Daňové perličky

28.01.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Efektivní zdanění občanů s nadstandardními příjmy za rok 2012 je nižší než občanů s průměrnou mzdou. V roce 2013 budou platit nejvyšší daně pracující penzisté. Kdo má za rok 2012 nulovou daňovou povinnost? Podívejme se na některé zajímavé daňové výpočty.

Všichni zaměstnanci i OSVČ odvádí ze svého příjmu daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Přestože je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu, tak občané s nízkými příjmy mají nulovou daňovou povinnost a občané se stotisícovým příjmem mají skutečnou sazbu daně vyšší než 15 %. Jak je to možné?

 • Zaměstnanci i OSVČ při výpočtu roční daňové povinnosti uplatňují slevy na dani z příjmu a nezdanitelné položky. Za rok 2012 uplatní všichni občané základní nezdanitelnou položku na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Ať už v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování provedené zaměstnavatelem.
 • U zaměstnanců se daň z příjmu počítá z hrubé mzdy zaměstnance zvýšené o odvody na sociálním a zravotním pojištění placené zaměstnavatelem. Odvody zaměstnavatele činí 34 % z hrubé mzdy zaměstnance (25 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění), a to až do dosažení stropu pro platbu pojistného.

Nulová daňová povinnost za rok 2012

Zaměstnanci i OSVČ s nízkým ziskem mají za rok 2012 nulovou daňovou povinnost. Když se uplatní sleva na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč a daňové zvýhodnění na děti, tak neplatí zaměstnanci a OSVČ na dani z příjmu nic i při vyšší mzdě nebo zisku.

Praktické výpočty

 • Svobodný a bezdětný živnostník Modrý dosáhne za rok 2012 zisku (příjem – výdaj) 165 690 Kč. Základem daně z příjmu bude částka 165 600 Kč, protože se částka zaokrouhlí na celá sta dolů. Daň z příjmu fyzických osob činí 0 Kč (165 600 Kč x 15 %) – 24 840 Kč).
 • Živnostník Zelený má dvě děti, na které uplatní daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění činí 1 117 Kč za každý měsíc. Na 2 děti za celý rok tedy 26 808 Kč. Pan Zelený dosáhne za rok 2012 zisku 344 390 Kč. Základem daně bude částka 344 300 Kč. Daň z příjmu fyzických osob bud opět 0 Kč (344 300 Kč x 15 %) – 24 840 Kč – 26 808 Kč).
 • Podnikatel Černý má dvě děti, na které uplatní za celý rok daňové zvýhodnění. Manželka pana Černého pobírala po celý rok 2012 pouze rodičovský příspěvek. Příjem paní Černé tedy nepřekročí za rok 2012 částku 68 tisíc Kč (rodičovský příspěvek se nepočítá do vlastního příjmu pro uplatnění slevy). Pan Černý bude tedy moci uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Pan Černý dosáhne za rok 2012 zisku 509 990 Kč. Daň z příjmu fyzických osob bude 0 Kč (509 900 Kč x 15 %) – 24 840 Kč – 24 840 Kč – 26 808 Kč).

Boháči mají nižší efektivní zdanění

Sociální a zdravotní pojištění se za rok 2012 platí pouze do maximálního vyměřovacího základu. Z příjmu za rok 2012 nad strop se již zdravotní ani sociální pojištění neplatí. Zaměstnanci s příjmem nad strop pro platbu pojistné zaplatí i méně na dani z příjmu fyzických osob. Důvodem je skutečnost, že se daň platí z hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Maximální vyměřovací základ za rok 2012 u zdravotního pojištění činí 1 809 864 Kč a u sociálního pojištění 1 206 576 Kč.

Praktický výpočet

Zaměstnanec pan Novák má za rok 2012 hrubou mzdu ve výši 360 000 Kč (30 tisíc měsíčně). Pan Novák je svobodný a bezdětný. Neuplatní žádnou slevu na dani (mimo slevy na poplatníka), ani nezdanitelnou položku.

 • Na zdravotním pojištění zaplatí pan Novák 16 200 Kč (360 000 Kč x 4,5 %).
 • Na sociálním pojištění zaplatí pan Novák 23 400 Kč (360 000 Kč x 6,5 %).
 • Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí pan Novák 47 520 Kč (360 000 Kč x 1,34) x 15 %) – 24 840 Kč).

Celkem pan Novák zaplatí na povinných odvodech 87 120 Kč (16 200 Kč + 23 400 Kč + 47 520 Kč). Efektivní zdanění pana Nováka činí 24,2 % (87 120 Kč: 360 000 Kč).

Manager pan Veselý má za rok 2012 hrubou mzdu 3 600 000 Kč (300 tisíc měsíčně). Pan Veselý je rovněž svobodný a bezdětný a pro zjednodušení neuplatní žádnou slevu na dani (mimo slevy na poplatníka) a nezdanitelnou položku.

 • Na zdravotním pojištění zaplatí pan Veselý 81 444 Kč (1 809 864 Kč x 4,5 %).
 • Na sociálním pojištění zaplatí pan Veselý 78 428 Kč (1 206 576 Kč x 6,5 %).
 • Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí pan Veselý 584 835 Kč (3 600 000 Kč + 301 644 Kč + 162 888 Kč) x 15 %) – 24 840 Kč).

Celkem pan Veselý zaplatí na povinných odvodech 744 707 Kč (81 444 Kč + 78 428 Kč + 584 835 Kč). Efektivní zdanění pana Veselého činí 20,7 % (744 707 Kč: 3 600 000 Kč). Přestože má pan Veselý desetinásobně více než pan Novák, tak jeho efektivní zdanění je nižší o 3,5 %.

Kdo bude nejvíce platit na dani? Pracující důchodci

Za rok 2013 výrazně stoupne zdanění výdělečně činným penzistům. Výdělečně činní penzisté nemohou v roce 2013 totiž uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

Praktický příklad

Efektivní zdanění pana Nováka z předchozího příkladu je v roce 2013 stejné jako v roce 2012, činí tedy při měsíčním příjmu 30 tisíc Kč 24,2 %. Penzista Svoboda má měsíční příjem ze zaměstnání 10 000 Kč. Na zdravotním pojištění zaplatí 450 Kč, na sociálním pojištění 650 Kč a na dani z příjmu 2 010 Kč. Celkem tedy 3 110 Kč. Efektivní zdanění pracujícího důchodce pana Nováka činí 31,1 % (3 110 Kč: 10 000 Kč).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ