OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady zaměstnavatele?

28.03.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Za rok 2012 činila průměrná mzda v Česku 25 101 Kč. Zaměstnavatelé však platí za zaměstnance ještě vysoké povinné pojistné, průměrné mzdové náklady zaměstnavatele tak činily 33 637 Kč. Jak je to v ostatních členských zemích OECD?

V Česku mzdové náklady zaměstnavatele výrazně zvyšuje povinné pojistné, které musí zaměstnavatelé za své zaměstnance platit.

  • Zaměstnavatel tak musí v Česku zaměstnanci vyplatit hrubou mzdu a ještě odvést povinné odvody na pojistném. Z hrubé mzdy zaměstnance musí samozřejmě provést všechny potřebné odvody za zaměstnance (4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění). Za správné vyčíslení povinných odvodů (daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění) je vždy zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanec se nemůže např. stát dlužníkem na zdravotním pojištění, přípané dlužné zdravotní pojištění je vždy vymáháno po zaměstnavateli.
  • Dále zaměstnavatel platí v souhrnu 34 % na povinném pojistném. Z toho 9 % na zdravotním pojištění a 25 % na sociálním pojištění. Vypočítané sociální i zdravotní pojištění se přitom zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čtěte také

Deset mýtů u zdravotního pojištění
OECD: Jak vysoká je průměrná mzda?
Proč je zdanění práce v Česku nadprůměrné?
Daňová mizérie v zemích OECD
OECD: Jak se liší čistá mzda od hrubé mzdy?


Výpočet průměrných mzdových nákladů

Zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu 25 101 Kč stojí v Česku zaměstnavatele 33 637 Kč měsíčně. Zaměstnavatel zaplatí totiž na zdravotním pojištění za svého zaměstnance 2 260 Kč (25 101 Kč x 9 %) a 6 276 Kč na sociálním pojištění (25 101 Kč x 25 %).

  • Povinné vysoké odvody v Česku výrazně zdražují cenu práce. Dalšími zeměmi, kde zaměstnavatelé odvádí na povinném pojistném za své zaměstnance více, než 30 % z členských zemí OECD jsou: Francie (44 %), Estonsko (34,4 %), Česko (34 %), Itálie (32,1 %), Švédsko (31,4 %). Naproti tomu na Novém Zélandu, v Chile a v Dánsku neodvádí zaměstnavatelé za zaměstnance na povinných odvodech nic.

Pro zaměstnavatele jsou rozhodující mzdové náklady

Ve sdělovacích prostředcích bývá zpravidla publikována průměrná mzda v zemi. Pro zaměstnance i zaměstnavatele je to jistě velmi důležitý údaj, který při správném pochopení (např. zohlednění vykonávané profese, místa výkonu práce nebo praxe) může sloužit k porovnání mzdové úrovně a pomáhá např. při vyjednávání o mzdě.

  • Pro zaměstnavatele je však rozhodujícím údajem, kolik skutečně zaměstnavatele zaměstnanec stojí, tedy celkové mzdové náklady. V přiložené tabulce tak máme uvedeny průměrné mzdové náklady zaměstnavatelů v zemích OECD za celý rok 2012. V národní měně i euro.

Na co si dát pozor?

Uvedené porovnání mzdových nákladů je provedeno u průměrné mzdy. Např. u nadprůměrné mzdy by bylo pořadí jiné. Důvodem je rozdílné nastavení stropu pro platbu povinného pojistného. V mnoha zemích je zaveden strop, po jehož dosažení se již z příjmu povinné pojistné neplatí. V Česku je od roku 2013 zaveden pouze strop pro platbu sociálního pojistění. U zdravotního pojištění byl strop od letošního roku zrušen. Všichni zaměstnanci tedy v Česku odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy bez ohledu na jejich příjem a zaměstnavatel dalších 9 %. U sociálního pojištění činí maximální vyměřovací základ (strop) pro rok 2013 částku ve výši 1 242 432 Kč. Po dosažení stropu během roku se již sociální pojištění neodvádí.

Nejvíce stojí zaměstanvatele zaměstnanec v Norsku

V přiložené tabulce máme uvedeny průměrné mzdové náklady na zaměstnance s průměrnou mzdou za celý rok 2012. Průměrná mzda v Česku dle databáze OECD za rok 2012 činí 300 421 Kč (25 035 Kč měsíčně). Nepatrně se liší od průměrné mzdy dle Českého statistického úřadu (25 101 Kč). V tabulce pracujeme u všech zemí s údaji dle OECD, aby byla data porovnatelná. Zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu v Norsku stojí zaměstnavatele 11,7krát více než zaměstnavatele zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu v Mexiku.

  • Z členských zemí OECD jsou nejvyšší průměrné mzdové náklady zaměstnavatele za celý rok (hrubá mzda + povinné pojistné placené zaměstnavatelem) v Norsku (76 678 euro), Švýcarsku (75 696 euro), Austrálii (62 970 euro), Švédsku (60 847 euro), Belgii (59 975 euro) a Lucembursku (57 629 euro).
  • Česko jsou průměrné mzdové náklady za celý rok 402 564 Kč (15 607 euro) a jsou tedy osmé nejnižší ze zemí OECD.
  • Naopak nejnižší průměrné mzdové náklady zaměstnavatele z členských zemí OECD za rok 2012 jsou v Mexiku (6 561 euro), Chile (10 187 euro), Polsku (10 843 euro), Maďarsku (11 517 euro), Slovensku (12 558 euro) a Turecku (13 668 euro).

Průměrné mzdové náklady zaměstnavatele (v zemích OECD, za rok 2012)

Země Průměrná mzda v národní měně Průměrná mzda v euro Země Průměrná mzda v národní měně Průměrná mzda v euro
Norsko 577 646 NOK 76 678 € Itáilie 38 182 EUR 38 182 €
Švýcarsko 92 353 CHF 75 696 € Irsko 36 133 EUR 36 133 €
Austrálie 77 860 AUD 62 970 € Španělsko 33 200 EUR 33 200 €
Švédsko 508 981 SEK 60 847 € Nový Zéland 51 278 NZD 33 103 €
Belgie 59 975 EUR 59 975 € Korea 42 462 673 WON 29 390 €
Lucembursko 57 629 EUR 57 629 € Izrael 125 432 ISL 26 472 €
Německo 53 583 EUR 53 583 € Řecko 25 823 EUR 25 823 €
Francie 52 811 EUR 52 811 € Slovinsko 20 001 EUR 20 001 €
Rakousko 52 755 EUR 52 755 € Portugalsko 19 454 EUR 19 454 €
Dánsko 392 456 DKK 52 672 € Česko 402 564 CZK 15 607 €
USA 52 286 USD 52 286 € Estonsko 14 717 EUR 14 717 €
Nizozemí 51 416 NOK 51 416 € Turecko 32 092 TRY 13 668 €
Finsko 50 935 EUR 50 935 € Slovensko 12 558 EUR 12 558 €
Velká Británie 39 802 GBP 46 840 € Maďarsko 3 533 192 HUF 11 517 €
Japonsko 5 480 355 JPY 44 852 € Polsko 45 439 PLN 10 843 €
Island 6 552 561 ISK 40 493 € Chile 6 218 640 CLP 10 187 €
Kanada 52 426 CAD 39 585 € Mexiko 105 162 MXN 6 561 €

Poznámka: na eura přepočteno aktuálním kursem ze dne 22. 3. 2013
Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ