Deset mýtů ohledně důchodů

18.02.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchodu do důchodu je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Legislativa ohledně důchodu prošla v posledních letech řadou významných změn. Podívejme se na deset omylů v oblasti důchodů.

1) Mám důchodový věk, mám důchod

K přiznání důchodu je potřeba splnit dvě podmínky, a sice dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Pouhé dosažení důchodového věku k přiznání důchodu nestačí. Potřebná doba pojištění se přitom každoročně zvyšuje. V roce 2013 je potřeba získat 29 let pojištění. Každý následující rok je potřeba získat o jeden rok pojištění více. Po roce 2018 je nutné získat 35 let pojištění.

2) Předčasný důchod se přepočítává

V současné době lze odejít do předčasného důchodu 3 roky před dosažením důchodového věku. Obliba předčasného důchodu v posledních letech stoupala. Někteří občané se mylně domnívají, že se předčasný důchod po dosažení důchodového věku přepočítává. Nikoliv. Předčasný důchod je trvale krácený důchod.

3) V předčasném důchodu lze pracovat

Ano, v předčasném důchodu lze pracovat, ale pouze při splnění zákonných podmínek. V předčasném důchodu nesmí mít penzista příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V opačném případě ztrácí nárok na předčasný důchod.

  • V předčasném důchodu lze např. pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc Kč. Do 10 tisíc Kč se z odměny o provedení práce neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Další možností je práce malého rozsahu. Např. na základě dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 2 500 Kč, v tomto případě se opět neplatí sociální a zdravotní pojištění. Podnikat lze, ale zisk za rok 2013 nesmí překročit 62 121 Kč, limit se poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti.
  • Přivýdělek v předčasném důchodu v roce 2013

4) Předdůchod nesnižuje důchod

Čerpání předdůchodu patří mezi vyloučené doby. To zjednodušeně znamená, že nedochází k rozmělnění průměrné mzdy za všechny odpracované roky. I když občan během čerpání předdůchodu nemá příjem, tak se jeho osobní vyměřovací základ nesnižuje. Současně však předdůchod nepatří mezi náhradní doby pojištění. Při čerpání předdůchodu získá občan nižší dobu pojištění, než kdyby pracoval. A výše důchodu závisí nejenom na průměrném měsíčním příjmu v současné hodnotě, ale rovněž na získané době pojištění.


Pět výhod a nevýhod předdůchodu
Jak mi klesne státní důchod při čerpání předdůchodu?
Předdůchod a předčasný důchod není totéž

5) Důchody se zvyšují stejně

Důchody se valorizují v % z procentní části důchodu. V absolutním vyjádření se tedy vyšší důchody zvýší více. Např. od lednové splátky důchodu se procentní výměra důchodu zvýšila o 0,9 %. Občan s procentní výměrou důchodu 6 000 Kč si polepšil o 54 Kč na 6 054 Kč. Občan s procentní výměrou důchodu 12 000 Kč si polepšil o 108 Kč na 12 108 Kč. K procentní části důchodu je potřeba přičíst základní výměru důchodu (v roce 2013 je to 2 330 Kč), která je pro všechny důchody stejná.

6) Krácení u předčasných důchodů se pohybuje od 0,9 % po 15,9 %

Krácení předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní. Při odchodu do důchodu 89 dní před důchodovým věkem činí 0,9 %, při odchodu do důchodu 1 095 dní (přesně 3 roky) činí 15,9 %. Ve skutečnosti je však krácení vyšší, a to ze dvou důvodů: získané nižší době pojištění a krácení z výpočtového základu (nikoliv z konečné procentní výměry důchodu).

  • Praktický příklad: Pan Novák odejde do důchodu o 3 roky dříve, jeho průměrná mzda bude činit 25 000 Kč. Při odchodu do předčasného důchodu získá 38 let pojištění, při odchodu do řádného důchodu by získal 41 let pojištění. Předčasný důchod by byl 8 522 Kč a řádný důchod 11 595 Kč. Předčasný důchod je nižší o 26,5 % (nikoliv tedy o 15,9 %).

7) Při evidenci na úřadu práce se započítává průměrný příjem

Evidence na úřadu práce patří mezi vyloučené doby, neovlivňuje tedy průměrnou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě, ze které se počítá důchod. Není tedy pravda, že evidence na úřadu práce občanům s nízkými příjmy zvýší důchod. Evidence na úřadu práce patří mezi náhradní doby pojištění, ale započítává se v omezeném rozsahu. Občané, kteří jsou příliš dlouho v evidenci úřadu práce tak mohou mít problémy získat potřebnou dobu pojištění, důchod jim nemusí být přiznán.

8) Doba pojištění se počítá ve dnech

Výši důchodu olivňuje průměrná mzda za odpracované roky v současné hodnotě (osobní vyměřovací základ) a získaná doba pojištění. Doba pojištění se však počítá v celých ukončených letech, nikoliv ve dnech. Při získání 40 let pojištění a 280 dní se započítává 40 let pojištění.

9) Pozůstalostní důchody jsou pro všechny

Nikoliv. I pro přiznání pozůstalostních důchodů (vdovského a sirotčího) je potřeba splnit zákonné podmínky. Jejich nesplnění znamená, že pozůstalostní důchody nebudou přiznány. O pozůstalostní důchod je potřeba si zažádat, automaticky nejsou přiznány.

10) Důchody se daní

Zcela výjimečně dochází k situaci, že se z důchodu platí daň z příjmu. Naprostá většina důchodců může být klidná, nemá žádnou povinnost podávat daňové přiznání. Aby penzista musel podávat daňové přiznání, tak musí mít měsíční důchod nad 24 000 Kč. Výjimkou je ještě situace, kdy má penzista vysoký příjem. Jestliže má penzista za rok 2012 příjem ze zaměstnání a základů daně z podnikání a pronájmu vyšší než 840 000 Kč, tak potom musí zdanit celý důchod. V tomto případě neplatí tedy osvobození od daně u vypláceného důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY