidem bezplatně pomáhalo řešit Evropské spotřebitelské centrum (dále ESC) ČR stále roste. V roce 2015 to bylo více než 600 přeshraničních sporů s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu. V nich se spotřebitelům dostalo přímé asistence nebo poradenství při jejich řešení. Dalších více než 500 kontaktů se spotřebiteli tvořily žádosti o informace o právech spotřebitelů na jednotném trhu.

Nejčastějšími oblastmi, kde ESC spotřebitelům asistuje, jsou nákupy zboží a využívání služeb na internetu, problémy v letecké dopravě, ubytovacích službách a při nákupu a pronájmu vozidel.

Jak to začalo

V dubnu 2005 začalo na Ministerstvu průmyslu a obchodu pro spotřebitele fungovat centrum pro poradenství a pomoc při vyřizování stížností na zboží a služby zakoupené v EU – Evropské spotřebitelské centrum pro ČR. Založeno bylo už k 1. 1. 2005, ovšem během prvních tří měsíců roku Centrum fungovalo v omezeném rozsahu, byly vykonávány přípravné práce, koordinována činnost s orgány v ČR, s fungujícími Centry v členských státech EU a s Evropskou komisí.

Od 1. ledna 2009 působí ESC při České obchodní inspekci. Česká republika byla první z nových členských zemí EU, která převzala osvědčený model používaný v celé Evropě. ESC v ČR se připojilo, spolu s dalšími novými Centry, k síti již existujících Evropských spotřebitelských center.

Poslání ESC

Evropské spotřebitelské centrum usnadňuje spotřebitelům orientaci na vnitřním trhu Evropského společenství, posiluje důvěru spotřebitelů v jeho fungování a pomáhá jim využívat jeho potenciálu. Cílem je, aby spotřebitelé měli stejnou důvěru k realizaci nákupů zboží a služeb na celém vnitřním trhu, jakou mají k nákupům na trhu domácím.

ESC nabízí bezplatné informace a rady, spolupráci a pomoc týkající se práv spotřebitelů v zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu. Jeho činnost je možno shrnout do následujících bodů:

  • pomáhá spotřebitelům s řešením stížností a sporů v zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu a naopak také pomáhá spotřebitelům ze zemí Evropské unie ve sporech s českými prodejci,
  • při řešení případů spolupracuje s ostatními Evropskými spotřebitelskými centry,
  • poskytuje informace a rady spotřebitelům o jejich právech a o vymáhání těchto práv na společném unijním trhu,
  • zprostředkovává možnosti mimosoudního řešení přeshraničních spotřebitelských sporů.
  • veškeré služby ESC jsou zdarma

Kdy vám ESC nepomůže:

  • Nezabývá se vnitrostátními případy v rámci ČR
  • Neřeší problémy s prodejci ze zemí mimo EU, např. USA

Jak vám může ESC pomoci?

Jakým způsobem vlastně Evropské spotřebitelské centrum funguje? V praxi spolupracuje v rámci sítě národních poboček. Díky tomu je možné, aby např. zákazník z Itálie, který si objednal u německého internetového obchodníka digitální kameru, kterou nedostal, ale zaplatil, se domohl svých práv. Zboží bylo předem zaplacené a obchodník sdělil, že zásilka byla odeslána, avšak nikdy nebyla doručena. Spotřebitel kontaktoval Italské ESC, které zaslalo dokumenty do centra v Německu. Díky intervenci centra mohla být zákazníkovi zaslána náhradní kamera.

Jak kontaktovat ESC?

V případě potřeby může poškozený spotřebitel obrátit na Evropské spotřebitelské centrum prostřednictvím internetových stránek České obchodní inspekce, kde se nachází sekce vyčleněná přímo pro ESC. Vás požadavek většinou sdělíte ESC prostřednictvím elektronického formuláře, ke kterému je třeba také přiložit příslušné dokumenty.

Aby ESC mohlo pomoci, je zapotřebí, aby spotřebitel splnil několik podmínek:

  1. musí být fyzická osoba, která si koupila výrobek nebo službu pro svoji vlastní osobní potřebu,
  2. měl by mít k dispozici důkazy na prokázání svých tvrzení,
  3. důležitá pro vyřízení reklamace nebo stížnosti je zejména jeho ochota spolupracovat.

Evropské spotřebitelské centrumEvropské spotřebitelské centrum

Cílem práce ESC je, aby čeští spotřebitelé mohli plně a pohodlně užívat výhod společného trhu. Činnost ESC je spolufinancována z prostředků Evropské komise. Při řešení případů spolupracuje české ESC s dalšími 28 členy sítě Evropských spotřebitelských center v zemích EU, Norsku a na Islandu. V příloze najdete jejich seznam a internetová spojení na ně.

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU