11 otázek, které můžete mít k dani z nemovitosti, a odpovědi na ně

16.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Daň, kterou mnozí podávají jen jednou za život. Daň, u které vás neotráví ani tak její výše, jako její administrativní náročnost. To je daň z nemovitých věcí, jež musí být podána do konce ledna. Na daňové přiznání tak máte ještě dva týdny.

V době hypoték a úvěrů od spořitelen stále přibývá vlastníků nemovitostí. Možná i vy právě dumáte nad vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Nejde totiž o jednoduchou záležitost a termín se nezadržitelně blíží. Poradíme vám, jak na to.

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcíFormuláře a pokyny, které potřebujete k daňovému přiznání k dani z nemovitých věcí: stáhněte si zde.

Kdo musí podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Poplatníkem daně z nemovitých věcí (nemovitosti) je každý vlastník nemovitosti v České republice, evidovaný v katastru nemovitostí. Rozhodným datem pro daň z nemovitých věcí je vždy 1. leden. Tedy pokud 1. ledna vlastníte nemovitost, musíte daň z nemovitosti platit. A je jedno, co se s nemovitostí stane během roku.

Daňové přiznání ale nemusí podat každý z vlastníků nemovitostí, pouze ten, kdo v uplynulém roce koupil, dostavěl, zdědil nebo dostal darem nějakou nemovitost a k 1. lednu letošního roku ji stále má ve svém vlastnictví. Jako čerstvý vlastník nemovitosti musíte nejpozději do čtvrtka 31. ledna 2019 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Pokud jste už někdy v minulosti přiznání podali a nic se nezměnilo, pak stačí jen počkat na výměr od finančního úřadu, který podle aktuálních sazeb a koeficientů daňovou povinnost vypočítá. Jiný případ nastane, pokud jste např. přistavěli další patro k vašemu domu nebo naopak odprodali část pozemků u vašeho domu či se jinak změnily skutečnosti rozhodné pro výši vyměření daně. Musíte podat dílčí daňové přiznání a to do termínu pro podání daňového přiznání.

Jak se platí daň z nemovitosti (nemovitých věcí)?

Daňové přiznání se podává do konce ledna, ale daň zatím platit nemusíte. Daň je splatná až 31. května. V případě, že jste daňové přiznání podali již v minulých letech a nedošlo k žádným změnám, dostanete s dostatečným předstihem před splatností daně od místně příslušného finančního úřadu složenku s částkou daně pro její zaplacení. Daňové přiznání tedy podáváte pouze jednou, ale daň platíte každý rok.

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou nejpozději do 31. května. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce. Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. Minimální hranice pro platbu daně je stanovena na 30 Kč.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti

(foto: Shutterstock)

Mám podat daňové přiznání, když jsem v tomto roce koupil nemovitost?

V případě, že došlo k nabytí nemovitosti v průběhu letošního roku, daň v tomto roce neplatíte. Rozhodný je vždy stav k 1. lednu. Pokud jste tedy koupili nemovitost např. letos v lednu, podáváte daňové přiznání do 31. ledna příštího roku a daň zaplatíte až na příští rok v květnu příštího roku.

Kdo podává daňové přiznání, když je nemovitost ve společném jmění manželů?

Pokud vlastníte nemovitost společně s manželem či manželkou, podává daňové přiznání pouze jeden z vás. Ten je potom považován ze zákona za společného zástupce všech vlastníků. Další komunikace s finančním úřadem pak probíhá pouze s tímto zástupcem a jemu je také zasílána složenka pro zaplacení daně. Tato osoba zodpovídá za to, že bude daň za celou nemovitost řádně a včas zaplacena. Ostatní spoluvlastníci jsou přitom ručiteli vůči správci daně za tuto daň. Pokud nebude daň řádně a včas zaplacena, může ji správce daně vymáhat po poplatníkovi nebo po kterémkoli ručiteli v plné výši.

Jak na daňové přiznání, když vlastním více nemovitosti?

Někdo nevlastní žádnou nemovitost, jiný jich má hned několik. Jsou-li všechny v obvodu územní působnosti jediného správce daně, stačí podat jedno daňové přiznání, v němž jsou všechny tyto nemovitosti uvedeny. Nacházejí-li se však v různých koutech České republiky, musí jejich vlastník podat tolik daňových přiznání, kolik je správců daně, v jejichž územní působnosti jím vlastněné nemovitosti jsou. Neboli v kolika krajích máte nějakou novou nemovitost, tolik daňových přiznání k dani z nemovitosti musíte podat. U každého správce daně se přitom podávvá jedno daňové přiznání za všechny nemovitosti v jeho územní působnosti.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a pozdní zápis do katastru nemovitostí?

Pro podání daňového přiznání může nastat zvláštní případ, kdy byl do konce roku podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ale ten nebyl do 31. prosince vyřízen. V takovém případě nepodáváte daňové přiznání v lednu, ale musíte ho podat  až do konce 3. měsíce následujícího po měsíci zapsání. Stejné pravidlo uplatníte v případě dědického řízení, které přesahuje z jednoho roku do dalšího.

Podává se daňové přiznání za sklep nebo lodžii či balkon?

Sklep, lodžie i balkon jsou považovány za příslušenství bytu a daňové přiznání za ně nepodáváme. Nepočítají se ani do vyměřovací plochy bytu.

Podává se daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za garáž?

Je-li v kupní smlouvě na byt garážové stání definováno jako právo užívat určitou část společných prostor domu, daňové přiznání za garážové stání se nepodává. V případě, kdy byla garáž zakoupena samostatně jako samostatný nebytový prostor, se daňové přiznání podává. Garáž uvedete jako další jednotku do jednoho daňového přiznání spolu s bytem.

Je nutné podat daňové přiznání při dědictví nemovitosti?

Zdědili jste byt nebo dům? Pak je pro vás rozhodující den nabytí právní moci rozhodnutí, jímž je dědické řízení ukončeno. Dědic se stane k 1. lednu následujícího roku poplatníkem daně z nemovitých věcí a je povinen do 31. ledna podat daňové přiznání. Při zdědění nemovitosti se změna majitele nemovitosti neděje automaticky a dědic musí podat dílčí daňové přiznání. V tomto případě není důležité, že v katastru nemovitostí nebyl příslušný zápis dosud proveden.

Jak podat daňové přiznání k podílu na pozemcích patřících k bytu?

Dle dřívější právní úpravy bylo nutné ještě před několika lety podat nejen přiznání k dani z nemovitosti, ale také k podílu na pozemků, které v rámci spoluvlastnictví budovy patřily k danému bytu. Tato úprava ale byla nahrazena zvýšeným koeficientem. 

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: DANĚ