Souběh důchodů znamená krácení

20.06.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané, kteří splní podmínky pro dva důchody, musí počítat s tím, že nižší důchod jim bude krácen. Kdy se jedná o souběh dvou důchodů? Jak se nižší důchod krátí? Podívejme se na praktické příklady.

V Česku postupně stoupá počet občanů, kteří pobírají poměrný starobní důchod z Česka a dále poměrný starobní důchod ze zahraničí. Tito občané totiž v produktivním věku pracovali nejenom v Česku, ale i jiných zemích, kde řádně odváděli důchodové pojištění ze svého příjmu a byli tedy pojištění. Občanů, kteří pobírají poměrný starobní důchod z více zemí, se krácení důchodu za souběh důchodu samozřejmě netýká.

Kdy se jedná o souběh důchodu?

V případě, že jsou současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského anebo sirotčího důchodu, tak se vyplácí nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.

  • V praxi nejčastěji k souběhu nároku na starobní důchod a vdovský důchod nebo k souběhu nároku na invalidní důchod a vdovský důchod.

Základní výměra náleží jenom jednou

Všechny důchody v Česku (řádný starobní důchod, předčasný starobní důchod, invalidní důchod, vdovský důchod i sirotčí důchod) se skládají ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. V letošním roce činí základní výměra důchodu 2 330 Kč. Občané, kteří splní podmínky pro přiznání dvou důchodu, však musí počítat s tím, že základní výměra důchodu náleží jenom jednou.

Rozdíly ve vdovském důchodu jsou značné

Velmi citelný je tedy rozdíl ve výši vdovského důchodu u ženy, která splňuje nárok na přiznání vdovského důchodu po svém zemřelém manželovi, přičemž tato žena nadále pracuje a stará se o jejich nezaopatřené děti a mezi vdovou, které rovněž zemřel manžel, avšak sama již pobírá svůj starobní důchod.

  • Ze zákona činí vdovský důchod 50 % procentní výměry důchodu zemřelého.

Praktický příklad

1) Paní Novákové (51 let) zemře manžel, který pobíral starobní důchod ve výši 11 500 Kč. Paní Nováková se stará o nezapatřeného syna (17 let). Jak vysoký vdovský důchod bude paní Nováková pobírat?

Výpočet vdovského důchodu paní Novákové

Text Částka

Měsíční důchod zemřelého manžela

11 500 Kč

Procentní část důchodu

(11 500 Kč - 2 330 Kč)

9 170 Kč

Základní výměra vdovského důchodu

2 330 Kč

Procentní výměra vdovského důchodu

(50 % z 9 170 Kč)

4 585 Kč

Důchod celkem

(2 330 Kč + 4 585 Kč)

6 915 Kč

vlastní výpočet autora

2) Paní Modrá (62 let) pobírá svůj starobní důchod ve výši 9 400 Kč, její zemřelý manžel pobíral starobní důchod ve výši 11 500 Kč. Jak vysoký celkový důchod bude paní Modrá pobírat?

Výpočet celkového důchodu paní Modré

Text Částka

Měsíční důchod zemřelého manžela

11 500 Kč

Měsíční starobní důchod vdovy

9 400 Kč

Procentní část důchodu zemřelého

(11 500 Kč - 2 330 Kč)

9 170 Kč

Vdovský důchod

(50 % z 9 170 Kč)

4 585 Kč

Procentní část starobního důchodu vdovy

(9 400 Kč - 2 330 Kč)

7 070 Kč

Protože je vyšší starobní důchod, tak bude paní Modrá pobírat v plné výši starobní důchod a vdovský důchod v poloviční výši.

Starobní důchod

9 400 Kč

Vdovský důchod

(50 % z 4 585 Kč)

2 143 Kč

Důchod celkem

(9 400 Kč + 2 143 Kč)

11 543 Kč

vlastní výpočet autora

Protože paní Modrá má již svůj starobní důchod, tak jí vdovský důchod zvýší celkový důchod "jen" o 2 143 Kč. Protože u paní Novákové ke souběhu důchodu nedojde, neboť nadále pracuje, tak její celkový vdovský důchod bude 6 915 Kč. Na praktickém příkladu je vidět, jak výrazně klesá vdovský důchod při souběhu důchodu.

Pozůstalostní důchody nejsou vysoké

Zejména vdovský důchod není v Česku mnohdy příliš vysoký, protože často vdova (vdovec) pobírá svůj vlastní řádný nebo předčasný starobní důchod. Spoléhat se na pozůstalostní důchod není tedy rozumné. Rovněž podmínky pro přiznání vdovského důchodu se v posledních letech zpřísnily. Ze zákona náleží vdovský důchod pouze jeden rok, následně pouze při splnění některé ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislou osobu, dosažení požadovaného věku). Když není některá podmínka po uplynutí jednoho roku splněna, tak vdovský důchod zaniká. Jestliže je některá z těchto podmínek splněna do 2 let, tak je možné si písemně požádat o obnovu vdovského důchodu. Na nároky vzniklé do roku 2012 se vztahuje starší pětiletá lhůta.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY