Právní pomoc spotřebitelům nejen z Brna

16.08.2012 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Bezplatná právní pomoc běžným spotřebitelům? V dnešním rozhovoru s Gertou Mazalovou, předsedkyní Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje nejen o spotřebitelských právních problémech, ale taktéž o efektivní pomoci spotřebiteli v okamžicích, kdy bývá každá rada nad zlato.

Dobrý den paní Mazalová. Mohla byste našim čtenářům představit Vaši organizaci - Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje?

Naše SOS JmK je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou, které již od r.2003 poskytuje bezplatně poradenství, informace a rady všem spotřebitelům nejen v Jihomoravském kraji, ale i všem potřebným spotřebitelům v ČR. V rámci smluvního vztahu a také kultivace podnikatelského prostředí poskytujeme také poradenství i podnikatelům formou zpracování jejich obchodních podmínek tak, aby byly v souladu se zákonem, provozujeme poradenskou telefonní linku (8,- Kč./min.) 900 08 08 08, bezplatné poradenství v našich osobních poradnách, elektronické poradenství a odpovídáme i na písemnou korespondenci.

Spolupracujeme s vysokými i některými středními školami v Brně. Tato spolupráce je velkým přínosem pro studenty, kteří získávají nejen potřebnou praxi a zkušenosti, ale po absolvování zkoušek u nás i Certifikát odborného právního poradce.


Čtěte také:


Jste toho názoru, že vznik organizací hájící práva spotřebitelů je následkem nevhodného jednání ze strany obchodníků nebo spíše neznalostí práva spotřebitelů?

Řekla bych, že důvodem vzniku naší organizace je jak jednání některých prodejců, které je často nejen na hranici zákona, ale i za ní, tak i neznalost práv našich spotřebitelů byly důvodem našeho vzniku. Spotřebitel je stále tou slabší stranou v jednání s prodejci, nemá šanci se ubránit nekalým praktikám a často i podvodům ze strany některých prodejců, kteří jsou marketingově proškoleni a mají větší finanční prostředky i čas, což běžný spotřebitel nemá.

Co vede člověka k založení organizace, která má za cíl hájit práva spotřebitelů v rámci neziskového sektoru?

Asi cit a účast na jejich problémech a potížích, se kterými se setkávají denně při nákupech zboží i služeb, kde jsou často bezradní, hlavně senioři a mladé rodiny s dětmi. Je zde velká možnost využít svých znalostí a zkušeností k pomoci těm potřebným a to nás naplňuje. Naučilo mne to věřit v naši mladou generaci, jsou to hlavně studenti, ti nejlepší z nejlepších, kteří by mohli trávit volný čas zábavou a věnují ho dalšímu studiu a pomoci potřebným liedem, kteří svá práva neznají. Společně učíme naše spotřebitele znát svá práva, pomáháme jim vyznat se ve spleti různých vyhlášek a změn zákonů nejen v oblasti nákupů a služeb, ale i zdravotnictví, nájemních vztahů apod.

Nyní se obraťme k více praktičtějším záležitostem. Jakou formou se na Vás spotřebitelé se svými dotazy mohou obrátit?

Spotřebitelé se na nás mohou obracet buď přímo na naše Koordinační centrum v Brně na adrese Mečová 5, 602 00 Brno, kde jsme od pondělí do čtvrtka od 15 do 18 hodin nebo v našich osobních poradnách i v jiných krajích, na které najdou kontakty na našich webových stránkách asociace-sos.cz , také prostřednictvím naší poradenské telefonní linky (8,- Kč./min.) 900 08 08 08, která funguje každý všední den od 9.00 do 18.00 hod., emailem na poradna@asociace-sos.cz i písemně na výše uvedenou adresu.

Rady poskytujete zdarma?

Ano, poradenství poskytujeme bezplatně.

Spolupracujete s advokáty nebo si poradenství zajišťuje svépomocí?

Poradenství si zajišťujeme sami, spolupracujeme s právníky, kteří u nás začínali jako studenti, po několikaleté praxi, kdy se účastnili připomínkování novel zákonů pro Parlament ČR a některá ministerstva, např.pracovali jako členové pracovní komise MS ČR, kde pomáhali připravovat paragrafované znění novel Exekutorského řádu, dále novelizaci zákona o spotřebitelském úvěru pro některé poslance Hospodářského výboru Parlamentu ČR. Také jsme při této příležitosti připravili seminář pro poslance ve sněmovně, který se setkal s velkým zájmem. Připravili jsem a dále připravujeme další změny v zákonech ve prospěch spotřebitelů prostřednictvím těch poslanců, kteří se zajímají o život a problémy obyčejných lidí. Ty se snažíme oslovovat a jejich prostřednictvím upravovat některé novely zákonů.

Kolik dotazů měsíčně zpracujete a jakého okruhu otázek se nejčastěji dotýkají?

Každý měsíc vyřídíme nejméně 1400 dotazů. Nejvíc je pochopitelně vytížena naše poradenská linka, kde zodpovíme zhruba polovinu z těchto dotazů a ten poměr se stále zvětšuje. Spotřebitelům vyhovuje, že jsme jim k dispozici prakticky celý pracovní den a mohou se na nás tak kdykoliv obrátit, když potřebují rychle poradit při jednání s prodejci. Dotazy se týkají širokého spektra problémů: od reklamací, přes jednání s e-shopy až po nájemní vztahy. Čas od času se na nás spotřebitelé obracejí i s problematikou mimo spotřebitelské právo, pokud je to v našich silách snažíme se jim odpovědět nebo je alespoň odkázat na kompetentní úřad.

Existují v určitých ročních obdobích tvz. „trendy v dotazech“ nebo okruh dotazů vykazuje během roku stejný obsah?

Dotazy se různí, následky předváděcích akcí řešíme stále, reklamace jak v pevných obchodech, tak při internetových prodejích, převažují problémy s dealery- dodavateli energií, kteří se přetahují nevybíravými způsoby o své zákazníky, hodně problémů je s tzv. „vázanými smlouvami“, to jsou kupní smlouvy , spojené s úvěrovými, často s rozhodčími doložkami, kde se spotřebitel prakticky nedovolá práva. V současné době, kdy stoupá zadluženost našich domácností řešíme hlavně problémy spotřebitelů, kteří si neuváženě vzali úvěry u banky, opozdili se třeba 1 měsíc se splátkami, dostali se tak do registru dlužníků a žádná banka jim pak už úvěr neposkytla. Tito lidé se v nouzi pak obracejí na různé soukromé úvěrové společnosti,které poskytují tzv. „predátorské úvěry“, zadluží se u několika společností a dostávají se tak do bezvýchodné situace- úvěrové smyčky, že které se dá jen těžko uniknout. Pak se snažíme jim pomoci s oddužením-insolvencí / tzv. osobní bankrot/, pokud se to nepodaří, je zde už jen poslední cesta- exekuce. Zde už končí život a hrozí ulice. Spousta našich spotřebitelů se nachází v této situaci.

Máte pocit, že jsou spotřebitelé během let opatrnější ve svém jednání s právními důsledky?

Domnívám se, že již více přemýšlejí, je to nejen díky našemu snažení, ale hlavně pomoci médií, tisku, rozhlasu, televizi, kde se stále více informují spotřebitelé jak o nebezpečí neuvážených podpisů smluv bez čtení, tak i o jejich právech. Dostává se jim také informací, kam se mohou obrátit o pomoc hlavně ti, kteří nemají finanční prostředky na právníky.I když se někdy dostanou do potíží vlastní důvěřivostí až naivitou, často podvodnými praktikami některých nepoctivých prodejců, kteří jsou ostudou slušných podnikatelů- většinou nevěří ve spravedlnost a vymahatelnost práva. Obrací se spíše na nás, na media nebo státní kontrolní orgány.

Jaké má plány Vaše poradna do budoucna?

Snažíme se rozšiřovat síť poraden, aby se mohli spotřebitelé s námi osobně poradit, je to nejlepší způsob, protože informace, které nám napíší nebo sdělí do telefonu, nejsou vždy úplné a ve skutečnosti je popisovaná situace často úplně jiná. Osobní poradenství je nejkvalitnější forma pomoci, kdy spotřebitel předloží našim poradcům veškeré doklady, které má a my pak můžeme kvalifikovaně věc posoudit, poradit, event. i napsat těm, kteří sami složitější právní věc nezvládnou.

Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje poskytuje poradenské služby spotřebitelům nejen v Jihomoravském kraji, ale jako hlavní smluvní partner Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. zajišťuje poradenství pro spotřebitele v celé České republice.

    

OSOBNÍ PORADNA – MEČOVÁ 5, 602 BRNO
Provozní doba: pondělí – čtvrtek, do 15:00 do 18:00
PORADENSKÁ TELEFONNÍ LINKA – 900 08 08 08
(8,- Kč/min.)
Provozní doba: pondělí – pátek, od 9:00 do 18:00
Email: info@asociace-sos.cz
Web : www.asociace-sos.cz

Žádný zákon neochrání spotřebitele, pokud on sám nemá svou individuální zodpovědnost, pokud nezná svá práva a nemá alespoň základní znalosti při jednání se silnější stranou-prodejcem. Spotřebitel, který je finančně gramotný, nepodepíše smlouvu, kterou si pořádně nepřečetl a neporadil se. Pokud Vám prodejce odmítne dát smlouvu k prostudování domů, je něco špatně, takovou smlouvu nepodepsat. A hlavně nikdy , v žádném případě si nevpouštět do svého bytu, domu cizí lidi, které neznají, riskují tak nejen ztrátu svého majetku, ale často i své zdraví nebo život. V naší poradně spotřebitelům zdarma poskytneme letáky, brožurky, které jim pomohou a kde naleznou i rady, jak si počínat v různých situacích.

Jsme tu pro Vás a vždy Vám rádi pomůžeme, když přijdete včas, pak může být naše pomoc účinná, když nás navštívíte s dotazy ještě před neuváženými nákupy a službami, pak Vám poradíme, jak nakoupit bez problémů.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS JmK.


Děkuji Vám za rozhovor, Zbyněk Drobiš, Finance.czPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krátPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.