Kde jsou nejjednodušší daně?

13.12.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Spojené Arabské Emiráty, Katar, Saudská Arábie a Hongkong – to je čtveřice zemí s nejjednodušším daňovým systémem na světě dle hodnocení Světové banky a PwC „Paying Taxes 203“. České daně jsou složité, patří nám až 120. místo na světě.

Světová banka ve spolupráci s PwC každoročně zveřejňuje pořadí zemí podle složitosti daňové soustavy. V publikaci „Paying Taxes 2013“ bylo hodnoceno celkem 185 zemí. Pořadí zemí ovlivňuje celkový počet daňových plateb za rok, doba potřebná k vyplnění všech tiskopisů, ke správnému výpočtu daně a platbě daní a celkové daňové zatížení. Právě administrativní a časová náročnost spojená s vyplněním všech daňových tiskopisů a provedení plateb je v Česku v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi vysoké.

V jednoduchosti je krása

V životě často platí, že nejlepší řešení je to nejjednodušší. V jednoduchosti je krása i síla a platí to i pro daně. V zemích s jednodušší a přátelštější daňovou soustavou se firmám a podnikatelům lépe daří budovat a rozvíjet jejich byznys.

  • V první dvacítce zemí s nejjednoduššími daněmi najdeme převážně arabské země bohaté na ropu a malé země těžící z cestovního ruchu. Tyto země jsou natolik bohaté, že je zavedeno minimum daní, a proto je celková daňová soustava jednoduchá. V první desítce tak najdeme Spojené Arabské Emiráty, Katar, Saudskou Arábii, Hongkong, Singapur, Irsko, Bahrajn, Kanadu, Kiribati, Omán.
  • Správným směrem se vydaly země Skandinávie. Vysoké daňové zatížení v těchto zemích je kompenzováno jednoduchou daňovou agendou. Daňové sazby jsou sice vysoké, ale systém placení a odvodu daní jednoduchý. Řadu daňových záležitostí lze vyřídit přes internet. Nejdůležitější daně (daň z příjmů právnických osob, DPH, pojištění a daň z nemovitosti) jsou uloženy na jediném formuláři, ze kterého se data přebírají.

Jak si stojí Česko?

Česko patří mezi země, kde je zavedeno nejvíce daní. Administrativa spojená s vyplněním jednotlivých daňových přiznání je složitá, stejně jako samotný výpočet daňové povinnosti. Např. vyměřovací základ pro sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob je odlišný. České daně tak dle hodnocení Světové banky jsou tradičně jedny z nejsložitějších.

  • Dle publikace „Paying Taxes 2013“ jsou z členských zemí Evropské unie daně složitější než v Česku pouze v Itálii (131. místo), Rumunsko (136. místo). Při světovém porovnání je český daňový systém dle míry složitosti až na 120. místě ze 185. hodnocených zemí.
  • Nejhorší dílčí hodnocení má Česko v časové náročnosti. Zjednodušeně řečeno se měří, kolik času zabere společnosti vyplnění a splnění všech daňových povinností. Čím kratší doba, tím samozřejmě lépe.

Negativně je v Česku hodnocena především velmi vysoká časová a byrokratická zátěž spojená s placením všech daní a povinných odvodů a příspěvků pro firmy. Počet formulářů, které musí každý měsíc společnosti vyplňovat je značný. Samotné daňové zatížení je rovněž poměrně vysoké.

Dánsko: vysoké daně, ale jednoduché

Přestože je daňové zatížení v Dánsku vyšší než v Česku, patří Dánsku v celkovém hodnocení dokonce 13. místo. Daňové zatížení v Dánsku je přitom nejvyšší z členských zemí OECD. Hlavním důvodem jsou vysoké sociální jistoty, které dánská vláda zabezpečuje svým občanům. Nejvyšší míra zdanění byla v roce 1993, potom však proběhlo několik reforem, které se vždy snažily daňovou zátěž snížit. V současné době činí okolo 50 % k HDP.

  • Zdanění fyzických osob je v Dánsku značně progresivní. Daň z příjmu se odvádí na dvou úrovních, centrání a místní. Sazby centrální daně z příjmu fyzických osob jsou: 0 % (do 42 900 DKK), 3,67 % (od 42 900 DKK do 389 900 DKK) a 15 % (nad 389 900 DKK). Vyšší je však místní sazba daně, která se liší. Pohybuje se od 20 % do 27 %. V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění od 12 % do 9 % ze své hrubé mzdy. Pojistné odvádí pouze zaměstnanec. Sazba daně z příjmu právnických osob činí 25 %. DPH má jednotnou sazbu 25%, jako jediná země EU. Vyšší sazba DPH je pouze v Maďarsku (27 %), které má však i sníženou 5% sazbu DPH. Rovněž vysoké jsou v Dánsku i majetkové daně nebo dědická daň.

Pro všechny země Skandinávie je typické vysoké zdanění, současně však nabízí firmám a zahraničním investorům poměrně jednoduchu a průhlednou daňovou legislativu, která je doprovázena výborně fungující veřejnou správou, justicí a liberalizovaným obchodním prostředím.

Které vyspělé země najdeme na špici?

Z členských zemí EU a OECD má nejlepší hodnocení Irsko (6. místo), Kanada (8. místo), Dánsko (13. místo), Lucembursko (14. místo), Velká Británie (16. místo), Švýcarsko (18. místo) a Norsko (19. místo). V přiložené tabulce máme uvedeno pořadí prvních dvaceti zemí. Jak stojí některé mimoevroské země? Nový Zéland (21. místo), Finsko (23. místo), Nizozemí (29. místo), Korea (30. Místo), Španělsko (34. Místo), Chile (36. Místo), Autrálie (48. místo), Francie (53. místo), Rusko (64. místo), USA (69. místo), Německo (72. místo), Čína (122. místo), Japonsko (127. místo) a Indie (152. místo). Na posledním 185. místě je Venezuela.

Kde jsou nejjednodušší daně?

Pořadí Země
1 Spojené Arabské Emiráty
2 Katar
3 Saudská Arábie
4 Hongkong
5 Singapur
6 Irsko
7 Bahrajn
8 Kanada
9 Kiribati
10 Omán
11 Kuvajt
12 Mauricius
13 Dánsko
14 Lucembursko
15 Malajsie
16 Velká Británie
17 Kazachstán
18 Švýcarsko
19 Norsko
20 Seychely

Pramen: The Worldbank and PwC – Paying Taxes 2013Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ