Co kryje v USA zdravotní pojištění aneb Kraj Cobry

25.07.2011 | Simona Rottová, Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


USA nemá zdravotní pojištění jako mandatorní výdaj. Kolik procent obyvatel tedy ve Spojených státech amerických platí zdravotní pojištění? A kdo jsou ti neplatiči?

Ač se to může nám Středoevropanům zdát zvláštní, zdravotní pojištění není součástí výdajů všech obyvatel. Každá země má svá specifika, takže třeba USA nemá zdravotní pojištění jako mandatorní výdaj svých obyvatel.


Jakým způsobem se platí zdravotní pojištění?


U zdravotního pojištění rozlišujeme především tři přístupy. Mezi prvním je komerční přístup, který je charakterizován dobrovolným způsobem plateb bez spoluúčasti státu, s tímto způsobem se můžeme setkat právě v USA, dalším přístupem je financování ze státního rozpočtu, pro tento způsob je typické přerozdělování z daňových příjmů, setkáváme se ním třeba ve Velké Británii. Posledním přístupem je všeobecný přístup, kde každý přispívá a současně má spoluúčast i stát v podobě státních pojištěnců, s tímto způsobem se setkáváme u nás.

Nejrozšířenějším americkým způsobem zdravotního pojištění je částečná úhrada od zaměstnavatele v kombinaci s vlastním zprostředkováním pojištění. Firmy řadí zdravotní pojištění mezi jeden ze svých benefitů a svým zaměstnancům nabízejí komerční pojištění. Zdravotní pojištění tak tvoří okolo 5 až 8 procent mzdových nákladů firem. Takto získá své zdravotní pojištění okolo šedesáti procent Američanů. Možností je také skupinové zdravotní pojištění, které je uzavíráno pro celou rodinu, to si vybírá okolo devadesáti procent občanů.

Pouze asi 9 % obyvatel si uzavírá pojištění individuálně, má na výběr z široké škály nabídky pojišťoven, které se liší jak krytím nákladů, tak i svou cenou. Při uzavírání pojištění se zohledňuje zda je pojištěný zdravý, či je kuřák nebo jestli nemá nadváhu.

Ani zdravotní pojištění však nekryje všechna možná rizika, třeba péče o novorozeně a matku běžně není součástí zdravotní pojištění, což ovšem nutně neznamená to, že se nemůžeme vhodně připojistit, podmínkou je ale pojištění ještě před plánovaným těhotenstvím, ale ani tak se nevyhneme zhruba čtyřiceti procentním úhradám zdravotního pojištění z vlastní kapsy.


Ochrana zaměstnanců – zákon Cobra


V současné době je více než módní často měnit zaměstnání, a to jak z popudu zaměstnance, tak i zaměstnavatele, který může najímat novou pracovní sílu za nižší mzdu. Právě pro tyto případy byl ve Spojených státech schválen zákon Cobra, který umožňuje zaměstnancům po dobu jeden a půl roku využívat pojištění zaměstnavatele a to ať již odešel z vlastní vůle nebo byl propuštěn z vůle zaměstnavatele, jedinou výjimkou, na kterou se tento zákon nevztahuje, je vyhazov zaměstnance z důvodu vážného prohřešku.


Co americké zdravotní pojištění kryje a co ne?


To co jednotlivé pojistky kryjí, se velmi liší v souvislosti s cenou, kterou za pojištění platíme. Nejdražší pojistky mohou hradit klasické preventivní prohlídky u praktických lékařů, gynekologů, za některé návštěvy je však nutné, aby pacient zaplatil částku okolo 25 dolarů, zbytek pak hradí pojišťovna, na většinu léků si pojištěný také připlatí určitou částkou. Na rozdíl od České republiky ve Spojených státech není z běžného pojištění kryto zubní či oční ošetření, ani řešení různých mentálních problémů.


Podíl plátců na zdravotním pojištění


Z celkového počtu přes 304 milionů obyvatel Spojených států amerických, mělo v roce 2009 přes 253 milionů, což je okolo 83,3%, obyvatel uzavřeno zdravotní pojištění, o pět let dříve bylo toho procento pohybovalo téměř o 2% výše. Takže můžeme předpokládat, že v důsledku světové hospodářské krize a růstu nezaměstnanosti klesá podíl pojištěných.

Velké rozdíly najdeme mezi jednotlivými státy, kde nejvyššího procenta zdravotně pojištěných dosahoval stát Massachusetts (95,6%) a Hawai (91,8%) a naopak na chvostu byly státy Texas (73,9%) a Florida (77,6%).

Graf: Struktura obyvatel USA dle zdravotního pojištění v procentech

 

Zdroj: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2010 Annual Social and Economic Supplement


Rozložení obyvatel bez zdravotního pojištění


Na strukturu nepojištěného obyvatelstva USA má vliv mnoho faktorů od rasy a etnika, přes věk, rodinný stav, příjem domácnosti až po národnost.

Největší procento nepojištěných obyvatel dle rasy je mezi Hispáci, mezi kterými je zhruba jedna třetina nepojištěných, mezi černochy je přibližně pětina obyvatel bez zdravotního pojištění.

Graf: Nepojištění obyvatelé USA dle rasy a etnika

 


Zdroj: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2010 Annual Social and Economic Supplement


Když budeme nahlížet na nepojištěné dle národnosti, největší zastoupení mají přistěhovalci, kteří jsou nepojištěni zhruba z padesáti procent, více jak z jedné třetiny jsou nepojištěni obyvatelé, kteří nejsou rození Američané.

Obyvatelé pocházející z rodin s příjmem nižším než 25 tisíc USD za rok jsou zhruba z jedné čtvrtiny bez zdravotního pojištění, okolo 21% členů rodin s příjmy od 25 tisíc do 50 tisíc USD ročně jsou nepojištěni, naopak v rodinách s ročním příjmem  nad 75 tisíc USD žije jen necelých 9% nepojištěných osob.

Značné rozdíly mezi nepojištěnými Američany jsou také v jejich věku, který je spíš nižší a s postupem let se procento pojištěných zvyšuje. Mezi důchodci, obyvatelé nad 65 let věku, tvoří pouhé 1,5 % nepojištěných, na rozdíl od obyvatel ve věku 18 až 34 let, mezi nimiž je více jak jedna čtvrtina bez zdravotního pojištění.

Graf: Podíl nepojištěných dle věku


Zdroj: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2010 Annual Social and Economic Supplement


Lze v USA přežít bez zdravotního pojištění?


Jiný kraj, jiný mrav a tak je to i se zdravotním pojištěním, každý stát k němu přistupuje jinak. Ve Spojených státech amerických se jedná o dobrovolnou platbu, takže pokud člověk dokáže žít s určitým procentem rizika a nevyhledává lékařskou péči příliš často, může za oceánem žít bez zdravotního pojištění. Ale ani běžné zdravotní pojištění zdaleka nekryje většinu nákladů na zdravotní péči tak, jak jsme na to zvyklí z domova.

Podíl obyvatel bez zdravotního pojištění ve Spojených státech v posledních letech pozvolna roste a šplhá k téměř 17%. Mezi klasické obyvatele bez uzavřeného zdravotního pojištění patří mladší přistěhovalci, kteří nemají bílou pleť, a pocházejí s rodiny s nižšími příjmy.
Je otázkou, zda tento přístup je horší či lepší než ten, na který jsme zvyklí? To se ovšem velmi špatně posuzuje a význam zdravotního pojištění si uvědomí nepojištěný, až když nutně potřebuje lékařskou péči a zdravotník po něm jako první žádá několikacifernou finanční částku.


Články ze sekce: POJIŠTĚNÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.