Manželka nemá příjmy, kolik platím na dani?

04.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci nebo OSVČ, jejichž manželka nemá vlastní příjmy, odvádí na povinných daňových odvodech méně než svobodní a bezdětní zaměstnanci. Jak se liší daňová povinnost, když je např. manželka na rodičovské dovolené a manželé mají dvě děti? Jak je to v ostatních zemích OECD? Porovnejme si zdanění na praktických příkladech v Česku se zeměmi OECD.

Zaměstnanci nebo OSVČ, jejichž manželka nemá vlastní příjmy, odvádí na povinných daňových odvodech méně než svobodní a bezdětní zaměstnanci. Jak se liší daňová povinnost, když je např. manželka na rodičovské dovolené a manželé mají dvě děti? Jak je to v ostatních zemích OECD? Porovnejme si zdanění na praktických příkladech v Česku se zeměmi OECD.


Čtěte také

Jak snižují děti daňovou povinnost?
Jak si snížit základ daně a uplatnit daňové zvýhodnění?
Daňové slevy pod lupou
Nezapomeňte si odečíst hypotéku z daní
Jak vysoké daně platí OSVČ a zaměstnanec?

TIP: Aktuální mzdová kalkulačka


Povinné daňové odvody si porovnáme u zaměstnanců pobírajících průměrnou mzdou. Rodinná situace těchto zaměstnanců se však bude lišit.

1) V prvním případě si vypočítáme povinné daňové odvody u svobodného bezdětného zaměstnance s průměrnou mzdou.

2) V druhém případě si vypočítáme povinné daňové odvody u ženatého bezdětného zaměstnance, jehož manželka má vlastní příjmy za rok nižší než 68 tisíc Kč (např. je dlouhodobě v evidenci na úřadu práce a již tedy nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo pobírá invalidní důchod ve výši 5 000 Kč měsíčně). Zaměstnanec tedy uplatní slevu na manželku ve výši 24 840 Kč.

3) Ve třetím případě si vypočítáme povinné daňové odvody u ženatého zaměstnance, jehož manželka je na rodičovské dovolené (nemá tedy vlastní příjmy, protože rodičovský příspěvek se do limitu nepočítá) a manželé mají dvě děti. Zaměstnanec tedy uplatní slevu na manželku (24 840 Kč za rok) a daňové zvýhodnění na dvě děti (26 808 Kč za rok, 1 117 Kč x 24 měsíců).

Průměrná mzda = 300 421 Kč za rok

Výpočty provedeme za celý rok. Výpočet za rok 2012 je stejný ve všech třech příkladech jako v roce 2013. Výpočet se musí provést za celý rok, neboť slevu na manželku lze uplatnit pouze v daňovém přiznání nebo ročním zúčtováním prováděném zaměstnavatelem za celý rok. Slevu na manželku nelze uplatnit během roku.

  • Při výpočtu budeme pracovat s průměrnou mzdou dle databáze OECD ve výši 300 421 Kč (za celý rok 2012), abychom mohli data snadno porovnat s ostatními členskými zeměmi OECD.

1) Bezdětný svobodný zaměstnanec

Text Částka

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů

300 421 Kč

Úhrn povinného pojistného

102 144 Kč (300 421 Kč x 0,34)

Základ daně

402 565 Kč (300 421 Kč + 102 144 Kč)

Zaokrouhlený základ daně

402 500 Kč

Daň z příjmu

60 375 Kč (402 500 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

35 535 Kč (60 375 Kč – 24 840 Kč)

Zdravotní pojištění

13 519 Kč (300 421 Kč x 4,5 %)

Sociální pojištění

19 528 Kč (300 421 Kč x 6,5 %)

Povinné odvody celkem

68 582 Kč (35 535 Kč + 13 519 Kč + 19 528 Kč)

Zdanění v %

22,82 % (68 582 Kč: 300 421 Kč)

vlastní výpočet autora

Efektivní zdanění bezdětného zaměstnance s průměrnou mzdou činí 22,82 %, hrubá a čistá mzda se tedy liší právě o 22,82 %.

 

2) Ženatý zaměstnanec, manželka bez příjmu

Text Částka

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů

300 421 Kč

Úhrn povinného pojistného

102 144 Kč (300 421 Kč x 0,34)

Základ daně

402 565 Kč (300 421 Kč + 102 144 Kč)

Zaokrouhlený základ daně

402 500 Kč

Daň z příjmu

60 375 Kč (402 500 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na manželku

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

10 695 Kč (60 375 Kč – 24 840 Kč – 24 840 Kč)

Zdravotní pojištění

13 519 Kč (300 421 Kč x 4,5 %)

Sociální pojištění

19 528 Kč (300 421 Kč x 6,5 %)

Povinné odvody celkem

43 742 Kč (10 695 Kč + 13 519 Kč + 19 528 Kč)

Zdanění v %

14,56 % (43 742 Kč: 300 421 Kč)

 vlastní výpočet autora

Efektivní zdanění zaměstnance, jehož manželka má vlastní příjmy za rok nižší než 68 tisíc Kč, který pobírá průměrnou mzdu, je 14,56 %. Z důvodu uplatnění slevy na manželku má tento zaměstnanec efektivní zdanění nižší o 8,26 % než v předchozím příkladě.

 

3) Ženatý zaměstnanec, 2 děti, manželka na rodičovské dovolené bez vlastního příjmu

Text Částka

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů

300 421 Kč

Úhrn povinného pojistného

102 144 Kč (300 421 Kč x 0,34)

Základ daně

402 565 Kč (300 421 Kč + 102 144 Kč)

Zaokrouhlený základ daně

402 500 Kč

Daň z příjmu

60 375 Kč (402 500 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na manželku

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

10 695 Kč (60 375 Kč – 24 840 Kč – 24 840 Kč)

Daňové zvýhodnění

26 808 Kč

Daňový bonus

16 113 Kč (26 808 Kč – 10 695 Kč)

Zdravotní pojištění

13 519 Kč (300 421 Kč x 4,5 %)

Sociální pojištění

19 528 Kč (300 421 Kč x 6,5 %)

Povinné odvody celkem

16 934 Kč (-16 113 Kč + 13 519 Kč + 19 528 Kč)

Zdanění v %

5,64 % (16 934 Kč: 300 421 Kč)

 vlastní výpočet autora

Efektivní zdanění zaměstnance majícího dvě děti, jehož manželka je na rodičovské dovolené činí pouze 5,64 % a je o 17,18 % nižší než u svobodného bezdětného zaměstnance.

Finanční pomoc mladých rodin je vysoká

Česko patří mezi členské země EU s nejvyšší finanční pomocí rodinám s malými dětmi, kde je manželka na rodičovské dovolené (nebo na úřadu práce a její vlastní příjmy za rok nepřekročí 68 tisíc Kč).

  • V Česku se liší zdanění zaměstnance s průměrnou mzdou majícího dvě děti, jehož manželka nemá vlastní příjmy za rok nad 68 tisíc Kč oproti bezdětnému zaměstnanci o 17,2 %. Vyšší rozdíl a podpora rodin s dětmi, kdy jeden z manželů je ještě bez příjmů, je z členských zemí OECD pouze v Německu (18,6 %).
  • Dalšími zeměmi s vysokou podporou rodin s dětmi, kde jeden z manželů je bez vlastního příjmu, jsou ještě USA (rozdíl ve zdanění 12,3 %), Slovensko (12,1 %), Belgie (11,0 %) a Lucembursko (10,5 %).
  • Naopak hned v sedmi členských zemích OECD je daňová povinnost občana ve všech případech stejná. Manželka bez příjmů a děti nesnižují daňovou povinnost. Jedná se o Chile, Finsko, Izrael, Mexiko, Nový Zéland, Švédsko a Velkou Británii.

Jak se liší daňová povinnost dle rodinné situace (v zemích OECD, údaje za rok 2012)

Země Svobodný Bezdětný Manželka bez příimů Manželka bez příjmů + dvě děti Rozdíl

Německo

39,9%

31,9%

21,3%

18,6%

Česko

22,8%

14,6%

 5,6%

17,2%

USA

22,7%

17,8%

10,4%

12,3%

Slovensko

22,8%

15,8%

10,7%

12,1%

Belgie

42,8%

34,2%

31,8%

11,0%

Lucembursko

27,9%

17,3%

17,3%

10,5%

Island

29,4%

20,2%

20,2%

 9,2%

Maďarsko

35,0%

35,0%

26,3%

 8,7%

Slovinsko

33,1%

29,4%

24,7%

 8,3%

Španělsko

23,9%

19,9%

16,1%

 7,7%

Portugalsko

21,7%

16,5%

14,0%

 7,7%

Irsko

18,0%

12,9%

10,4%

 7,5%

Polsko

24,6%

23,2%

17,8%

 6,8%

Estonsko

19,9%

16,6%

13,3%

 6,6%

Itálie

30,8%

28,4%

24,2%

 6,6%

Kanada

22,6%

18,3%

16,0%

 6,5%

Francie

28,3%

24,5%

22,3%

 6,1%

Švýcarsko

16,5%

13,3%

10,7%

 5,8%

Dánsko

38,9%

34,8%

34,8%

 4,1%

Nizozemí

31,9%

28,7%

28,7%

 3,2%

Korea

13,0%

12,3%

10,2%

 2,8%

Norsko

29,4%

26,9%

26,9%

 2,5%

Rakousko

34,0%

34,0%

31,9%

 2,1%

Japonsko

21,2%

19,8%

19,8%

 1,5%

Turecko

27,9%

27,4%

26,5%

 1,4%

Austrálie

22,9%

22,9%

21,8%

 1,1%

Chile

 7,0%

 7,0%

 7,0%

 0,0%

Finsko

29,4%

29,4%

29,4%

 0,0%

Izrael

15,5%

15,5%

15,5%

 0,0%

Mexiko

 9,5%

 9,5%

 9,5%

 0,0%

Nový Zéland

16,4%

16,4%

16,4%

 0,0%

Švédsko

24,9%

24,9%

24,9%

 0,0%

Velká Británie

24,9%

24,9%

24,9%

 0,0%

Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012), Table I. 6. „All-in“ average personal income tax rates at AW by family typePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát