Jak se vyvíjelo zdanění průměrné mzdy v čase

24.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Výpočet daňové povinnosti v Česku se během posledních deseti let několikrát změnil. Jak se liší v Česku zdanění práce u průměrné mzdy od roku 2003 do roku 2013?

Míru zdanění práce (tedy poměr mezi povinnými odvody placenými zaměstnancem i zaměstnavatelem a mzdovými náklady zaměstnavatele) si vypočítáme v Česku v letech 2003 až 2012. Základním vstupním údajem bude průměrná roční hrubá mzda. Výpočet mzdy provedeme u průměrné mzdy zveřejněné v databázi OECD.

TIP: Kalkulačka porovnání čisté mzdy v roce 2013 a 2014

Rok

Průměrná roční mzda

Rok

Průměrná roční mzda

2003

196 133 Kč

2008

272 651 Kč

2004

209 080 Kč

2009

281 887 Kč

2005

219 050 Kč

2010

287 320 Kč

2006

233 580 Kč

2011

294 987 Kč

2007

250 710 Kč

2012

300 421 Kč

 OECD, Tax Database

Zdanění v letech 2008 až 2012

V letech 2008 až 2012 se čistá mzda počítala stejným způsobem. Od roku 2008 totiž platí v Česku rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob a daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy. Základní sleva na poplatníka byla ve všech letech (mimo rok 2011) 24 840 Kč za rok, v roce 2011 byla sleva na poplatníka 23 640 Kč. V roce 2008 činilo povinné pojistné placené zaměstnancem 12,5 % (sociální pojištění 8 % a zdravotní pojištění 4,5 %). Od roku 2009 je to 11 % (sociální pojištění 6,5 % a zdravotní pojištění 4,5 %). V roce 2008 činilo povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 % (sociální pojištění 26 % a zdravotní pojištění 9 %). Od roku 2009 je to 34 % (sociální pojištění 25 % a zdravotní pojištění 9 %).

Vysvětlení k tabulce v letech 2008 až 2012

  • Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance).
  • Povinné odvody celkem jsou součet sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem a daně z příjmu fyzických osob.
  • Mzdové náklady jsou součet roční mzda a sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem.
  • Rozdíl mezi čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet, a mzdovými náklady zaměstnavatele jsou veškeré povinné odvody. Poměr povinných odvodů vůči mzdovým nákladům zjistíme právě zdanění práce. 

Výpočet zdanění práce v letech 2008 až 2012

Text

2008

2009

2010

2011

2012

Roční hrubá mzda

272 651 Kč

281 887 Kč

287 320 Kč

294 987 Kč

300 421 Kč

Zdravotní pojištění placené

zaměstnancem

12 270 Kč

12 685 Kč

12 930 Kč

13 275 Kč

13 519 Kč

Zdravotní pojištění placené

zaměstnavatelem

24 539 Kč

25 370 Kč

25 859 Kč

26 549 Kč

27 038 Kč

Sociální pojištění placené

zaměstnancem

21 813 Kč

18 323 Kč

18 676 Kč

19 175 Kč

19 528 Kč

Sociální pojištění placené

zaměstnavatelem

70 890 Kč

70 472 Kč

71 830 Kč

73 747 Kč

75 106 Kč

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

24 840 Kč

23 640 Kč

24 840 Kč

Daň z příjmu

30 360 Kč

31 815 Kč

32 910 Kč

35 640 Kč

35 535 Kč

Povinné odvody celkem

159 872 Kč

158 665 Kč

162 205 Kč

168 386 Kč

170 726 Kč

Čistá mzda

112 779 Kč

123 222 Kč

125 115 Kč

126 601 Kč

129 695 Kč

Mzdové náklady

368 080 Kč

377 729 Kč

385 009 Kč

395 283 Kč

402 565 Kč

Zdanění práce (v %)

43,43%

42,00%

42,13%

42,60%

42,41%

 vlastní výpočty autora

Zdanění v letech 2007 a 2006

V letech 2006 a 2007 byly v Česku sazby daně z příjmu fyzických osob: 12 % (do základu daně 121 200 Kč), 19 % (121 200 Kč až 218 400 Kč), 25 % (218 400 Kč až 331 200 Kč) a 32 % (nad 331 200 Kč). Sleva na poplatníka byla 7 200 Kč. Daňový základ snižovalo zaplacené sociální a zdravotní pojištění zaměstnancem. Souhrnná sazba pojistného placeného zaměstnancem byla 12,5 % a souhrnná sazba pojistného placeného zaměstnavatelem byla 35 %.

Výpočet zdanění práce v letech 2007 a 2006

Text

2007

2006

Roční hrubá mzda

250 710 Kč

233 580 Kč

Zdravotní pojištění placené

Zaměstnancem

11 282 Kč

10 512 Kč

Zdravotní pojištění placené

Zaměstnavatelem

22 564 Kč

21 023 Kč

Sociální pojištění placené

zaměstnancem

20 057 Kč

18 687 Kč

Sociální pojištění placené

zaměstnavatelem

65 185 Kč

60 731 Kč

Sleva na poplatníka

7 200 Kč

7 200 Kč

Základ daně

219 300 Kč

204 300 Kč

Daň z příjmu

26 037 Kč

23 133 Kč

Povinné odvody celkem

145 125 Kč

134 086 Kč

Čistá mzda

105 585 Kč

99 494 Kč

Mzdové náklady

338 459 Kč

315 334 Kč

Zdanění práce (v %)

42,88%

42,52%

 vlastní výpočty autora

Zdanění v letech 2003 až 2005

V roce 2002 byly v Česku sazby daně z příjmu fyzických osob: 15 % (do základu daně 109 200 Kč), 20 % (od 109 200 Kč do 218 400 Kč), 25 % (od 218 400 Kč do 331 200 Kč) a 32 % (nad 331 200 Kč). Základní odpočitatelná položka na poplatníka činila 38 040 Kč. Základní odpočitatelná položka snižovala daňový základ, nikoliv přímo daňovou povinnost, jak je tomu nyní u slevy na poplatníka. Daňový základ rovněž snižovalo zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnancem. Souhrnná sazba pojistného placeného zaměstnancem byla 12,5 % a souhrnná sazba pojistného placeného zaměstnavatelem byla 35 %.

Výpočet zdanění práce v letech 2005, 2004 a 2003

Text

2005

2004

2003

Roční hrubá mzda

219 050 Kč

209 080 Kč

196 133 Kč

Zdravotní pojištění placené

zaměstnancem

9 858 Kč

9 409 Kč

8 826 Kč

Zdravotní pojištění placené

zaměstnavatelem

19 715 Kč

18 818 Kč

17 652 Kč

Sociální pojištění placené

zaměstnancem

17 524 Kč

16 727 Kč

15 691 Kč

Sociální pojištění placené

zaměstnavatelem

56 953 Kč

54 361 Kč

50 995 Kč

Nezdanitelná položka

38 040 Kč

38 040 Kč

38 040 Kč

Základ daně

153 600 Kč

144 900 Kč

133 500 Kč

Daň z příjmu

25 260 Kč

23 520 Kč

21 240 Kč

Povinné odvody celkem

129 310 Kč

122 835 Kč

114 404 Kč

Čistá mzda

89 740 Kč

86 245 Kč

81 729 Kč

Mzdové náklady

295 718 Kč

282 259 Kč

264 780 Kč

Zdanění práce (v %)

43,73%

43,52%

43,21%

 
vlastní výpočty autora

Shrnutí

Zdanění práce v Česku se u průměrné mzdy v letech 2003 až 2012 pohybovalo od 42,00 % (v roce 2009) po 43,73 % (v roce 2005). Přestože za posledních deset let došlo k řadě legislativních změn v oblasti zdanění práce, tak u průměrné mzdy jsou výkyvy poměrně nízké. Celkově však můžeme říci, že zdanění u průměrné mzdy v posledních deseti letech mírně klesalo.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ