EU: Jak se mění sazby daní z příjmů?

09.05.2013 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2013 je nejvyšší sazba daně z příjmu fyzických osob ve Švédsku, firem ve Francii, DPH v Maďarsku. Nejnižší daňové zatížení je v Litvě, Bulharsku a Lotyšsku. Kde se za posledních 13 let nejvíce snížily sazby přímých daní?

Celkové zdanění (v % k HDP) se v členských zemích EU pohybuje od 26 % (v Litvě) po 47,7 % (v Dánsku). Meziročně (2010 až 2011) stouplo celkové zdanění v Portugalsku (z 31,5 % na 33,2 % k HDP), Rumunsku (z 26,7 % na 28,2 % k HDP) a Francii (z 42,5 % na 43,9 % k HDP).

  • Nejnižší míra zdanění (měřena v % k hrubému domácímu produktu) za rok 2011 byla z členských zemí EU v Litvě (26 % k HDP), Bulharsku (27,2 % k HDP), Lotyšsku (27,6 % k HDP), Rumunsku (28,2% k HDP), Slovensku (28,5 %) a Irsku (28,9 % k HDP).
  • Nejvyšší míra zdanění z členských zemí EU za rok 2011 byla v Dánsku (47,7 % k HDP), Švédsku (44,3 % k HDP), Belgii (44,1 % k HDP), Francii (43,9 % k HDP), Finsku (43,4 % k HDP), Itálii (42,5 % k HDP) a Rakousku (42,0 % k HDP).

Nejvíce celkové daňové zatížení stoupá z důvodu zvyšování daně z přidané hodnoty. Zvyšování DPH je v evropských zemích v posledních letech moderní. Během posledních pěti let nejvíce stoupla základní sazba DPH v Maďarsku (z 20 % na 27 %). V roce 2005 byla základní sazba DPH v Maďarsku 25 %, od roku 2006 došlo ke snížení na 20 %, od července 2009 se opět zvýšila na 25 % a od roku 2012 dokonce na 27 %. Základní sazba DPH je po Maďarsku nejvyšší ve Švédsku a Dánsku (25 %). Nejnižší je v Lucembursku (15 %).

  • Základní sazba DPH se během let 2000 až 2013 výrazně zvýšila i v jiných zemích, např. na Kypru (o 8 %), Portugalsku (o 6 %), Španělsku, Řecku a Rumunsku (o 5 %).

Ve Švédsku se z příjmu platí nejvyšší daně

Občané s vysokými příjmy musí ve Švédsku, Dánsku a Belgii s vysokými odvody na dani z příjmu fyzických osob. Kombinovaná (na místní i centrální úrovni dohromady) horní sazba daně z příjmu fyzických osob v roce 2013 činí ve Švédsku 56,6 %, v Dánsku 55,6 %, v Belgii 53,7 %, Portugalsku 53,0 %, Španělsku a Nizozemí 52,0 %.

  • Nejnižší horní sazba daně z příjmu fyzických osob je v členských zemích EU, kde je zavedena rovná sazba daně z příjmu. Tedy v Bulharsku (10 %), Litvě (15 %), Maďarsku a Rumunsku (16 %). V Česku je zaveden od letošního roku solidární příspěvek ve výši 7 %, proto odvádí občané s nadstandardními příjmy na dani z příjmu 22 % (15 % + 7% solidární příspěvek).

Firmy odvádí na dani nejméně v Bulharsku

Společnosti odvádí ze zisku daň z příjmu právnických osob. V roce 2013 je z členských zemí EU nejvyšší sazba daně pro firmy ve Francii (36,1 %), Maltě (35 %) a Belgii (34 %). Nejnižší je sazba daně pro právnické osoby v Bulharsku a Kypru (10 %) a Irsku (12,5 %).

Změny od roku 2000

V přiložené tabulce máme uvedenu horní sazbu daní z příjmu fyzických osob, sazbu daně z příjmu právnických osob a základní sazbu DPH v členských zemích EU v letech 2000 a 2013. Z přiložené tabulky je vidět, že sazby přímých daní během let postupně klesaly, zatímco sazby DPH u uvedeném období se zvýšily.

Evropským trendem je tedy nárůst především nepřímý daní (DPH a spotřební daně). Ekonomická krize však přibrzdila i pokles přímých daní.

  • Např. v Česku byla od letošního roku zavedena zmíněná 7% solidární daň u občanů s nadstandardními příjmy (cca od 103 tisíc měsíčně). Na Slovensku se od letošního roku zvýšila sazba daně pro firmy z 19 % na 23 %, rovněž byla zavedena druhá 25% sazba daně z příjmu fyzických osob pro občany s nadstandardními příjmy. V Portugalsku se zvýšila horní sazba daně z příjmu fyzických osob od letošního roku z 49 % na 53 %, ve Finsku z 49,9 % na 51,1 %, ve Slovinsku z 41 % na 50 %.

Sazby hlavních daní v EU (v %)

Země Horní sazba daně z příjmu fyzických osob Sazba daně z příjmu právnických osob Základní sazba DPH
2013 2000 2013 2000 2013 2000

Belgie

53,7

60,6

34,0

40,2

21,0

21,0

Bulharsko

10,0

40,0

10,0

32,5

20,0

20,0

Česko

22,0

32,0

19,0

31,0

22,0

21,0

Dánsko

55,6

62,9

25,0

32,0

25,0

25,0

Estonsko

21,0

26,0

21,0

26,0

20,0

18,0

Finsko

51,1

54,0

24,5

29,0

24,0

22,0

Francie

45,0

59,0

36,1

37,8

19,6

19,6

Irsko

41,0

44,0

12,5

24,0

23,0

21,0

Itálie

43,0

45,9

27,5

41,3

22,0

20,0

Kypr

38,5

40,0

10,0

29,0

18,0

10,0

Litva

15,0

33,0

15,0

24,0

21,0

18,0

Lotyšsko

24,0

25,0

15,0

25,0

21,0

18,0

Lucembursko

43,6

47,2

29,2

37,5

15,0

15,0

Maďarsko

16,0

44,0

20,6

19,6

27,0

25,0

Malta

35,0

35,0

35,0

35,0

18,0

15,0

Německo

47,5

53,8

29,8

51,6

19,0

16,0

Nizozemí

52,0

60,0

25,0

35,0

21,0

17,5

Polsko

32,0

40,0

19,0

30,0

23,0

22,0

Portugalsko

53,0

40,0

31,5

35,2

23,0

17,0

Rakousko

50,0

50,0

25,0

34,0

20,0

20,0

Rumunsko

16,0

40,0

16,0

25,0

24,0

19,0

Řecko

46,0

45,0

26,0

40,0

23,0

18,0

Slovensko

25,0

42,0

23,0

29,0

20,0

23,0

Slovinsko

50,0

50,0

17,0

25,0

20,0

19,0

Španělsko

52,0

48,0

30,0

35,0

21,0

16,0

Švédsko

56,6

51,5

22,0

28,0

25,0

25,0

Velká Británie

45,0

40,0

23,0

30,0

20,0

17,5

Pramen: Eurostat, Taxation trends in the European Union, STAT/13/68, 29. April 2013

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ