DPH: EU versus svět

03.12.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Celkové zdanění v členských zemích Evropské unie je vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa. Hlavní důvody jsou dva: nižší povinné odvody na pojistném a nižší DPH. Základní sazba DPH nesmí být v EU nižší než 15 %, přitom v řadě vyspělých zemí světa nedosahuje ani 10 %.

Ve vyspělých zemích světa je DPH výrazně nižší než v členských zemích EU, především v asijských zemích. V některých zemích není DPH vůbec stanovena, např. v Saudské Arábii, Hongkongu, Gibraltaru nebo USA. V USA je zavedena "prodejní daň", která se mezi jednotlivými americkými státy liší, v průměru je však velmi nízká (cca 7 % i včetně místního příplatku).

Jak vysoká je DPH v členských zemích OECD?

V mimoevropských členských zemích OECD je rovněž základní sazba DPH nižší než v EU. V USA není DPH vůbec zavedena, v Kanadě a Japonsku činí 5 %, Austrálii a Koreji činí 10 %, na Novém Zélandu 15 %, Mexiku a Izraeli 16 %, Chile 19 %.

  • V mimoevropských zemích je nejenom DPH nižší, ale rovněž se daňové sazby nemění tak často. Např. v Austrálii byla DPH zákonem stanovena DPH v roce 2002 a po celou dobu je základní sazba DPH 10 %. V Kanadě od roku 1992 došlo k jediné změně, když se základní sazba DPH snížila ze 7 % na 5 % v roce 2008. V Koreji byla DPH stanovena již v roce 1980 a po celou dobu je na úrovni 10 %. V Japonsku se od roku 1992, kdy byla DPH zavedena, měnila pouze jednou, když se v roce 1996 zvýšila ze 3 % na 5 %.

V EU je DPH nejvyšší

Základní sazba DPH (daně z přidané hodnoty) se v členských zemích Evropské unie pohybuje od 15 % (v Lucembursku) po 27 % (v Maďarsku). Ve většině členských zemí EU je základní sazba DPH vyšší než 20 %. Vždyť pouze v pěti členských zemích EU je základní sazba DPH nižší, v Lucembursku (15 %), Kypru (18 %), Maltě (18 %), Německu (19 %) a Francii (19,6 %). V deseti členských zemích EU je základní sazba DPH 23 % a více.

  • V posledních pěti letech navíc většina členských zemích EU základní sazbu DPH zvýšila, mnohdy i opakovaně. Výhodou zvýšení DPH je skutečnost, že daňový výnos státu se zvýší okamžitě, na rozdíl od zvýšení přímých daní.
  • DPH je pro státní pokladu ve většině členských zemích EU spolu s povinným pojistným nejdůležitějším "daňovým příjmem".

Vyšší DPH prodražuje rodinné nákupy

Vlivem vyšší DPH jsou zboží a služby dražší, při každém nákupu musí rodina sáhnout hlouběji do peněženky, neboť konečnými plátci DPH jsou v konečném důsledku spotřebitelé. V praxi nejvíce pociťují vyšší sazby DPH chudší občané. Přesto je zvýšení nepřímých daní, mezi které patří DPH, populárnější než zvýšení přímých daní, protože se promítne do cen zboží a služeb, zatímco zvýšení daně z příjmu fyzických osob (přímých daní) znamená, že při stejné hrubé mzdě má zaměstnanec nižší čistou mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet.

I v Evropě je nízká DPH

Ne ve všech evropských zemích je však základní sazba DPH okolo 20 %, např. v Andoře 4 %, ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku činí základní sazba DPH 8 %. Všechny tři země jsou přitom ekonomicky velmi vyspělé a životní úroveň občanů je velmi vysoká. Lichtenštejnsko prosperuje díky propracovanému bankovnímu sektoru a nabízí vynikající podmínky pro byznys, v Lichtenštejnsku je tak registrováno mnohem více firem než má Lichtenštejnsko obyvatel.

Nejnižší DPH? V Asii

Nejnižší základní sazba DPH je při světovém srovnání v asijských zemích, kde v řadě zemí nedosahuje není vyšší než 10 %.

  • Japonsko, Taiwan 5 %, Malajsie 6 %, Thajsko, Singapur 7 %, Indonésie, Korea, Vietnam 10 %, Filipíny, Srí Lanka 12 %, Indonésie 12,5 %.

Prameny: The World Wide Tax and OECD Tax Database

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ