Má cenu podnikání s nízkým ziskem?

22.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří občané mají rádi svobodu a vlastní zodpovědnost. Samostatná výdělečná činnost je pro ně jasnou volbou. Při nízkém zisku je však nutné si rozmyslet, zdali v samostatné výdělečné činnosti nadále pokračovat. Zdanění je vysoké, jistoty žádné.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádí na povinných odvodech méně než zaměstnanci, při nízkém zisku je však výhodnější být zaměstnancem, jak si ukážeme na praktickém příkladu. Při nízkém zisku je vhodné vše dobře finančně propočítat, zdali v samostatné výdělečné činnosti nadále pokračovat.

Praktický příklad

OSVČ pan Novák dosáhne za rok 2013 zisku 120 000 Kč (příjmy – skutečné výdaje). Pana Nováka jeho samostatná výdělečná činnost velmi baví. Ačkoliv má nízký měsíční příjem, tak je šťastný a spokojený, jeho děti již pracují a panu Novákovi k jeho životu na vesnici v menším domku jeho příjem dostačuje. Přesto bude muset zvážit, zdali i v roce 2014 pokračovat ve své činnosti nebo se nechat zaměstnat.

  • Pan Novák si udělal během roku po několika částech volno (dovolenou) celkem v rozsahu jednoho měsíce, aby mohl hlídat vnuky, kteří byli nemocní. Průměrný měsíční zisk za odpracované měsíce je tedy 10 909 Kč (120 000 Kč: 11 měsíců).

Výpočet zdanění

Sociální i zdravotní pojištění bude muset pan Novák zaplatit z minimálního vyměřovacího základu, neboť jeho skutečný vyměřovací základ je nižší. Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního i zdravotního pojištění je 50 % ze zisku, skutečný vyměřovací základ pana Nováka činí tedy 60 000 Kč (120 000 Kč x 50 %).

  • Minimální sociální pojištění za rok 2013 činí 22 675 Kč (29,2 % z minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění ve výši 77 652 Kč).
  • Minimální zdravotní pojištění za rok 2013 činí 20 967 Kč (13,5 % z minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění ve výši 155 304 Kč).
  • Pan Novák za rok 2014 zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 0 Kč (120 000 Kč x 15 %) – 24 840 Kč, max. do nuly).

Celkem na povinných odvodech zaplatí OSVČ pan Novák za rok 2013 částku 43 642 Kč, což je 36,4 % z jeho zisku. Čistý roční příjem OSVČ pana Nováka je pouze 76 358 Kč, což je 6 363 Kč měsíčně. Zdanění OSVČ s nízkým ziskem je díky existenci minimálních vyměřovacích základů poměrně vysoké.

Při práci za minimální mzdu bude mít více

Kdyby pan Novák se nechal zaměstnat za minimální mzdu 8 000 Kč, tak by jeho čistý měsíční příjem byl 7 120 Kč. Z hrubé mzdy 8 000 Kč se platí sociální pojištění 520 Kč a zdravotní pojištění 360 Kč. Finančně by na tom byl pan Novák lépe při práci za minimální mzdu, než když bude mít měsíční zisk z podnikání ve výši téměř 11 000 Kč (jako OSVČ si na dovolenou musel vydělat, jako zaměstnanec by měl placenou dovoleno).

Další výhody při zaměstnání

Pan Novák by měl velmi dobře zvážit, zdali se vzhledem k jeho nízkému zisku vyplatí nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. I při nízké mzdě by měl totiž jako zaměstnanec právo na náhradu mzdy (v prvních třech týdnech nemoci avšak až od 4. dne pracovní neschopnosti), placenou dovolenou, dvouměsíční výpovědní dobu a další zaměstnanecké výhody. Zároveň by si nemusel vést veškerou administrativu sám, tyto činnosti by dělal jeho zaměstnavatel.


TIP: Kalkulačka náhrady mzdy

Související články:
Kolik dostaneme během nemoci v roce 2013?
OSVČ a nemoc v roce 2013


Jak je to při registraci na úřad práce?

V případě, že by se pan Novák rozhodl ukončit svoji samostatnou výdělečnou činnost, ač nerad a registroval se na úřad práce, tak musí počítat s nízkou podporou v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti by se panu Novákovi totiž nepočítala z měsíčního zisku 10 tisíc Kč (120 000 Kč: 12 měsíců), ale z vyměřovacího základu.

  • Vyměřovacím základem je přitom částka, ze které pan Novák platil sociální pojištění. Pan Novák zaplatí sociální pojištění z minimálního vyměřovacího základu přepočteného na jeden měsíc. Tedy z částky 6 471 Kč (77 652 Kč: 12 měsíců).

Pan Novák je starší 55 let, proto může pobírat podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. První dva měsíce by pobíral pan Novák podporu v nezaměstnanosti ve výši 4 207 Kč (6 471 Kč x 65 %), další dva měsíce potom ve výši 3 236 Kč (6 471 Kč x 50 %) a následující měsíce potom ve výši 2 912 Kč (6 471 Kč x 45 %).

S čím musí počítat OSVČ s nízkým ziskem?

Pro některé občany je samostatná výdělečná činnost výhodná, protože si sami organizují a řídí svoji práci. I za cenu nízkého zisku. Např. některé mladé maminky jsou samostatně výdělečně činné, aby mohly lépe časově skloubit péči o děti a přitom mohly být výdělečně činné. Jestliže je však roční zisk nízký, je potřeba zvážit, zdali v takové činnosti pokračovat. Finančně je výhodnější nechat se za nízkou mzdu zaměstnat. Sociální a zdravotní pojištění musí být vždy zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, zdanění je v těchto případech vysoké. Případná podpora v nezaměstnanosti nebo důchod nízké. Na nemocencké dávky nemá OSVČ nárok, protože se platba dobrovolného nemocenského pojištění nevyplatí.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ