Není minimální mzda v Česku příliš vysoká?

08.08.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Zvýšení minimální mzdy o 500 Kč může na první pohled znamenat, že minimální mzda v Česku je již příliš vysoká. Není tomu tak, vždyť v mnoha západoevropských zemích dosahuje minimální mzda přes 40 % průměrné mzdy.

Vláda zvýšila minimální mzdu od srpna letošního roku z 8 000 Kč měsíčně na 8 500 Kč měsíčně. Minimální mzda v Česku se zvýšila poprvé od roku 2007. V žádné jiné členské zemi EU, kde je institut minimální mzdy stanoven zákonem, se minimální mzda tak dlouho nezvyšovala. V přiložené tabulce máme uvedeno, jak šel v Česku čas s minimální mzdou v letech 1995 až 2013. Vždy máme uvedenu minimální mzdu začátkem roku, jestliže došlo ke zvýšení minimální mzdy v průběhu roku (v letech 1999, 2000, 2006 a 2013), tak je v daném roce uvedena minimální mzda začátkem roku i po změně v průběhu roku.

Minimální mzda v Česku v letech 1994 až 2013 (v Kč)

Rok

Minimální mzda

(v Kč)

Rok

Minimální mzda

(v Kč)

1994 leden

2 200

2004 leden

6 700

1995 leden

2 200

2005 leden

7 185

1996 leden

2 500

2006 leden

7 570

1997 leden

2 500

2006 červenec

7 955

1998 leden

2 650

2007 leden

8 000

1999 leden

3 250

2008 leden

8 000

1999 červenec

3 600

2009 leden

8000

2000 leden

4 000

2010 leden

8000

2000 červenec

4 500

2011 leden

8 000

2001 leden

5 000

2012 leden

8000

2002 leden

5 700

2013 leden

8 000

2003 leden

6 200

2013 srpen

8 500

Brzdí minimální mzda zaměstnavatele?

Odpůrci minimální mzdy tvrdí, že stanovení minimální mzdy prodražuje zaměstnavatelům pomocné práce a zvyšuje se nezaměstnanost především méně kvalifikovaných zaměstnanců. Ve většině vyspělých zemích však převládá názor o důležitosti minimální mzdy, která chrání zaměstnance a plní důležitou motivační funkci, kdy i pomocné práce v jiném městě za minimální mzdu zaručují vyšší životní úroveň než dlouhodobá nezaměstnanost a inkaso sociálních dávek. Minimální mzda je tak stanovena i v mimoevropských zemích, např. v USA, Japonsku, Austrálii nebo Kanadě.

  • V členských zemích EU není např. minimální mzda stanovena ve Švédsku, Finsku nebo Dánsku. Neexistence minimální mzdy stanovené zákonem však rozhodně neznamená, že občané v těchto severských zemích vykonávající pomocné práce jsou špatně odměněni. Naopak. Mzdové rozdíly v těchto zemích jsou nejnižší na světě. Kolektivní vyjednávání má v těchto zemích silnou tradici a minimální mzda stanovená v kolektivní smlouvě je zpravidla vyšší, než kdyby byla stanovena zákonem.
  • Když je minimální mzda správně nastavena, tak plní současně svoji motivační funkci, nezvyšuje tlak na mzdové náklady zaměstnavatelů a současně pomáhá zvyšovat daňový výnos státu či zdravotních pojišťoven.

Jak vysoká je minimální mzda v EU?

Průměrná měsíční mzda v Česku dle ČSÚ činila měsíčně 25 101 Kč. Minimální mzda od ledna do července 2013 ve výši 8 000 Kč tak činila 31,87 % průměrné mzdy. Minimální mzda ve výši 8 500 Kč od srpna 2013 dosahuje 33,86 % průměrné mzdy. U Česka máme v přiložené tabulce uveden aktuální srpový údaj 33,9 %. U ostatních členských zemí EU, kde je institut minimální mzdy zaveden, máme uveden poměr mezi minimální mzdou a průměrnou mzdou (dle údajů Eurostatu) v členských zemích EU v roce 2012, v některých zemích v roce 2010 (Belgie a Francie) a 2011 (Irsko, Nizozemí a Španělsko).

EU: Když minimální mzda dosahuje 50 % průměrné mzdy

  • Nejvyšší minimální mzda (v porovnání s průměrnou mzdou) je na Maltě, Řecku a Slovinsku, kde minimální mzda činí 50 % a více průměrné mzdy.
  • Více než 40 % průměrné mzdy dosahuje minimální mzda ještě ve Francii, Lucembursku, Belgii, Maďarsku, Lotyšsku, Nizozemí, Portugalsku, Litvě, Polsku a Polsku.
  • Více než 35 % průměrné mzdy dosahuje minimální mzda ještě ve Velké Británii, Slovensku, Rumunsku a Chorvatsku.
  • Nejnižší poměr minimální mzdy vůči průměrné mzdě je ve Španělsku, Česku a Estonsku.

Minimální mzda v EU

Země

Poměr minimální mzdy

k průměrné mzdě (v %)

Malta

50,4

Řecko

50,2

Slovinsko

50,0

Francie

47,4

Lucembursko

46,9

Belgie

44,7

Maďarsko

44,3

Lotyšsko

43,8

Nizozemí

43,8

Portugalsko

43,3

Irsko

41,9

Litva

40,8

Polsko

40,1

Velká Británie

39,4

Slovensko

36,7

Bulharsko

36,2

Rumunsko

35,8

Chorvatsko

35,6

Španělsko

34,7

Česko

33,9

Estonsko

33,5

Pramen: Eurostat, Minimum Wage Statistics, Data 2012

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ