Vyspělé ekonomiky jsou ekologické

07.06.2010 | Petr Gola, Finance.cz
MAKRODATA A EU


Číně patří až 121. místo a Indii až 123. místo. Ekonomický rozvoj není v těchto zemích doprovázen adekvátní legislativní opatřeními a vzdělaností obyvatel. Jak si stojí česká ekonomika?

Nejekologičtější a nejčistší ekonomikou světa je Island. Pravidelně zveřejňovaný Environmental Performance Index (EPI) hodnotí domácí ekonomiky dle 25 ukazatelů týkajících se životního prostředí, veřejného zdraví a ekosystému vitality. Z výsledků vyplývá, že nejvyspělejší země jsou nejekologičtější. Jak si stojí česká ekonomika?

Performance Index pravidelně sestavují výzkumníci při amerických univerzitách Yale a Columbia. V indexu se odráží mnoho ukazatelů (např. kvalita vody a ovzduší, emise skleníkových plynů, vliv životního prostředí na zdraví obyvatel…). Nejlepší možné skóre je 100, nejnižší 0. Index sleduje, jak vlády pečují o životní prostředí své země (tj. kanalizace, adekvátní ochrana průmyslových podniků, sledování a snižování emisí…). Nezohledňují se přírodní katastrofy, jak je tomu v případě sopečné činnosti na Islandu.


Vyspělé ekonomiky energii lépe využívají


Jedním z důležitých kritérií je výroba energie a její využívání. Světové ekonomiky jsou na energii naprosto závislé, téměř žádná lidská činnost se v dnešním světě neobejde bez potřeby energie. Přesto se přístup jednotlivých zemí, domácích firem a lidí k energii zásadně liší, a to nejenom v různě bohatých zemích světa (od Ameriky, Evropy po Afriky), ale i v jednotlivých  členských zemích Evropské unie. Vždyť k dosažení hrubého domácího produktu ve výši 1000 euro potřebují země Skandinávie desetkrát méně energie než Bulharsko. Dalšími zeměmi, které umí energii využívat jsou Německo a Rakousko.


Které země mají nejlepší hodnocení?


V přiložené tabulce vidíme, že na předních místech jsou buď země, které nemají své přírodní bohatství znečišťované přílišnou průmyslovou výrobou. Tyto země mají krásné přírodní bohatství, čistý vzduch, dostatek pitné vody. To je případ např. Kostariky, Kolumbie či Kuby. Většinou jsou však na předních místech ekonomicky nejvyspělejší země světa (např. Švýcarsko, země Skandinávie, Francie, Rakousko…). Ekonomiky těchto zemí jsou natolik bohaté, že ochrana životního prostředí je naprostou samozřejmostí, jak pro jednotlivce, tak společnosti. Naopak velmi špatné hodnocení mají v současnosti nejvíce rostoucí ekonomiky světa (Čína a Indie). Číně patří až 121. místo a Indii až 123. místo. Ekonomický rozvoj není v těchto zemích doprovázen adekvátní legislativní opatřeními a vzdělaností obyvatel. Ekonomický růst není v souladu s životním prostředím. 


Hodnocení USA


USA (61. místo) mají výrazně horší hodnocení než vyspělé evropské země. Především kvůli vysokým emisím skleníkových plynů a přílišné závislosti domácí ekonomiky na automobilové dopravě. Americká ekonomika je příliš závislá na tepelných elektrárnách, které nejvíce znečišťují životní prostředí. Hodnocení USA se však v posledních letech zlepšuje. Velmi dobře probíhá např. zalesňování


Proč právě Island?


Nejvyšší hodnocení obdržela islandská ekonomika (93,5 bodu). Hlavními důvody jsou: dostatek čisté vody, mnoho chráněných přírodních oblastní, kvalitní národní zdravotní péče či skvěle získávaná energie z geotermálních zdrojů. Velmi vysoké hodnocení má Island i v nízké míře znečišťování ovzduší. Česku patří 22. místo (71,6 bodu). Na posledním místě je Sierra Leona (33,1 bodu). V první pětici, mimo Island, jsou tyto země:


  • Švýcarsko (2. místo) má výborné hodnocení v lesnictví, v kvalitě vody (tj. účinky na člověka) a v biologické rozmanitosti. Jako většina bohatých vyspělých zemích světa má nejnižší hodnocení v oblasti znečištění ovzduší.
  • Kostarika (3. místo) má velké přírodní bohatství – husté lesy, dostatek pitné čisté vody, hodně volně žijících zvířat. Pokud se bude Kostarika nadále starat o své přírodní bohatství, tak se může v době ekonomického rozmachu vyhnout jejímu znečištění.
  • Švédsko (4. místo) a Norsko (5. místo) se můžou pochlubit nejpřátelštější legislativou v oblasti životního prostředí. Dodržování tvrdých ekologických norem je, stejně jako v ostatních zemích Skandinávie, samozřejmostí.

Nejlidnatější zemí v první desítce je Francie. Kvalitní je jednak řízení ovzduší, vody a rybolovu, ale především metodika EPI indexu, který zvýhodňuje země se získáváním energie z jádra (na rozdíl od uhelných elektráren). Výhodou jaderných elektráren je, že při její výrobě nedochází k emisím velkého množství skleníkových plynů. Její výroba je rovněž nejlevnější. Ve Francii je šest desítek reaktorů, které zajišťují více než čtyři pětiny dodávek elektřiny.

Tabulka: EPI index 2010

Pořadí Země EPI Index
1  Island 93.5
2 Švýcarsko  89.1
3 Kostarika 86.4
4  Švédsko  86.0
5  Norsko  81.1
6 Mauritius 80.6
7  Francie  78.2
8 Rakousko 78.1
9 Kuba 78.1
10 Kolumbie 76.8
11 Malta  76.3
12 Finsko 74.7
13 Slovensko 74.5
14 Velká Británie  74.2
15 Nový Zéland   73.4
16 Chile 73.3
17 Norsko 73.2
18  Itálie  73.1
19 Portugalsko  73.0
20  Japonsko  72.5
21 Lotyšsko 72.5
22 Česko  71.6
23 Albánie  71.4
24 Panama 71.4
25 Španělsko 70.6
28 Singapur  69.6
32  Dánsko  69.2
33 Maďarsko 69.1
37 Litva  68.3
41  Lucembursko  67.8
43 Mexiko  67.3
44  Irsko   67.1
45 Rumunsko 67.0
46 Kanada 66.4
47 Nizozemí 66.4
51 Austrálie 65.7
55 Slovinsko  65.0
57 Estonsko 63.8
61 USA 63.5
62  Brazílie  63.4
63 Polsko  63.1
64  Venezuela  62.9
65 Bulharsko 62.5
69 Rusko  61.2
70 Argentina  61.0
71 Řecko 60.9
77 Turecko 60.4
87 Ukrajina  58.2
88  Belgie  58.1
96 Kypr 56.3
121 Čína  49.0
122  Katar  48.9
123 Indie  48.3
162  Středoafrická republika   33.3
163 Sierra Leone   32.1

Prameny:
• Yale University – EPI Index 2010
• Forbes – The Cleanest Countries in the World
• Eurostat, Data, Umwelt, Energieintensität der Wirtschaft

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát 5 0.5

Články ze sekce: MAKRODATA A EUPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.