Velká Británie: zůstat či odejít z EU?

31.05.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Velká Británie patří mezi klíčové země Evropské unie. Přesto však tato země nikdy nepatřila mezi „tahouny“ integrace a je známá především svými kritickými postoji k euro záležitostem. Byl by odchod Britů z Evropské unie přínosem pro evropskou integraci či nikoliv?

Velká Británie rozhodně nepatří mezi země, pro které je členství v Evropské unii metou, o jejíž splnění by velmi usilovala a dlouhodobě se na tento krok připravovala. Již během 50. let 20. století se Britové stavěli zdrženlivě k tehdy vznikajícím základům EU v podobě Evropských společenství. V roce 1960 Velká Británie iniciovala vznik Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které v té době vytvářelo protiváhu právě vůči Evropským společenstvím. Samotný vstup do Evropských společenství, který následoval třináct let poté, byl ze strany Velké Británie de facto sňatkem z rozumu, neboť většina členských zemí ESVO postupně opouštěla a vstupovala právě do Evropských společenství.


Potřebujeme fiskální pakt EU a finanční ústavu?
Finanční ústava je závazkem rozpočtové odpovědnosti
Jediným řešením evropské krize je fiskální unie, tvrdí studie PwC

Specifické postavení

Žádná jiná členská země EU nemá vůči evropské integraci natolik specifický postoj jako právě Velká Británie. Británie je vůbec jedinou zemí, která má „opt-out“ klauzuli, která ji zbavuje povinnosti přijmout euro za své národní platidlo. Britové se rovněž odmítli vzdát kontrol na svých hranicích a na Schengenské úmluvě tak participují pouze částečně. Dá se však říci, že v řadě oblastí je britský euroskepticismus velmi blízký postojům České republiky. Příkladem může být postoj obou zemí k fiskálnímu paktu o rozpočtové zodpovědnosti, který obě země odmítly podepsat v loňském roce.

Přílišný skepticismus?

I přes veškerý britský euro konzervatismus se však nedá říci, že by si Britové vysloužili nálepku problémistů a jejich případný odchod z Evropské unie by byl vítán s nadšením. Pravdou je, že Velká Británie stále zastává důležitou roli v mezinárodní politice, a to i díky svým tradičně blízkým vazbám na USA. Navíc svým konzervativním přístupem k evropské integraci plní Britové de facto funkci opozice. Britský kritický přístup vyvolává diskuze nejen nad budoucím možným vývojem EU, ale zejména nad jejím současným stavem. Britové tak kromě toho, že nastavují Evropské unii zrcadlo, dávají signál ostatním zemím, že členství v EU nespočívá v akceptování všeho, na čem se většina evropských státníků v Bruselu usnese. V tomto směru hraje právě tato ostrovní země významnou roli v evropských integračních procesech.

Případný odchod Británie z Evropské unie by tak znamenal nejen ztrátu silného hlasu na mezinárodním diplomatickém poli, ale také ztrátu svérázného euro skeptického hlasu, který tato země vnáší do nejrůznějších bruselských diskuzí. Motivace Velké Británie setrvat v Evropské unii je dána zejména přínosy v ekonomické rovině. Můžeme tak předpokládat, že dokud si budou Britové tyto pozitivní finanční dopady uvědomovat, s největší pravděpodobností v EU zůstanou i nadále a zaměří se spíše na rozmělnění vlivu Bruselu na tuto ostrovní zemi.

Autor článku

Petra Černíková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU