Jak se liší zdanění u nízkých a vysokých mezd?

17.05.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění práce v Česku u podprůměrných a nadprůměrných příjmů se příliš neliší. Rozdíly ve zdanění je v Česku jeden z nejnižších v členských zemích OECD. Podívejme se na praktické výpočty.

Porovnáme si v Česku zdanění práce u podprůměrné mzdy (ve výši 67 % průměrné mzdy) a u nadprůměrné mzdy (ve výši 167 % průměrné mzdy). Za rok 2012 činila průměrná mzda dle databáze OECD 25 035 Kč. Úmyslně uvádíme průměrnou mzdu dle databáze OECD, abychom mohli data za jednotlivé země porovnávat.

Podprůměrná mzda je 16 773 Kč (67 % z 25 035 Kč) a nadprůměrná mzda je tedy 41 808 Kč (167 % z 25 035 Kč).


Čtěte také

Je výhodnější sleva na manželku nebo společné zdanění manželů?
Jak se vyvíjelo zdanění průměrné mzdy v čase
Nízký příjem = vysoké daně Jak vysoké daně platí OSVČ a zaměstnanec?
OECD: Jak se liší čistá mzda od hrubé mzdy?

Výpočet zdanění práce v Česku

Kolik je skutečně z práce zaměstnance měsíčně odvedeno na všech povinných daňových odvodech (dani z příjmu fyzických osob, sociálním a zdravotním pojištění placeným zaměstnancem i zaměstnavatelem) zjistíme, když porovnáme čistou mzdu zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet a mzdové náklady zaměstnavatele. Čistou mzdu vypočítáváme u bezdětného zaměstnance.

Výpočet zdanění práce v Česku

Text

Podprůměrná

mzda

Nadprůměrná

mzda

Hrubá mzda

16 773 Kč

41 808 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(4,5 % z hrubé mzdy)

755 Kč

1 882 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(9 % z hrubé mzdy)

1 510 Kč

3 763 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(6,5 % z hrubé mzdy)

1 091 Kč

2 718 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(25 % z hrubé mzdy)

4 194 Kč

10 452 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

(hrubá mzda + odvody zaměstnavatele na pojistném)

22 477 Kč

56 023 Kč

"Superhrubá mzda"

(mzdové náklady zaměstnavatele zaokrouhleny na sta nahoru)

22 500 Kč

56 100 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

("superhrubá mzdy" x 15 %)

3 375 Kč

8 415 Kč

Slevy na dani celkem

(základní měsíční sleva na poplatníka dle zákona)

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(vypočtená daň - sleva na dani 2 070 Kč)

1 305 Kč

6 345 Kč

Čistá mzda

(hrubá mzdy - pojistné placené zaměstnancem - daň z příjmu)

13 622 Kč

30 863 Kč

Celkové daňové odvody

(rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou)

8 855 Kč

25 160 Kč

Zdanění práce (v %)

(celkové daňové odvody: mzdové náklady zaměstnavatele)

39,4 %

44,9 %

vlastní výpočet autora

Celkové zdanění zaměstnance s podprůměrnou mzdou ve výši 67 % průměrné mzdy činí v Česku 39,4 %, naproti tomu zdanění práce zaměstnance s nadprůměrnou mzdou ve výši 167 % průměrné mzdy činí 44,9 %. Rozdíl v celkové výši zdanění v tomto případě činí pouze 5,5 % což je nejméně ze všech členských zemí OECD.

V Česku je zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, proto jsou rozdíly v celkovém daňovém zatížení nízké. Shodné daňové zatížení není z důvodu existence slevy na poplatníka, občané s nižšími příjmy tak odvedou efektivně na dani z příjmu fyzických osob méně než občané s vyššími příjmy.

Zdanění práce u nízkých příjmů

U zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu (ve výši 67 % průměrné mzdy) se mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda, kterou obdrží na svůj bankovní účet, liší v Česku o 39,4 %, což je v rámci zemí OECD osmé nejvyšší zdanění nízkých mezd. Můžeme říci, že zdanění podprůměrných mezd je v Česku v rámci zemí OECD nadprůměrné.

Více než v Česku se liší mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda u podprůměrné mzdy (ve výši 67 % průměrné mzdy) pouze v Belgii (50,5 %), Maďarsku (47,6 %), Francii (47,1 %), Německu (45,6 %), Itálii (44,5 %), Rakousku (44,2 %) a Švédsku (40,7 %).

Nejnižší zdanění práce u podprůměrných mezd ze zemí OECD je v těchto deseti zemích: Chile (7,0 %), Izraeli (12,5 %), Novém Zélandu (13,1 %), Mexiku (13,5 %), Koreji (18,0 %), Švýcarsku (18,6 %), Irsku (20,1 %), Austrálii (21,5 %), USA (27,4 %) a Velké Británii (28,2 %).

Zdanění práce u nadprůměrných mezd

V Česku se liší čistá mzda zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu ve výši 167 % průměrné mzdy a mzdové náklady zaměstnavatele o 44,9 %, což je v rámci zemí OECD dvanáctá nejvyšší hodnota.

Desítku zemí s nejnižším zdaněním práce tvoří Chile (7,9 %), Mexiko (21,9 %), Nový Zéland (22,4 %), Korea (22,6 %), Švýcarsko (26,0 %), Izrael (27,4 %), Austrálie (33,0 %), Japonsko (34,1 %), USA (34,4 %) a Polsko (36,2 %).

Mezi deseti zeměmi s nejvyššími zdaněním nadprůměrných mezd najdeme Belgii (61,0 %), Francii (54,0 %), Itálii (53,0 %), Rakousko (51,4 %), Německo (51,2 %), Švédsko (50,7 %), Maďarsko (50,6 %), Finsko (48,5 %), Slovinsko (47,3 %) a Řecko (47,0 %).

Rozdíl ve zdanění v zemích OECD

V přiložené tabulce máme uveden rozdíl ve zdanění podprůměrné mzdy (ve výši 67 % průměrné mzdy) a nadprůměrné mzdy (ve výši 167 % průměrné mzdy). V Česku je zdanění práce občanů s nadprůměrnou mzdou vyšší o 5,5 %, což je jedna z nejnižších hodnot v rámci zemí OECD.

Rozdíl ve zdanění nadprůměrných a průměrných mezd (v zemích OECD, za rok 2012)

Země

Rozdíl ve zdanění práce
(v %)

Země

Rozdíl ve zdanění práce

(v %)

Chile

0,9%

Řecko

8,4%

Polsko

1,6%

Itálie

8,5%

Estonsko

2,2%

Slovinsko

8,8%

Maďarsko

3,0%

Norsko

8,9%

Japonsko

4,3%

Island

9,2%

Korea

4,6%

Nizozemí

9,2%

Slovensko

4,7%

Nový Zéland

9,3%

Turecko

5,5%

Velká Británie

9,9%

Česko

5,5%

Švédsko

10,0%

Německo

5,6%

Portugalsko

10,5%

Španělsko

6,6%

Belgie

10,5%

Francie

6,9%

Austrálie

11,5%

USA

7,0%

Finsko

11,7%

Rakousko

7,2%

Lucembursko

14,2%

Švýcarsko

7,4%

Izrael

14,9%

Dánsko

7,6%

Irsko

18,1%

Mexiko

8,4%

 

 

Pramen: OECD: Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income 2012


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát