Proč jsou rozdíly ve výši důchodu nižší než u mezd?

01.08.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše státního důchodu se liší výrazně méně než mzdy. Výpočet důchodu je založen jak na principu zásluhovosti, tak principu solidarity, stejně tomu je ve většině vyspělých zemí světa. Ukažme si na praktických příkladech, proč jsou rozdíly ve výši důchodu nízké.

V Česku, stejně jako většině vyspělých zemí, platí, že občané s nadprůměrnými příjmy odvedou v produktivním věku podstatně více na důchodovém pojištění než následně čerpají státní penzi. Naproti tomu někteří občané zase čerpají citelně vyšší důchod, než kolik zaplatili na důchodovém pojištění. Jak je to možné?

  • Důvodem je redukce při výpočtu důchodu, kdy příjem v druhé nebo třetí redukční hranici se již do výpočtu důchodu započítává pouze částečně. Výše důchodu se tak liší podstatně méně než výše čistých mezd.

Jak snižuje sleva na poplatníka daňovou povinnost?
Jak sníží důchod započítání všech příjmů?
EU: bez práce není důchod
Důchod? Čím dál později...

V jakém pásmu se zpravidla pohybuje důchod? Od 9 500 Kč do 12 500 Kč

Naprostá většina občanů má starobní důchod v rozmezí od 9 500 do 12 500 Kč měsíčně, na důchod ve výši 9 500 Kč dosáhne občan s průměrnou mzdou za všechny odpracované roky ve výši 13 500 Kč, na důchod ve výši 12 500 Kč dosáhne občan s průměrnou mzdou za všechny odpracované roky ve výši necelých 33 000 Kč, vše při 40 letech pojištění. Zatímco důchod se liší pouze o tři tisíce korun, tak průměrná mzda se liší o 19 500 Kč. Rozptyl u státních důchodů je tedy poměrně nízký, což se u hrubých mezd rozhodně říci nedá.

  • V přiložené tabulce máme vypočítán důchod u jednotlivých průměrných příjmů. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2013, proto uvedená současná průměrná hrubá mzda odpovídá i osobnímu vyměřovacímu základu.
  • Osobním vyměřovacím základem je průměrná mzda za roky 1986 až 2012, hodnotí se pouze příjmy, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Důchod je vypočítán u občana, který získá 40 let pojištění.
  • Čistá mzda uvedena v tabulce odpovídá částce, kterou zaměstnanec obdrží na svůj bankovní účet od zaměstnavatele, tedy po odvodu daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění. Při výpočtu čisté mzdy je uplatněna pouze základní sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně.
Průměrná mzda Čistá mzda Měsíční důchod

8 000 Kč

7 120 Kč

7 130 Kč

12 000 Kč

10 335 Kč

9 263 Kč

16 000 Kč

13 085 Kč

9 911 Kč

20 000 Kč

15 580 Kč

10 559 Kč

24 000 Kč

18 600 Kč

11 207 Kč

28 000 Kč

21 350 Kč

11 855 Kč

32 000 Kč

24 115 Kč

12 409 Kč

40 000 Kč

29 630 Kč

13 321 Kč

50 000 Kč

36 520 Kč

14 461 Kč

80 000 Kč

57 190 Kč

17 881 Kč

vlastní výpočet autora

Nejvyšší rozdíly jsou u hrubé mzdy

V přiložené tabulce máme vypočítanou čistou mzdu a důchod u hrubých mezd v rozmezí od 8 tisíc do 80 tisíc korun.

  • Rozdíly u hrubé mzdy jsou tedy desetinásobné (od 8 000 do 80 000 Kč).
  • Rozdíly u čisté mzdy jsou již pouze osminásobné (od 7 120 Kč do 57 190 Kč). Důvodem je uplatnění slevy na poplatníka, kdy občané s nižšími příjmy mají nižší efektivní daňovou sazbu.
  • Rozdíly u výše důchodu činí 2,5násobek (od 7 130 Kč do 17 881 Kč). Důvodem je právě redukce při výpočtu důchodu. Občané s nadprůměrnými příjmy mají relativní nízký důchod (v porovnání se mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu), naproti tomu občané s podprůměrnými příjmy mají relativně vysoký důchod (v porovnání se mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu). U důchodů jsou tedy rozdíly výrazně nižší než při porovnání hrubých mezd nebo čistých mezd.

Dvacetitisícový důchod? Nedosažitelné

Měsíční čistý státní dvacetitisícový důchod je snem každého důchodce, tato hranice je však pro téměř všechny občany nedosažitelná. V přiložené tabulce máme uvedeny varianty, kdy občan bude pobírat státní důchod 20 tisíc Kč měsíčně v závislosti na získané době pojištění. Zpravidla je nutné mít průměrnou měsíční mzdu za všechny roky přes 100 tisíc Kč.

Průměrná mzda Doba pojištění Měsíční důchod

174 500 Kč

34 let

20 000 Kč

142 600 Kč

36 let

20 006 Kč

114 000 Kč

38 let

20 010 Kč

98 650 Kč

40 let

20 006 Kč

91 220 Kč

42 let

20 001 Kč

84 500 Kč

44 let

20 000 Kč

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY