Kdy se neplatí z důchodu daň z příjmu?

13.08.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Legislativou je hranice pro neplacení daně z příjmu fyzických osob ze státního důchodu odvozena od výše minimální mzdy. Jak se promítne zvýšení minimální mzdy z 8 000 Kč na 8 500 Kč od srpna letošního roku na limitu pro platbu daně z příjmu fyzických osob z důchodu?

Naprostá většina důchodů je v Česku vyplácena čistých. Penzisté neodvádějí nikdy ze svého důchodu sociální ani zdravotní pojištění. Sociální pojištění neplatí, protože již dostávají státní penzi a zdravotní pojištění odvádí za ně stát.

Pouze u daně z příjmu fyzických osob je zaveden limit. Jestliže je státní důchod nižší než tento limit, potom se daň z příjmu fyzických osob neplatí. Když je důchod vyšší než tento limit, potom podléhá dani z příjmu fyzických osob částka důchodu nad limit. To vše za předpokladu, že penzista pobírá pouze důchod, nebo je jeho příjem ze zaměstnání a základ daně z podnikání do limitu 840 tisíc korun, jak si ukážeme na názorném příkladu.

Jak vysoký je limit pro osvobození důchodů od daně?

V zákoně o dani z příjmu (§ 4 písmeno h) je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen důchod až do výše 36násobku minimální mzdy. Jak se bude postupovat za rok 2013, když se během roku zvýšila minimální mzda? Rozhodující je stav k 1. lednu 2013. Protože na začátku roku 2013 činila minimální mzda 8 000 Kč, tak je roční limit za rok 2013 pro zdaňování důchodů ve výši 288 tisíc Kč (36 x 8 000 Kč). Pokud nedojde od 1. ledna 2014 opět ke zvýšení minimální mzdy, tak za rok 2014 bude limit 306 tisíc Kč.

Za rok 2013 budou tedy dani z příjmu fyzických osob podléhat důchody nad měsíční důchod nad 24 tisíc Kč (288 000 Kč: 12 měsíců). Pro rok 2014, jestliže nedojde od 1. ledna 2014 opět ke zvýšení minimální mzdy, bude danit důchod ještě méně penzistů, neboť dani z příjmu fyzických osob bude podléhat důchod nad 25 500 Kč (306 000 Kč: 12 měsíců).

TIP: Aktuální kalkulačku starobního důchodu naleznete ZDE

Důchod nad limit? Téměř nemožné

Vlivem značné redukce při výpočtu důchodu má měsíční důchod nad 24 000 Kč velmi málo občanů. Nad 25 500 Kč potom ještě méně. Proto naprostá většina penzistů nemusí mít s vyplňováním daňového přiznání žádné starosti. V přiložené tabulce si pro názornost uvedeme několik případů, kdy občané mají důchod 24 000 Kč nebo 25 500 Kč a více v závislosti na výši průměrné mzdy a získané době pojištění. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2013. Penzisté, kteří mají důchod nad limit, zdaňují pouze část důchodu nad limit.

Od roku 2008 je v Česku pro odvod sociálního (důchodového) pojištění stanoven maximální vyměřovací základ. Osobní vyměřovací základ (v tabulce průměrná mzda v současné hodnotě) při výpočtu důchodu v roce 2013 je ovlivněn příjmy v letech 1986 až 2012.

Při příjmu nad maximální vyměřovací základ v daném roce se již důchodové pojištění z příjmu nad strop neodvádí ani se nezohledňuje při výpočtu důchodu. Kdo má osobní vyměřovací základ nad 170 tisíc korun, ten musel mít velmi nadstandardní příjmy do roku 2007.

Kdo má důchod 24 000 Kč a 25 500 Kč a více?

Průměrná mzda

Doba pojištění

Měsíční důchod

Průměrná mzda

Doba pojištění

Měsíční důchod

267 000 Kč

36 let

24 036 Kč

313 000 Kč

36 let

25 527 Kč

232 000 Kč

38 let

24 045 Kč

275 000 Kč

38 let

25 516 Kč

200 000 Kč

40 let

24 036 Kč

241 000 Kč

40 let

25 512 Kč

171 000 Kč

42 let

24 025 Kč

211 000 Kč

42 let

25 537 Kč

 

Zdroj: vlastní výpočty autora

Kdo daní celý důchod?

V některých případech musí penzisté zdanit celý důchod, přestože mají státní důchod do limitu. Jestliže má totiž důchodce za celý rok 2013 příjem ze zaměstnání a základů daně z podnikání a pronájmu vyšší než 840 tisíc korun, potom se musí zdanit celý důchod. V těchto případech neplatí osvobození od daně u vypláceného důchodu. Dále je nutné upozornit, že občané, kteří pobírají k 1. lednu daného roku starobní důchod z důchodového pojištění nemohou uplatnit v daňovém přiznání základní slevu na poplatníka.

Praktický příklad

Podnikatel pan Černý pobírá již dva roky starobní důchod. V důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně příjmu nebo výdělečných možností. Pan Černý dosáhne za rok 2013 zisku 850 000 Kč a jeho roční starobní důchod činí 192 000 Kč. Pan Černý bude tedy muset uvést do daňového přiznání nejenom zisk z podnikání, ale rovněž celý důchod (i když je do limitu). Pan Černý nebude moci uplatnit slevu na poplatníka.

Základ daně bude 1 042 000 Kč (850 000 Kč + 192 000 Kč). Daň z příjmu fyzických osob bude 156 300 Kč (1 042 000 Kč x 15 %).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY