Nejnižší index daňové mizérie má Chile, nejvyšší Belgie

17.06.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Při porovnání hlavních daňových sazeb (daně z příjmu fyzických a právnických osob, sociálního a zdravotního pojištění a DPH) zjistíme, že "souhrnná daňová sazba" je v Česku 12. nejvyšší z členských zemí OECD. Jak vysoký je "index daňové mizérie" v členských zemích OECD?

Souhrnnou daňovou sazbu v členských zemích OECD za rok 2012, která je uvedena v přiložené tabulce, tvoří daň z příjmu fyzických osob placená u průměrné mzdy, povinné pojistné placené zaměstnancem, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, kombinovaná sazba daně z příjmu právnických osob a DPH.

U daně z příjmu fyzických osob je ve většině členských zemí OECD progresivní zdanění. Do souhrnné daňové sazby započítáváme efektivní sazbu daně z příjmu u zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu.

U DPH započítáváme pouze základní sazbu daně. V některých zemích jsou zavedeny i například dvě snížené sazby daně.

V Česku tvoří povinné pojistné sociální a zdravotní pojištění. V některých zemích tvoří povinné pojistné pouze sociální pojištění.

Výpočet "souhrnné daňové sazby" v Česku

V přiložené tabulce je uvedena "souhrnná daňová sazba" za rok 2012. V Česku má hodnotu 95,8 a získali jsme ji součtem všech dílčích sazeb (11,8 % + 11 % + 34 % + 19 % + 20 %). Pro rok 2013 bude mít index hodnotu nejméně 96,8 %, protože základní sazba DPH se zvýšila na 21 %.

Daň z příjmu fyzických osob (11,8 %)

V loňském roce byla v Česku 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, přesto je však efektivní zdanění mírně odlišné. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně (24 840 Kč za rok). Současně se daň z příjmu fyzických osob počítá ze "superhrubé mzdy", což je v rámci zemí OECD výjimečné. Průměrná mzda za rok 2012 dle databáze za rok 2012 činila 300 421 Kč, právě u průměrné roční mzdy si vypočítáme skutečnou sazbu daně.

Text

Částka

Průměrná hrubá mzda za rok 2012

300 421 Kč

Úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem

102 144 Kč

Základ daně

(300 421 Kč + 102 144 Kč)

402 565 Kč

Zaokrouhlený základ daně

(na celá sta dolů)

402 500 Kč

Daň z příjmu

(402 500 Kč x 15 %)

60 375 Kč

Sleva na dani na poplatníka

24 840 Kč

Daň po slevě

(60 375 Kč - 24 840 Kč)

35 535 Kč

Efektivní sazba daně

(35 535 Kč: 300 421 Kč)

11,8 %

vlastní výpočet autora

Povinné pojistné placené zaměstnancem (11 %)

Zaměstnanci odvádí v Česku ze své hrubé mzdy 6,5 % na sociálním pojištění a další 4,5 % na zdravotním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného tak činí 11 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (34 %)

V Česku odvádí zaměstnavatelé za své zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění z jejích hrubé mzdy, proto souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem činí 34 %.

Daň z příjmu právnických osob (19 %)

V Česku činí sazba daně z příjmu právnických osob 19 %. Daň z příjmu právnických osob se odvádí pouze na centrální úrovni, v některých členských zemích OECD se odvádí i na místní úrovni. Do indexu daňové mizérie (souhrnné daňové sazby) započítáváme kombinovanou sazbu daně z příjmu právnických osob, což je součet centrální a místní daně z příjmu právnických osob.

DPH (20 %)

Základní sazba daně z přidané hodnoty v Česku v roce 2012 činila 20 %.

OECD: Jak se liší "souhrnná daňová sazba"?

Vypočtená souhrnná „daňová sazba“, stejným způsobem jako v Česku, se v členských zemích OECD za rok 2012 pohybuje od 46 % v Chile po 128 % v Belgii.

Nejnižší „souhrnná daňová sazba“ je v Chile (46 %), Švýcarsku (51,9 %), Koreji (57,3 %), Novém Zélandu (59,4 %), Izraeli (61,1 %), Irsku (64,2 %), Kanadě (65,6 %), Mexiku (67,2 %), Austrálii (68,8 %) a USA (71,6 %).

Z členských zemí EU je tedy v první desítce zemí s nejnižší „souhrnnou daňovou sazbou“ pouze Irsko. V evropských zemích je výrazně vyšší povinné pojistné placené zaměstnavatelem a základní sazba DPH, proto je index daňové mizérie v mimoevropských zemích nižší.

Nejvyšší „souhrnná daňová sazba“ je v Belgii (128,0 %), Francii (126,4 %), Itálii (111,4 %), Maďarsku (109,5 %), Německu (108,7 %) a Rakousku (108,1 %).

Ve většině zemí se v posledních letech index daňové mizérie zvýšil. Zvyšuje se nejenom DPH, ale rovněž efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob.

Souhrnná daňová sazba v zemích OECD (rok 2012)

Země

Souhrnná daňová sazba

Země

Souhrnná daňová sazba

Chile

46,0

Nizozemí

86,7

Švýcarsko

51,9

Dánsko

88,9

Korea

57,3

Slovensko

93,7

Nový Zéland

59,4

Estonsko

95,3

Izrael

61,1

Norsko

95,5

Irsko

64,2

Česko

95,8

Kanada

65,6

Finsko

99,7

Mexiko

67,2

Portugalsko

100,0

Austrálie

68,8

Španělsko

101,8

USA

71,6

Řecko

102,9

Japonsko

77,7

Švédsko

103,3

Velká Británie

78,9

Rakousko

108,1

Turecko

82,4

Německo

108,7

Island

82,7

Maďarsko

109,5

Polsko

83,4

Itálie

111,4

Lucembursko

84,4

Francie

126,4

Slovinsko

86,2

Belgie

128,0

 

Pramen: jednotlivé daňové sazby převzaty z daňové databáze OECD, OECD: Tax DatabasePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU