Co je lepší: být pracující penzista nebo pracovat na procenta?

13.06.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Dosažení důchodového věku neznamená, že je nutné odejít do penze. Někteří občané chtějí dál pracovat. Mají dvě možnosti: buď odejít do důchodu a být pracujícím penzistou nebo odchod do důchodu odložit (pracovat na procenta). Co je výhodnější?

Koho práce baví nebo kdo chce mít i po dosažení důchodového věku příjem z výdělečné činnosti, ten by se měl v dostatečném předstihu rozmyslet, kdy skutečně do důchodu odejde.

U svého zaměstnavatele může tento zaměstnanec nadále pracovat a přitom pobírat důchod (tj. standardně si požádat o starobní důchod) nebo je možné odchod do důchodu odložit a pracovat na procenta. Z kratšího hlediska je výhodnější pobírat důchod a pracovat, z delšího hlediska pracovat "na procenta".

Úskalí pracujícího důchodce

Výdělečná činnost v důchodovém věku není omezena, je tedy možné mít libovolný příjem a přitom pobírat starobní důchod. Nevýhodou výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu je vysoké zdanění.

Pracující penzisté totiž nemohou uplatnit základní slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč za rok (2 070 Kč měsíčně). Ze zákona se totiž nesnižuje daň u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

Pozdější odchod do důchodu = vyšší důchod

Občané, kteří odejdou později do starobního důchodu, mají výsledný starobní důchod vyšší. Procentní výměra důchodu se totiž zvyšuje o 1,5 % za každých 90 odpracovaných dní (do limitu se však nepočítá např. nemoc). V případě pobírání důchodu v poloviční výši se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 % až za 180 dní.

Praktický příklad

Zaměstnanci pan Modrý a pan Zelený jsou stejně staří a měli stejný průběh pojištění a výdělky. Oba pánové dosáhli řádného důchodového věku v prosinci 2012. Osobní vyměřovací základ obou zaměstnanců (průměrná mzda v současné hodnotě) je 23 000 Kč a oba pánové získali ke konci roku 2012 celkem 42 let pojištění.

Výpočet u pana Modrého

Pan Modrý odejde v prosinci 2012 do starobního důchodu. A nadále bude pracovat pro svého zaměstnavatele. Protože však k 1. lednu 2013 pobírá pan Modrý starobní důchod, tak nemůže v práci uplatnit slevu na poplatníka. Jaký celkový příjem bude mít pan Modrý za prvních šest měsíců roku 2013?

Pan Modrý bude současně pobírat mzdu od svého zaměstnavatele a současně bude pobírat svůj starobní důchod. Proto si vypočítáme důchod pana Modrého (dle legislativy roku 2012, protože odešel pan Modrý do starobního důchodu v prosinci 2012). Od lednové splátky důchodu následně důchod valorizujeme. Dále si vypočítáme čistou mzdu pana Modrého při hrubé mzdě 23 000 Kč.

Výpočet důchodu (dle legislativy roku 2012)

Text

částka

Osobní vyměřovací základ

23 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 061 Kč, ze 100 %)

11 061 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 061 Kč do 29 159 Kč, z 28 %)

3 343 Kč

Výpočtový základ

(11 061 Kč + 3 343 Kč)

14 404 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let x 1,5%)

63

Procentní výměra důchodu

(14 404 Kč x 63 %)

9 075 Kč

Základní výměra důchodu

2 270 Kč

Měsíční důchod

(2 270 Kč + 9 075 Kč)

11 345 Kč

Hodnota důchodu v roce 2013

(2 330 Kč + (9 075 Kč x 1,009))

11 487 Kč

vlastní výpočet autora

Výpočet čisté mzdy

Text

Částka

Hrubá mzda

23 000 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(23 000 Kč x 4,5 %)

1 035 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(23 000 Kč x 6,5 %)

1 495 Kč

Superhrubá mzda

(23 000 Kč x 1,34)

30 900 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(30 900 Kč x 15 %)

4 635 Kč

Čistá mzda

15 835 Kč

vlastní výpočet autora

Měsíční příjem pana Modrého za leden až červen 2013 činí 163 932 Kč (6 x (11 487 Kč +15 835 Kč). Pan Modrý bude pracovat pouze v prvním pololetí roku 2013, potom bude již pobírat pouze důchod ve výši 11 487 Kč.

Výpočet u pana Černého

Pan Černý bude přesluhovat půl roku. Protože nebude k 1. lednu 2013 pobírat starobní důchod, tak bude jeho příjem ze zaměstnání o 2 070 Kč (uplatní základní slevu na poplatníka) vyšší než u pana Modrého. Z práce bude mít pan Černý příjem 17 905 Kč. Za prvních šest měsíců roku 2013 bude mít pan Černý celkový příjem 107 430 Kč (17 905 Kč x 6 měsíců). Což je o 56 502 Kč méně než u pana Modrého. Tento finanční rozdíl se bude následně během let smazávat právě vyšší penzí, protože pan Černý přesluhoval.

Důchod u pana Černého se bude počítat dle legislativy roku 2013, procentní výměra důchodu se za půl roku zvýší o 3 %, protože odpracuje po dosažení důchodového věku 2 x 90 dní (bude přesluhovat půl roku).

Výpočet důchodu pana Černého (dle legislativy roku 2013)

Osobní vyměřovací základ

23 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 389  Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 135 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 135 Kč)

14 524 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let x 1,5 % + 2 x 1,5 %)

66,0

Procentní výměra důchodu

(14 524 Kč x 66 %)

9 586 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 9 586 Kč)

11 916 Kč

vlastní výpočet autora

Měsíční důchod pana Černého bude vyšší o 429 Kč než důchod pana Modrého. Protože pan Modrý současně pobíral důchod a mzdu, tak získal za půl roku "finanční" náskok 56 502 Kč. Tento finanční náskok pan Černý dožene z důvodu vyššího měsíčního důchodu o 429 Kč za 132 měsíců (za 11 let).

Shrnutí

Na našem uvedeném příkladu bude po dobu prvních jedenácti let výhodnější pobírat důchod a mzdu současně. Po uplynutí této lhůty převáží výhoda vyššího důchodu z důvodu přesluhování. Tato lhůta se pochopitelně vztahuje pouze k uvedenému příkladu, u jednotlivých případů může být odlišná (kratší i delší), záleží na příjmech a době přesluhování. V kratším období však převažuje výhoda pobírání důchodu a mzdy současně, i přes nevýhodné zdanění pracujících důchodců.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ