Jak vysoké je zdanění práce u rodiny?

30.08.2012 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku je zdanění práce u rodiny se dvěmi dětmi v rámci zemí EU mírně nadprůměrné, i když je v Česku nízká rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob a vysoké daňové zvýhodnění na každé dítě (1 117 Kč měsíčně). Důvodem jsou vysoké odvody zaměstnavatelů na povinném pojistném.

Zdanění práce je rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet. Výši zdanění práce ovlivňuje nejenom daň z příjmu fyzických osob a sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem, ale také povinné odvody na pojistném placené zaměstnavatelem. Právě povinné pojistné placené zaměstnavatelem je v Česku v rámci zemí OECD jedno z nejvyšších. Zaměstnavatel odvádí za svého zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.

Zdanění rodiny se dvěmi dětmi

Abychom mohli zdanění práce rodiny se dvěmi dětmi v Česku porovnat s ostatními členskými zeměmi OECD, tak si vypočítáme zdanění práce u rodiny, kde jeden z manželů má příjem na úrovni průměrné mzdy a druhý na úrovni 67 % průměrné mzdy. Průměrná měsíční mzda za rok 2011 v Česku činila 24 319 Kč. Výpočet provedeme dle legislativy roku 2012. V přiložené tabulce máme u jednodlivých zemí OECD uvedeny hodnoty roku 2011.


Praktický příklad

Pan Novák má měsíční mzdu 24 319 Kč, jeho manželka paní Nováková ve výši 16 294 Kč (67 % z 24 319 Kč). Pan Novák při výpočtu čisté mzdy uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti ve věku 9 let a 7 let. Jak vysoké je zdanění práce rodiny?

Výpočet zdanění práce rodiny Novákových
Daňové zvýhodnění (1 117 Kč měsíčně na každé dítě) může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů dítěte. V našem případě uplatňuje daňové zvýhodnění pan Novák, proto odveda na dani z příjmu fyzických osob méně než paní Nováková, přestože má vyšší mzdu. Zdanění práce rodiny s dvěmi dětmi, kde jeden z manželů má průměrnou mzdu a druhý ve výši 67 % průměrné mzdy dosahuje téměž 37 %, průměr za všechny členské země OECD je přitom 30 %.

Položka Pan Novák Paní Nováková
Hrubá mzda 24 319 Kč 16 294 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 6 080 Kč 4 074 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2 189 Kč 1 467 Kč
Mzdové náklady zaměstnavatele 32 588 Kč 21 835 Kč
Sociální pojišětní placené zaměstnancem 1 581 Kč 1 060 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 1 095 Kč 734 Kč
Daň z příjmu 586 Kč 1 215 Kč
Čistá mzda 21 057 Kč 13 285 Kč
Mzdové náklady celkem 54 423 Kč
Čistá mzda celkem 34 342 Kč
Zdanění práce rodiny Novákových (v %) 36,9 %

Zdroj: Vlastní výpočty autora


Nejnižší zdanění je v Chile, nejvyšší v Belgii

Z členských zemí OECD se zdanění rodiny se dvěmi dětmi, kdy jeden z maželů má mzdu ve výši průměrné mzdy a druhý ve výši 67 % průměrné mzdy, pohybuje od 6,6 % (v Chile) po 48,2 % (v Belgii).

Zdanění práce do 20 % je z členských zemí OECD v Chile (6,6 %), Novém Zélandu (13,1 %), Izraeli (13,4 %), Švýcarsku (14,2 %), Mexiku (15 %), Koreji (18,1 %) a Irsko (19 %). Zdanění práce nad 40 % je z členských zemí OECD v Belgii (48,2 %), Francii (44,9 %), Itálii (43,1 %), Německu (42,5 %) a Rakousku (40,5 %).

Daňové zvýhodnění je v Česku vysoké

Daňová podpora rodin s dětmi je přitom v Česku na vysoké úrovni. Důvodem je poměrně vysoké daňové zvýhodnění na každé dítě. V Česku je tak společně s Německem, Nizozemí, USA, Izraelem, Kanadou a Polskem rozdíl v míře zdanění bezdětného zaměstnance a zaměstnance se dvěmi dětmi a stejnou mzdou nejvyšší. Daňové zvýhodnění je velmi efektivní, není potřeba chodit na žádný úřad a nezkoumá se příjmová nebo majetková situace. V Česku tak přináší děti citelnou daňovou úlevu. Kdyby v našem případě neuplatnil pan Novák daňové zvýhodnění na dvě děti, tak by jeho čistá mzda byla 18 823 Kč, což je výrazný rozdíl.

V Česku je vysoké pojistné

Zdanění práce v Česku je u průměrné mzdy v rámci zemí OECD mírně nadprůměrné z důvodu vysokých povinných odvodů zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného dosahuje v Česku 45 % (zaměstnavatel přitom odvádí 34 %). Francie, Rakousko a Maďarsko jsou jedinými členskými zeměmi OECD, kde je souhrnná sazba pojistného nepatrně vyšší než v Česku. Povinné pojistné je v mimoevropských zemích výrazně nižší, proto je i zdanění rodin v těchto zemích nižší než v Česku, i když daňová sleva na děti je v Česku reálně vyšší.

  • Na Novém Zélandu se povinné pojistné neplatí, v Austrálii dosahuje souhrnná sazba 6,2 %, v Chile 7 %, Izraeli 12,5 %, Mexiku 13,1 %, USA 17,3 % a Koreji 17,6 %.

Zdanění práce u rodiny se dvěmi dětmi v zemích OECD (jeden z manželů příjem ve výši průměrné mzdy, druhý ve výši 67 % průměrné mzdy)

Země Zdanění práce u rodiny Země Zdanění práce u rodiny
Chile 6,6 Slovensko 32,8
Nový Zéland 13,1 Norsko 33,6
Izrael 13,4 Dánsko 33,9
Švýcarsko 14,2 Slovinsko 34,1
Mexiko 15,0 Estonsko 35,9
Korea 18,1 Portugalsko 36,2
Irsko 19,0 Česko 36,9
Lucembursko 23,0 Španělsko 36,9
Austrálie 24,2 Finsko 37,5
USA 24,6 Maďarsko 37,7
Japonsko 26,4 Turecko 37,9
Kanada 27,0 Švédsko 38,7
Velká Británie 28,1 Rakousko 40,5
OECD 30,2 Německo 42,5
Polsko 30,9 Itálie 43,1
Island 31,4 Francie 44,9
Nizozemí 31,5 Belgie 48,2

Pramen: OECD: Taxing Wages 2011, (Income tax plus employee and employer contributions, as % of labour costs, by family-type and wage level)Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ