Které OSVČ zaplatí na dani z příjmu o desetitisíce více?

15.11.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Když OSVČ využijí za rok 2013 výdajového paušálu, tak nebudou moci uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů. Podívejme se na praktické příklady, kdy si rodina pohorší i o desetitisíce měsíčně.

Daňový balíček přináší omezení uplatnění daňových slev při využití výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné od roku 2013. Výdajové paušály zjednodušují podmínky pro podnikání a pomáhají snižovat šedou ekonomiku. Během let se nastavení výdajových paušálů výrazně změnilo. Např. v roce 2005 byly výdajové paušály: 50 % (zemědělská výroba), 25 % (živnosti a ostatní podnikání) a 20 % z pronájmu.

Doporučujeme: Novinky a změny v roce 2013

Jaké jsou tedy výdajové paušály?

Výdajové paušály zůstávají na stejné úrovni v roce 2013 jako v roce 2012. Liší se nadále dle činnosti. Přesto však již nebudou moci výdajové paušály využít všichni. Kdo má vysoké příjmy a uplatňuje 40 % nebo 30 % výdajový paušál, ten bude muset přejít na daňovou evidenci nebo účetnictví. Od roku 2013 půjde 40% výdajovým paušálem uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč (do příjmu max. 2 mil. Kč) a 30% výdajovým paušálem do částky 600 tisíc Kč (do příjmu max 2 mil. Kč). Jak vysoké jsou výdajové paušály pro jednotlivé činnosti?

  • 80 % - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živnostní
  • 60 % - příjmy z ostatních živností
  • 40 % - příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce nebo příjmy z činnosti insolvenčního správce.
  • 30 % - příjmy z pronájmu zařazeného v obchodním majetku a příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)

Proč jsou výdajové paušály výhodné?

Obliba výdajových paušálů v posledních letech stoupala. Hlavní důvody jsou jednoduchost, srozumitelnost, minimalizace chyby, minimální administrativa a navíc výdajové paušály znamenají často i daňovou úsporu, protože skutečné náklady jsou nižší než paušál. Díky výdajovým paušálům si zvládne splnit všechny daňová povinnosti řada drobných živnostníků sama. Některé OSVČ však využívají výdajové paušály, i když jsou skutečné výdaje o něco vyšší než paušál. Jednoduchost a minimální administrativa za to některým živnostníkům stojí.

Daňové změny dolehnou na mladé rodiny

Nemožnost využít daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů při využití výdajových paušálů nejvíce dolehne na mladé rodiny. Citelně vzroste daňové zatížení např. těmto rodinám (vždy počítáme, že manžel je OSVČ, všechny situace lze samozřejmě obrátit, že manželka je OSVČ):

  • Manželka je na rodičovské dovolené s dítětem.
  • Manželka pobírá invalidní důchod např. 5 100 Kč (vlastní příjmy tedy nepřekročí 68 tisíc Kč) a žádné další příjmy nemá.
  • Manželka je nezaměstnaná a již nepobírá podporu v nezaměstnanosti, manželé mají přitom dvě děti.
  • Manželka studuje, přitom mají manželé jedno dítě.
  • Oba manželé jsou OSVČ.

Řešením je samozřejmě vedení daňové evidence nebo účetnictví, v tomto případě by mohl živnostník daňové slevy uplatnit. V některých případech by si však rodina nepomohla, protože skutečné výdaje jsou nízké. Toto opatření přitom nedolehne na rodinu, kde jeden s manželů je OSVČ s velmi vysokým ziskem a druhý z manželů je zaměstnanec. Daňové zvýhodnění uplatní u svého zaměstnavatele druhý z manželů.

Praktický příklad

OSVČ pan Černý dosáhne za rok 2012 i za rok 2013 zisku 550 000 Kč (výdaje uplatnil výdajovým paušálem), manželka pana Černého je na rodičovské dovolené bez vlastního příjmu (rodičovský příspěvek se nepočítá do vlastního příjmu), mají 2 děti. Jak se bude lišit výsledná daňová povinnost pana Černého za roky 2012 a 2013?

Text Rok 2012 Rok 2013
Základ daně 550 000 Kč 550 000 Kč
Daň 82 500 Kč (550 000 Kč x 15 %) 82 500 Kč (550 000 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva na manželku 24 840 Kč 0 Kč
Daň po uplatnění slev 32 820 Kč 57 660 Kč
Daňové zvýhodnění 26 808 Kč (1 117 Kč x 24 měsíců) 0 Kč
Daňová povinnost 6 012 Kč 57 660 Kč

vlastní výpočet autora

V našem ukázkovém případě si rodina pohorší o 51 648 Kč, daňová evidence ani účetnictví nejsou pro pana Černého řešením. Rodina živnostníka pana Modrého, který má stejný zisk, 2 děti by si nepohoršila. Manželka pana Modrého totiž pracuje a daňové zvýhodnění na dvě děti uplatní u svého zaměstnavatele. Přestože oba živnostníci vykonávají stejnou činnost se stejným příjmem a výdaji, tak si meziročně pohorší pouze pan Černý.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ