Důchod v roce 2014 u minimální mzdy a nadstandardního příjmu

12.11.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při odchodu do důchodu v roce 2014 bude nutné získat 30 let pojištění (v roce 2013 je potřeba získat 29 let pojištění). Vlivem vyšší potřebné doby pojištění stoupne "minimální důchod". Jak se bude v roce 2014 lišit důchod u nízkého a vysokého příjmu?

Přestože v roce 2014 bude výpočet důchodu pro občany s osobním vyměřovacím základem nad 38 tisíc Kč (průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za roky 1986 až 2013) při stejné době pojištění nepatrně výhodnější než v roce 2013, tak pro ostatní občany bude výpočet důchodu při stejné době pojištění nepatrně méně výhodný. Přesto se "minimální důchod" zvýší. Důvodem je nutnost získat vyšší dobu pojištění než v roce 2013.

  • Zákonem není definován "minimální důchod". Zjednodušeně si minimální důchod vypočítáme u občana, který odejde do důchodu v roce 2014, přičemž získá minimální dobu pojištění 30 let a jeho osobní vyměřovací základ bude činit 8 500 Kč (současná minimální mzda).
Finance.cz

Co přinese rok 2014?


Souhrn změn a novinek, které nás čekají v novém roce.

Čtěte více

"Minimální důchod" v roce 2014

Všechny důchody v roce 2014 se budou skládat ze základní výměry důchodu (2 340 Kč) a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny penze shodná a procentní výměra důchodu závisí na dosahovaném příjmu a získané době pojištění. Čím vyšší příjem a doba pojištění, tím vyšší státní důchod.

Praktický příklad

Pan Zelený má osobní vyměřovací základ ve výši 8 500 Kč a získá 30 let pojištění, do důchodu odejde v roce 2014. Jak vysoký náhradový poměr bude pan Zelený mít? Kolik procent bude činit jeho měsíční důchod v porovnání se mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu?

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

8 500 Kč

První redukční hranice

(do 11 415  Kč, ze 100 %)

8 500 Kč

Výpočtový základ

8 500 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(30 let x 1,5 %)

45,0

Procentní výměra důchodu

(45 % x 8 500 Kč)

3 825 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Měsíční důchod

(2 340 Kč + 3 825 Kč)

6 165 Kč

vlastní výpočet autora

Z hrubé mzdy 8 500 Kč odvedl pan Zelený 383 Kč na zdravotním pojištění, 553 Kč na sociálním pojištění a 0 Kč (z důvodu uplatnění slevy na poplatníka) na dani z příjmu fyzických osob. Čistá mzda, kterou pan Zelený obdržel na bankovní účet, byla 7 564 Kč (8 500 Kč - 383 Kč - 553 Kč). Měsíční důchod, který pan Zelený obdrží na svůj účet ve výši 6 165 Kč tak činí 82 % jeho mzdy dosahované před odchodem do důchodu. Přitom pan Zelený odpracoval a ze svého příjmu odváděl důchodové pojištění cca 20 let. Zbylou dobu pojištění v rozsahu 10 let představuje náhradní doba pojištění (vojenská služba, studium, evidence na úřadu práce).


Jak se od ledna zvýší důchody?
Výpočet důchodu v roce 2014
Předčasný důchod v roce 2014
Zdanění přivýdělku v roce 2014

Nadstandardní příjem a důchod

Rovněž "maximální důchod" není zákonem stanoven. Od roku 2008 je však zaveden maximální vyměřovací základ pro placení důchodového pojištění, proto v těchto letech je započitatelný příjem ovlivňující osobní vyměřovací základ omezen. Při výpočtu důchodu se pracuje s redukcí, příjem nad částku 103 768 Kč se již započítává do výpočtového základu pouze z 3 %. Důchod nad tuto částku tak již téměř nestoupá.

Praktický příklad

Pan Černý má osobní vyměřovací základ 100 000 Kč a získá dobu pojištění 43 let. Stejně jako v případě pana Zeleného si vypočítáme měsíční důchod dle legislativy v roce 2014 a náhradový poměr důchodu vůči čisté mzdě.

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

100 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

4 856 Kč

Třetí redukční hranice

 (od 30 093 Kč do 103 768 Kč, z 22 %)

15 380 Kč

Čtvrtá redukční hranice

(nad 103 768 Kč, z 3 %)

0 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 4 856 Kč + 15 380 Kč)

31 651 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(43 let x 1,5 %)

64,5

Procentní výměra důchodu

(31 651 Kč x 64,5 %)

20 415 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Měsíční důchod

(2 340 Kč + 20 415 Kč)

22 755 Kč

vlastní výpočet autora

Z hrubé mzdy 100 000 Kč odvedl pan Černý 4 500 Kč na zdravotním pojištění, 6 500 Kč na sociálním pojištění a 18 030 Kč na dani z příjmu fyzických osob. Čistá mzda, kterou obdržel pan Černý na účet byla 70 970 Kč. Čistý důchod, který obdrží pan Černý na účet bude 22 755 Kč. Důchod pana Černého dosahuje 32 % jeho příjmu před odchodem do důchodu. V porovnání s panem Zeleným odváděl pan Černý ze svého příjmu důchodové pojištění téměř dvakrát déle, neboť získal minimální dobu pojištění formou náhradních dob (pouze studium a vojenská služba).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY