Výdělečná činnost po část roku a zdravotní pojištění

27.05.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí plnit svoji oznamovací povinnost vůči své zdravotní pojišťovně, jinak hrozí vysoké pokuty. Proto je nutné do 8 dní oznámit zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti. Jak se vypočítá zdravotní pojištění při výdělečné činnosti po část roku?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou vykonávat svoji výdělečnou činnost pouze po část roku. Nebo mohou po část roku vykonávat výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů a po část roku jako vedlejší zdroj příjmů. Výkon hlavní nebo vedlejší činnosti má významný vliv na výpočet zdravotního pojištění, proto je nutné oznámit zdravotní pojišťovně během roku, jestliže občan začne např. pobírat důchod, rodičovský příspěvek či studium. Vždy je nutné všechny rozhodné události mající vliv na výpočet zdravotního pojištění včas oznámit své zdravotní pojišťovně.

  • Neplnění oznamovací povinnosti může být ze strany zdravotní pojišťovny sankciováno, může být uložena pokuta až ve výši 10 tisíc Kč.

Hlavní nebo vedlejší činnost, jak se liší výpočet pojistného?

Jestliže OSVČ vykonává výdělečnou činnost jako vedlejší zdroj příjmů, tak nemusí být při výpočtu zdravotního pojištění být dodržen minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění je zaplaceno ze skutečného zisku, což je značná výhoda, neboť minimální měsíční vyměřovací základ činí v letošním roce 12 942 Kč (odpovídá měsíčnímu zisku 25 884 Kč). Nejčastěji se o vedlejší činnost jedná, jestliže si zaměstnanec výdělečnou činností pouze přivydělává. V tomto případě nemusí zaměstnanec odvádět žádné zálohy na zdravotní pojištění v prvním roce výdělečné činnosti ani v následujících letech. Kdy dále je výdělečná činnost vedlejším zdrojem? Jestliže si výdělečnou činností přivydělává např. starobní penzista, student, maminka pobírající rodičovský příspěvek. V těchto případech se opět v prvním roce výdělečné činnosti neodvádí zálohy na zdravotním pojištění, ale v následujících letech již ano, výše zálohy však odpovídá skutečnému zisku, není zapotřebí platit zálohy v minimální výši jako při hlavní činnosti.

  • OSVČ penzistovi Novákovi vznikne povinnost za rok 2013 zaplatit na zdravotním pojištění částku 3 600 Kč. Během prvního roku neplatil zálohy na zdravotní pojištění. Výše zálohy v dalším období bude však již činit 300 Kč měsíčně.

Praktický příklad

Rozdíl ve výpočtu zdravotního pojištění si ukážeme na praktickém příkladu. Pan Modrý má samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší zdroj příjmů, pan Černý jako hlavní zdroj příjmu.

1) Zaměstnanec Modrý zahájí výdělečnou činnost 1. července 2013. Řádně tuto skutečnost doloží své zdravotní pojišťovně, protože je hlavní výdělečnou činností zaměstnání, tak nebude pan Modrý odvádět zálohy na zdravotním pojištění během roku 2013. Za rok 2013 dosáhne zisku z výdělečné činnosti ve výši 64 000 Kč (příjem - výdaj). Na zdravotním pojištění doplatí při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích v březnu roku 2014 částku 4 320 Kč (64 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Ani v roce 2014 nebude muset pan Modrý odvádět zálohy na zdravotním pojištění.

2) OSVČ pan Černý rovněž zahájí samostatnou výdělečnou činnost 1. července 2013. Opět řádně tuto skutečnost oznámí své zdravotní pojišťovně. Protože pro pana Černého bude výkon samostatné výdělečné činnosti hlavním zdrojem příjmu, tak bude muset v prvním roce své výdělečné činnosti odvádět na důchodovém pojištění za každý měsíce 1 748 Kč. Vždy do osmého dne následujícího měsíce (poprvé tedy do 8. srpna za červenec). Rovněž pan Černý dosáhne zisku 64 000 Kč za rok 2013. Minimální vyměřovací základ však činí 12 942 Kč měsíčně, za šest měsíců tedy 77 652 Kč. Za rok 2013 musí pan Černý zaplatit na zdravotním pojištění částku 10 484 Kč (77 652 Kč x 13,5 %). Nedoplatek mu nevznikne žádný, protože na zálohách během roku zaplatí 10 488 Kč (6 měsíců x 1 748 Kč).

Protože OSVČ odvádí zdravotní pojištění vždy ze skutečného zisku a nemusí tedy dodržet alespoň minimální vyměřovací základ, tak OSVČ s nižšími zisky odvedou na zdravotního pojištění z vedlejší činnosti méně než OSVČ z hlavní činnosti. Je to tak v pořádku, protože zdravotní pojištění odvádí již ze zaměstnání.

I při podnikání po část roku se odevzdává Přehled

Základním tiskopisem pro všechny zdravotní pojišťovny je Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Ze zákona je nutné Přehled o příjmech a výdajích odevzdat do jednoho měsíce po odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Za rok 2013 bude tedy nutné odevzdat Přehled o příjmech a výdajích do 2. května 2014. Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce, potom je termín prodloužen o tři měsíce, tedy do 1. července 2014. Zdravotní pojišťovna však musí být o této skutečnosti písemně informována do konce dubna.

  • Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 budou muset podat všechny OSVČ, ať už je jejich činnost hlavní nebo vedlejší. Nebo byla výdělečná činnost vykonávána pouze jeden měsíc během roku 2013. Jestliže tedy někdo zahájí výdělečnou činnost v červenci a v září ji ukončí a stane se zaměstnancem, tak přesto musí své zdravotní pojišťovně odevzdat Přehled o příjmech a výdajích. Při nedodržení termínu pro odevzdání Přehledu může být uložena pokuta až ve výši 50 tisíc Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ