Kdy budete mít průměrný důchod?

07.05.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Průměrný starobní důchod v Česku ke konci roku 2012 činil 10 778 Kč. Jaké příjmy musíte mít, abyste měli v penzi průměrný důchod? Jak je možné mít průměrný důchod i s podprůměrnou mzdou?

Výše státního starobního důchodu závisí na dvou základních vstupních údajích, a sice na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě). Přičemž platí, že čím vyšší příjmy a získaná doba pojištění, tím vyšší státní starobní důchod.

  • Osobní vyměřovací základ při výpočtu důchodu v roce 2013 závisí na příjmech, ze kterých bylo řádně odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2012.
  • Do doby pojištění se nezapočítávají pouze odpracované roky, ale rovněž náhradní doby pojištění. Náhradními dobami pojištění je přitom např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu nebo péče o dítě do 4 let. Doba pojištění se postupně zvyšuje. V roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění, po roce 2018 je nutné získat 35 let pojištění.

Čtěte také

Kdo má v roce 2013 nárok na starobní důchod
Zajímejte se o získanou dobu důchodového pojištění
Porovnání penze v závislosti na příjmu
Jak se vyvíjí důchod u průměrné mzdy

Výše důchodu v Česku

Ke konci roku 2012 činil dle zprávy ČSSZ v Česku průměrný starobní důchod 10 778 Kč. Průměrný důchod mužů je vyšší, činí 11 948 Kč. Ženy mají v průměru průměrný důchod 9 782 Kč. Do průměrného starobního důchodu se nezapočítává vdovský nebo vdovecký důchod. Rozdíly ve výši důchodu jsou nižší než u mezd, důvodem je poměrně rovnostářský výpočet důchodu, kdy každá tisícovka navíc při příjmu nad 30 tisíc Kč měsíčně se započítává do výpočtového základu pouze z 19 %.

  • Nejvyšší průměrná měsíční starobní penze je tedy v Praze (11 520 Kč), Středočeském kraji (10 868 Kč) a Moravskoslezském kraji (10 845 Kč). Nejnižší průměrná starobní penze je v Olomouckém kraji (10 457 Kč), Vysočině (10 498 Kč) a Zlínském kraji (10 546 Kč).

Porovnání důchodu a mzdy

Za rok 2012 činila průměrná měsíční mzda v Česku 25 101 Kč. Zaměstnanec v předdůchodovém věku měl tedy čistou mzdu 19 354 Kč (počítáme, že již neuplatňuje slevu na děti). Z hrubé mzdy je mu sraženo 2 985 Kč na dani z příjmu fyzických osob, 1 632 kč na sociálním pojištění a 1 130 Kč na zdravotním pojištění. Z průměrného důchodu 10 778 Kč se neodvádí daň z příjmu fyzických osob ani povinné pojistné. Můžeme tedy říci, že průměrný důchod (10 778 Kč) dosahuje 55,69 % průměrné čisté mzdy (19 354 Kč).

Kdy budu mít průměrný důchod?

Jak jsme si již uvedli, výše důchodu závisí nejenom na příjmech, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, ale rovněž i na získané době pojištění. Občané s dostatečně vysokou dobou pojištění tak mohou mít průměrný důchod, přestože celý život pobírali podprůměrnou mzdu a naopak občané s nízkou dobou pojištění mohou mít podprůměrný důchod, přestože měli nadprůměrné příjmy. Všechny výpočty provádíme dle výpočtu v roce 2013.

  • V přiložené tabulce máme uvedeny různé možnosti, jak dosáhnout cca průměrného důchodu dle legislativy v roce 2013. Osobním vyměřovacím základem je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Dřívější příjmy se přepočítají koeficientem.

Kdy budete mít průměrný důchod?

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Měsíční důchod
42 500 Kč 30 let 10 787 Kč
33 500 Kč 33 let 10 786 Kč
27 200 Kč 36 let 10 786 Kč
22 700 Kč 39 let 10 780 Kč
18 900 Kč 42 let 10 783 Kč
15 600 Kč 45 let 10 786 Kč

vlastní výpočet autora

Čtyřicetitisícový příjem a průměrný důchod

Z přiložené tabulky vidíme, že při získání krátké doby pojištění (30 let), bude mít i občan s nadprůměrnou měsíční mzdou ve výši 42 500 Kč průměrný důchod. Na druhou stranu občan s podprůměrnou mzdou 15 600 Kč může mít průměrný důchod, protože získá 45 let pojištění.

  • Doba pojištění tedy ovlivňuje výši důchodu více, než si někteří občané připouštějí. Zvláště pro občany s nadprůměrnými příjmy je každý rok pojištění nesmírně důležitý. Protože rok pojištění zvýší důchod více než měsíční příjem o 1 000 Kč vyšší.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY