Spotřební daň u benzínu a nafty v EU

01.10.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Konečnou cenu pohonných hmot ovlivňuje nejenom cena ropy a distrubutorská marže, ale také zdanění pohonných hmot. Z každého litru benzínu nebo nafty se odvádí spotřební daň a DPH. Jak vysoké je zdanění pohonných hmot v zemích EU? Podívejme se na praktický výpočet v Česku a u našich sousedů.

Z každého litru benzínu nebo nafty se platí nejenom spotřební daň, ale rovněž DPH. Celkové zdanění tak v Česku dosahuje u benzínu více než 51 % a u nafty více než 47 %. Stejně jako při výpočtu celkového zdanění u našich sousedů (v textu níže) jsme použili aktuální cenu pohonných hmot zveřejňovanou ÚAMK (Ústřední Automotoklub ČR) na svých internetových stránkách (ze dne 23. 8. 2012). Průměrná cena litru benzínu a nafty je uvedena v národní měně i korunách. Zdanění pohonných hmot v Česku patří v rámci zemí EU mezi mírně nadprůměrné.

Text Benzín Nafta
Průměrná cena 36,50 Kč za litr 35,90 Kč za litr
Spotřební daň za litr 12,84 Kč 10,95 Kč
Sazba DPH 20 % 20 %
DPH za litr 6,08 Kč (36,50 Kč: 120 x 20) 5,98 Kč (35,90 Kč: 120 x 20)
Celkové zdanění (v Kč) 18,92 Kč (12,84 Kč + 6,08 Kč) 16,93 Kč (10,95 Kč + 5,98 Kč)
Zdanění (v %) 51,84 % (18,92 Kč: 36,50 Kč) 47,16 % (16,93 Kč: 35,90 Kč)

Spotřební daň u benzínu

Rozdíly ve spotřební dani u benzínu jsou v rámci zemí EU značné. Výše spotřební daně u benzínu se pohybuje od 359 € za 1000 litrů na Kypru po 730 € na 1000 litrů v Nizozemí.

 • Nejnižší spotřební daň u benzínu je na Kypru (359 €), Rumunsku (360 €), Bulharsku (363 €) a Polsku (380 €). Poměrně nízká je ještě v Lotyšsku (408 €), Maďarsku (419 €), Estonsku (423 €), Španělsku (425 €), Švédsku (428 €), Litvě (434 €) a Velké Británii (439 €).
 • Dalšími zeměmi s podprůměrnou výší spotřební daně u benzínu jsou: Rakousko (482 €), Malta (469 €), Lucembursku (462 €), Slovinsku (502 €).
 • Nadprůměrná výše spotřební daně u benzínu je na Slovensku (515 €), Česko (516 €), Portugalsku (584 €), Dánsko (587 €) a Irsko (588 €).
 • Nejvyšší spotřební daň u benzínu je Nizozemí (730 €), Itálii (704 €), Řecku (670 €), Německu (655 €), Finsku (650 €) a Francii (607 €).

Spotřební daň u nafty

I u spotřební daně u nafty jsou v rámci zemí EU rozdíly velké. Výše spotřební daně se pohybuje od 302 € na 1000 litrů v Litvě po 674 € na 1000 litrů ve Velké Británii.

 • Nejnižší spotřební daň u nafty je v Litvě (302 €), Rumunsku (316 €), Rumunsku (322 €), Polsku, Kypru, Lotyšsku Lucembursku (330 €) a Španělsko (331 €).
 • Následuje Portugalsko (366 €), Slovensku (368 €), Slovinsko (381 €), Malta (382 €), Maďarsko (386 €), Estonsko (393 €), Rakousko (397 €).
 • Nadprůměrná spotřební daň je v Řecku (412 €), Francii a Belgii (428 €), Nizozemí (430 €), Česku (440 €), Finsku (470 €), Německu (470 €).
 • Nejvyšší spotřební daň u nafty je v Irsku (479 €), Dánsku (485 €), Švédsku (509 €), Itálii (593 €) a Velké Británii (674 €).

DPH u pohonných hmot

Ve všech členských zemích EU podléhají pohonné hmoty základní sazbě DPH. Základní sazba DPH se pohybuje od 15 % (v Lucembursku) po 27 % (v Maďarsku).

 • Nejvyšší sazba DPH je v Maďarsku (27 %), Dánsku, Švédsku (25 %), Rumunsku (24 %), Finsku, Řecku, Polsku, Porgugalsku, Irsku (23 %) a Lotyšsku (22 %).
 • Následují Itálie, Belgie, Litva (21 %), Rakousko, Bulharsko, Česko, Estonsko, Slovinsko, Velká Británie a Slovensko (20 %).
 • Nejnižší sazba DPH je ve Francii (19,6 %), Německu, Nizozemí (19 %), Maltě, Španělsku (18 %), Kypru (17 %) a Lucembursku (15 %).

Zdanění u našich sousedů

Při porovnání celkového zdanění u litru benzínu a nafty v Česku a u našich sousedů zjistíme, že nejvyšší zdanění je v Česku a Německu. V ostatních zemích je celkové zdanění benzínu i nafty nižší.

 • Při průměrné ceně benzínu je nejvyšší zdanění v Německu (52,51 % konečné ceny), Česku (51,84 %). Nejnižší je v Polsku (48,39 %). V Rakousku dosahuje 49,66 %, Slovensku 49,68 %.
 • Při průměrné ceně nafty je zdanění v Česku (47,16 % konečné ceny), následuje Německu (46,75 %). Nejnižší je na Slovensku (42,66 %). V Rakousku 44,76 % a v Polsku 44,93 %.

1) Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Německu

Text Benzín Nafta
Průměrná cena 1,79 € za litr 1,54 € za litr
Spotřební daň za litr 0,6545 € 0,4704 €
Sazba DPH 19 % 19 %
DPH za litr 0,2858 € (1,79 €: 119 x 19) 0,2459 € (1,54 €: 119 x 19)
Celkové zdanění 0,94 € (0,6545 € + 0,2858 €) 0,72 € (0,4704 € + 0,2459 €)
Zdanění (v %) 52,51 % (0,94 €: 1,79 €) 46,75 % (0,72 €: 1,54 €)

2) Výpočet zdanění u benzínu a nafty na Slovensku

Text Benzín Nafta
Průměrná cena 1,57 € za litr 1,43 € za litr
Spotřební daň za litr 0,515 € 0,368 €
Sazba DPH 20 % 20 %
DPH za litr 0,2617 € (1,57 €: 120 x 20) 0,2383 € (1,43 €: 120 x 20)
Celkové zdanění 0,78 € (0,515 € + 0,2617 €) 0,61 € (0,368 € + 0,2383 €)
Zdanění (v %) 49,68 % (0,78 €: 1,57 €) 42,66 % (0,61 €: 1,43 €)

3) Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Rakousku

Text Benzín Nafta
Průměrná cena 1,47 € za litr 1,43 € za litr
Spotřební daň za litr 0,482 € 0,397 €
Sazba DPH 20 % 20 %
DPH za litr 0,245 € (1,47 €: 120 x 20) 0,2383 € (1,43 €: 120 x 20)
Celkové zdanění 0,73 € (0,482 € + 0,245 €) 0,64 € (0,397 € + 0,2383 €)
Zdanění (v %) 49,66 % (0,73 €: 1,47 €) 44,76 % (0,64 €: 1,43 €)

4) Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Polsku

Text Benzín Nafta
Průměrná cena 5,60 PLN za litr 5,52 PLN za litr
Spotřební daň za litr 1,66 PLN 1,45 PLN
Sazba DPH 23 % 23 %
DPH za litr 1,0472 (5,60 PLN: 123 x 23) 1,0322 PLN (5,52 PLN: 123 x 22)
Celkové zdanění 2,71 PLN (1,66 PLN + 1,0472 PLN) 2,48 PLN (1,45 PLN + 1,0322 PLN)
Zdanění (v %) 48,39 % (2,71 PLN: 5,60 PLN) 44,93 % (2,48 PLN: 5,52 PLN)

Pramen: European Commission, Excese Duty Tables, Energy products and ElectricityREF 1031, July 2012

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ