Daňové přiznání za rok 2013 ve světě

20.02.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Občané s nadstandardními příjmy odvedou kromě daně z příjmu fyzických osob za rok 2013 rovněž 7% solidární daň. Většina příjmů však podléhá pouze 15% sazbě daně. Jak vysoké sazby daně za rok 2013 jsou ve světě? Do jakého příjmu se daň z příjmu neplatí?

Z členských zemí OECD je rovná sazba daně z příjmu zavedena pouze v Česku (nezohledňujeme-li solidární daň, stejně jako je tomu v databázi OECD), Estonsku a Maďarsku. Od roku 2013 zavedlo progresivní zdanění i Slovensko, kde jsou nyní dvě sazby daně. V ostatních členských zemích OECD je zavedeno progresivní zdanění, kdy s rostoucím příjmem stoupá i efektivní zdanění (poměr mezi výši daně a příjmem). Příjmy ve vyšších daňových pásmech podléhají totiž vyšším daňovým sazbám.

Rozdíly mezi zeměmi jsou značné?

Přestože je tedy ve většině členských zemí OECD zavedeno progresivní zdanění, tak jsou rozdíly v daňovém zatížení velké. Výsledná daňová povinnost totiž nezávisí pouze na úrovni daňových sazeb, ale rovněž na možnosti uplatnění daňových slev, daňových odpočtů nebo nastavení jednotlivých daňových pásem. V některých zemích je horní sazba uvalena až pro velmi nadstandardní příjmy např. ve výši 10násobku průměrné mzdy (USA, Chile nebo Mexiko).

  • Občané s nadstandardními příjmy musí při vyplňování daňového přiznání za rok 2013 počítat s vysokou daňovou povinností v Nizozemí (horní sazba daně je 52 %), Belgii, Izraeli a Rakousku (50 %), Portugalsku (48 %), Francii, Německu, Velké Británii a Austrálii (45 %).

Daňové sazby za rok 2013

V přiložené tabulce máme uvedeny daňové sazby u daně z příjmu fyzických osob za rok 2013 u vybraných členských zemích OECD. Porovnání daňového zatížení pouze dle daňových sazeb je orientační, neboť celková daňová povinnost každého daňové plátce je individuální a záleží mimo jiné na skladbě příjmů a výdajů nebo rodinné situaci, daňové slevy a odpočty mohou výrazně snížit výslednou daň z příjmu. V některých členských zemích OECD se mimo centrální daň z příjmu, jejíž daňové sazby máme uvedeny v tabulce, platí rovněž místní daň z příjmů (např. Dánsko, Finsko, Švédsko nebo Švýcarsko). Pro lepší názornost máme v přiložené tabulce daňová pásma uvedena v korunách, přepočet je proveden aktuálním směnným kursem. Přepočet umožňuje snadněji orientačně porovnat nastavení jednotlivých daňových pásem.

  • Trendem v posledních deseti letech bylo snižování daňových sazeb, během let 2002 až 2012 klesla horní sazba daně z příjmu fyzických osob ve 23 členských zemích OECD a v 8 stoupla.
  • Z členských zemí OECD odvádí naprostá většina občanů nejméně na dani z příjmu v Chile, Mexiku a Koreji. V těchto zemích je sice zavedeno progresivní zdanění, kdy horní sazba činí 30 % v Mexiku, 38 % v Koreji a 40 % v Chile. Horní sazbě daně z příjmu však podléhají až velmi vysoké příjmy.

Nízké příjmy = daň se neplatí

Občané s nízkými příjmy neplatí ve vyspělých zemích světa na dani z příjmu fyzických osob nic. Legislativou je neplacení daně z příjmu ošetřeno třemi různými způsoby: nulovou sazbou daně z příjmu fyzických osob, existencí nezdanitelné položky nebo slevou na poplatníka. V Česku je zavedena sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok.

Praktický příklad

Bezdětný a svobodný živnostník pan Černý dosáhne za rok 2013 hrubého zisku (příjem - výdaj) ve výši 165 600 Kč. Kolik zaplatí pan Černý na dani z příjmu za rok 2013?

Text Částka

Daňový základ (zisk)

165 600 Kč

Daň z příjmu

24 840 Kč

(165 600 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daňová povinnost

0 Kč

(24 840 Kč - 24 840 Kč)


Pan Černý nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2013 nic, neboť má zisk do 165 600 Kč. Z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka neplatí OSVČ se ziskem (příjem - výdaj) 165 600 Kč na dani z příjmu fyzických osob nic. Při uplatnění nezdanitelných položek (např. odpočty úroků z úvěrů na vlastní bydlení, odpočet vkladů na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištěn) nebo daňových slev (na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč) nebo daňového zvýhodnění na děti, neplatí OSVČ na dani z příjmu nic ani při vyšším příjmu. Záleží na konkrétním situaci. Daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok a daňové zvýhodnění na děti nemůže v daňovém přiznání za rok 2013 čerpat OSVČ uplatňující výdaje paušálem.

Jak je to v ostatních zemích?

  • Nulová sazba daně je zavedena např. v těchto zemích: ve Francii (do 165 453 Kč), Německu (223 779 Kč), Rakousku (do 302 776 Kč), Austrálii (do 330 787 Kč).
  • Sleva na dani je zavedena např. v Česku (24 840 Kč), Kanadě (30 076 Kč), Itálii (50 646 Kč) nebo Nizozemí (55 078 Kč). Daňová sleva snižuje přímo daňovou povinnost.
  • Nezdanitelná položka je zavedena např. v těchto zemích: Japonsku (74 757 Kč), Slovensku (102 797 Kč), Belgii (192 400 Kč). Nezdanitelná položka snižuje daňový základ, nesnižuje tedy přímo výslednou daň jako sleva na dani.

Centrální sazby daně z příjmu fyzických osob ve vybraných zemích OECD (pro daňové přiznání za rok 2013, v Kč)

Země Sazba daně Horní hranice Sazba daně Horní hranice Sazba daně Horní hranice Sazba daně Horní hranice Sazba daně Horní hranice Sazba daně Horní hranice Sazba daně

Austrálie

0,00

330 787

19,00

672 480

32,50

1 454 010

37,00

3 271 523

45,00

 

 

 

 

Belgie

25,00

236 440

30,00

336 356

40,00

560 686

45,00

1 027 511

50,00

 

 

 

 

Česko

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dánsko

5,83

1 552 764

20,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonsko

21,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finsko

0,00

443 154

6,50

657 849

17,50

1 076 230

21,50

1 935 013

29,75

2 752 507

31,75

 

 

Francie

0,00

165 453

5,50

330 053

14,00

733 020

30,00

1 965 208

41,00

4 161 791

45,00

 

 

Chile

4,00

532 119

8,00

886 865

13,50

1 241 611

23,00

1 596 358

30,40

2 128 477

35,50

2 660 596

40,00

Irsko

20,00

902 822

41,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Island

22,90

504 447

25,80

1 544 853

31,80

 

 

 

 

 

 

 

 

Itálie

23,00

412 876

27,00

770 702

38,00

1 513 879

41,00

2 064 380

43,00

 

 

 

 

Japonsko

5,00

383 944

10,00

649 752

20,00

1 368 416

23,00

1 772 050

33,00

3 544 099

40,00

 

 

Kanada

15,00

791 312

22,00

1 582 643

26,00

2 453 339

29,00

 

 

 

 

 

 

Korea

6,00

226 184

15,00

867 037

24,00

1 658 680

35,00

5 654 592

38,00

 

 

 

 

Maďarsko

16,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Německo

0,00

223 779

14,00

-

-

6 901 362

45,00

           

Nizozemí

5,85

540 730

10,85

918 319

42,00

1 541 156

52,00

 

 

 

 

 

 

Norsko

13,75

1 674 829

22,75

2 722 254

25,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový Zéland

10,50

234 260

17,50

803 177

30,00

1 171 299

33,00

 

 

 

 

 

 

Polsko

18,00

562 057

32,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

14,50

192 676

28,50

550 501

37,00

1 101 003

45,00

2 202 006

48,00

 

 

 

 

Rakousko

0,00

302 776

36,50

688 127

43,21

1 651 504

50,00

 

 

 

 

 

 

Slovensko

19,00

946 918

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovinsko

16,00

220 779

27,00

521 875

41,00

1 951 720

50,00

 

 

 

 

 

 

Španělsko

12,75

487 386

16,00

908 520

21,50

1 470 032

25,50

3 303 009

27,50

4 816 888

29,50

8 257 522

30,50

Švédsko

0,00

1 287 142

20,00

1 842 868

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Turecko

15,00

97 180

20,00

236 139

27,00

853 734

35,00

 

 

 

 

 

 

USA

10,00

179 656

15,00

729 694

25,00

1 768 376

28,00

3 688 731

33,00

8 018 586

35,00

8 051 800

39,60

Velká Británie

20,00

1 057 142

40,00

4 953 807

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Prameny OECD: Tax Database, Statistics, Income Tax Tables, Table 1. Central government personal income tax rates and thresholds

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ