Daňové slevy pod lupou

25.03.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové slevy přímo snižují daňovou povinnost. Při jejich uplatnění může být daňová povinnost nulová. Jaké daňové slevy a za jakých podmínek je můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2012?

Daňové slevy jsou uvedeny v § 35ba zákona o dani z příjmu. Podívejme se, jaké slevy na dani lze v daňovém přiznání za rok 2012 uplatnit a na několik tipů u každé slevy na dani.

Sleva na poplatníka 24 840 Kč

Základní slevu na poplatníka uplatní v daňovém přiznání za rok 2012 všichni daňoví poplatníci. Základní sleva na poplatníka se uplatňuje v celém rozsahu, nekrátí se.

Praktické příklady

Podnikající student, který podnikal pouze čtyři měsíce v roce 2012, uplatní v daňovém přiznání celou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun.

Starobní penzista, který během roku 2012 pronajal menší byt, rovněž uplatní základní slevu na poplatníka. Při uplatnění 30% výdajového paušálu může mít penzista pronajímatel příjem z pronájmu za rok 2012 ve výši 236 700 korun a na dani z příjmu fyzických osob nic nezaplatí (výpočet v tabulce). Přestože je daňová povinnost nulová, je nutné řádně odevzdat daňové přiznání do 2. dubna 2013.

Položka Částka
Příjem 236 700 Kč
Výdaj 71 010 Kč (236 700 Kč x 30 %)
Základ daně 165 690 Kč
Zaokrouhlený základ daně 165 600 Kč
Daň z příjmu 24 840 Kč (165 600 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daňová povinnost 0 Kč (24 840 Kč - 24 840 Kč)

Zdroj: Vlastní výpočty autora

Sleva na manželku 24 840 Kč

Jestliže vlastní příjmy manželky za rok 2012 nepřekročily hranici 68 tisíc korun, může manžel v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 korun. Je-li manželka držitelkou průkazu ZTP/P, tak se částka zvyšuje na dvojnásobek.

Slevu lze uplatnit pouze na manželku. V případě, že dojde k uzavření manželství během roku, částka se poměrně krátí. Počítá se za měsíce, kdy je po celou dobu splněna podmínka manželství. Například při uzavření manželství 4. srpna 2012 a splnění podmínky, že vlastní příjmy manželky nepřekročily 68 tisíc korun, uplatní se sleva za měsíce září až prosinec, tedy ve výši 8 280 korun (2 070 Kč x 4 měsíce).

Do vlastního příjmu manželky se nepočítají dávky státní sociální podpory (nejčastěji tedy rodičovský příspěvek). Podpora v nezaměstnanosti, mateřská nebo nemocenská se do vlastního příjmu počítá.

V Česku se u zaměstnanců počítá netradičně daň z příjmu ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + povinné odvody zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění). Do příjmu manželky se však počítá pouze hrubá mzda.

Sleva na invaliditu

Výdělečná činnost v invalidním důchodu je neomezená. Invalidní penzisté mohou mít libovolný příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Jsou však limitováni svým zhoršeným zdravotním stavem. Proto by vykonávaná práce nebo výdělečná činnost měla odpovídat jejich zdravotním schopnostem.

V daňovém přiznání za rok 2012 mohou uplatnit invalidní penzisté slevu na dani ve výši 2 520 Kč (první a druhý stupeň) nebo 5 040 Kč (třetí stupeň) v závislosti na stupni invalidity.

Podmínky pro posuzování stupně invalidity se v posledních letech zpřísnily, proto velké pracovní vytížení invalidních penzistů může být zohledněno při pravidelném hodnocení jejich zdravotního stavu posudkovým lékařem na OSSZ, a eventuelně třeba snížen stupeň invalidity (což pochopitelně znamená nižší invalidní důchod).

Praktický příklad

Když například invalidní penzista pobírající invalidní důchod prvního stupně vykonává samostatnou výdělečnou činnost tlumočení, může mít za rok 2012 při uplatnění 40% výdajového paušálu příjem do 304 tisíc korun a nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic.

Položka Částka
Příjem 304 150 Kč
Výdaj 121 660 Kč (304 150 Kč x 40 %)
Základ daně 182 490 Kč (304 150 Kč - 121 660 Kč)
Zaokrouhlený základ daně 182 400 Kč
Daň z příjmu 27 360 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Sleva na invaliditu prvního stupně 2 520 Kč
Slevy celkem 27 360 Kč
Daňová povinnost 0 Kč (27 360 Kč - 27 360 Kč)

Zdroj: Vlastní výpočty autora

Sleva na invaliditu se poměrně snižuje, jestli není podmínka splněna po celý rok. Například občanovi byl přiznán invalidní důchod prvního stupně od 11. června 2012. V daňovém přiznání uplatní OSVČ slevu za měsíce červenec až prosinec, tedy ve výši 1 260 korun (210 Kč x 6 měsíců).

Sleva při držení průkazu ZTP/P 16 140 Kč

V případě, že držitel průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, slevy se kumulují. Například občan pobírající invalidní důchod prvního stupně, který je držitelem průkazu ZTP/P, uplatní celkovou slevu na dani ve výši 43 500 korun (24 840 Kč + 2 520 Kč + 16 140 Kč). Drtivá většina těchto občanů na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic.

Sleva na studenta 4 020 Kč

Student VŠ začal od začátku roku 2012 podnikat. Studium zdárně ukončil v červnu. Protože v červenci vykonával samostatnou výdělečnou činnost, tak uplatní v daňovém přiznání za rok 2012 slevu na studenta za měsíce leden až červen, tedy ve výši 2 010 korun.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ