Deset důležitých čísel ve zdravotním pojištění

04.08.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zdravotní pojištění je "povinnou daní". Všichni musíme platit měsíčně své zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění. Pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Podívejme se na deset důležitých čísel pro placení zdravotního pojištění.

Vybrali jsme 10 zajímavých čísel pro placení zdravotního pojištění v roce 2014. Všechna čísla jsou seřazena od nejmenšího po největší.

1) 0 Kč

Z některých příjmů se zdravotní pojištění neplatí, např. z prodeje nemovitých a movitých věcí, z pronájmu nebo z kapitálových příjmů. Zdravotní pojištění se ale rovněž neplatí z práce na dohodu do zákonného limitu. Při práci na dohodu o provedení práce do měsíční odměny 10 000 Kč a méně. Rovněž se neplatí zdravotní pojištění z měsíční odměny při práci na základě dohody o pracovní činnosti do 2 500 Kč.

2) 0,05 %

Placení zdravotního pojištění je povinné. Když není zdravotní pojištění řádně placeno ve stanoveném termínu, tak je příslušnou zdravotní pojišťovnou předepsáno penále. Sazba penále dosahuje 0,05 % denně za každý den prodlení. Zdravotní pojištění tedy musí být placeno včas a v řádné výši, jinak hrozí předepsání dlužného penále. Zdravotní pojišťovny neuhrazené penále vymáhají a své pohledávky si pečlivě hlídají. Neplacení povinného pojistného se tedy vlivem předepsání penále prodraží. Zvláště když je dlužné penále následně vymáháno exekučně.

3) 7 zdravotních pojišťoven

Všichni máme právo na výběr zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu je v současné době možné změnit od 1. ledna následujícího roku. Změnu je potřeba provést do konce června. Zdravotní pojištění se měsíčně odvádí na účet vybrané zdravotní pojišťovny. V současné době působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven. V minulosti jich bylo více, postupně se slučovaly. V roce 2014 působí na trhu tyto zdravotní pojišťovny: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda, zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

4) do 8. dne

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si musí samy platit měsíčně zdravotní pojištění. Stejně tak osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Měsíční platba zdravotního pojištění musí být uhrazena a připsána na účet příslušné zdravotní pojišťovny do 8. dne následujícího měsíce. Za červenec 2014 tedy do 8. srpna 2014. Termín splatnosti je nutné si hlídat s ohledem na možnost vzniku penále při opožděné úhradě.

5) 13,5 %

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda zaměstnance sjednaná zpravidla v pracovní smlouvě. Zaměstnanci je z hrubé mzdy sraženo na zdravotním pojištění 4,5 % a dalších 9 % odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel. U OSVČ je vyměřovacím základem polovina daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ OSVČ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, tak se odvádí zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu.

6) do 20. dne

Zaměstnanci se nemohou stát dlužníky na zdravotní pojištění za období, kdy jsou v zaměstnaneckém poměru. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnanec je zodpovědný jejich zaměstnavatel. Neuhrazení zdravotního pojištění vymáhají zdravotní pojišťovny po zaměstnavateli. Zaměstnavatel zasílá na účet příslušné zdravotní pojišťovny celou částku zdravotního pojištění. Část placenou zaměstnancem i část placenou zaměstnavatelem. Zdravotní pojištění zasílají zaměstnavatelé na účet zdravotní pojišťovny do 20. dne následujícího měsíce.

7) 845 Kč

Za státní pojištěnce odvádí od července letošního roku zdravotní pojištění stát ve výši 845 Kč měsíčně (zvýšeno ze 787 Kč). Státní pojištěnců je nejvíce. Státními pojištěnci jsou např. starobní důchodci, invalidní důchodci, předdůchodci, děti, občané v evidenci úřadu práce, ženy na rodičovské a mateřské dovolené, občané pečující o závislou osobu.

8) 1 148 Kč

Občané, kteří nejsou u své zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci, OSVČ nebo státní pojištěnci, jsou vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). V praxi bývají OBZP např. občané sankčně vyřazeni z evidence úřadu práce, studenti starší 26 let. Všechny OBZP musí platit své zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2014 tedy 1 148 Kč (13,5 % z 8 500 Kč).

9) 1 752 Kč

Měsíční záloha placená OSVČ na zdravotním pojištění závisí na dosaženém zisku v minulém roce. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. Minimální měsíční záloha se platí i při zahájení samostatné výdělečné činnosti, dobrovolně je možné platit více. V roce 2014 činí minimální platba zdravotního pojištění 1 752 Kč měsíčně.

10) 270 000 Kč a více

Zaměstnanci s hrubou roční mzdou 2 mil. Kč a více nebo OSVČ s hrubým ročním ziskem 4 mil. Kč a více zaplatí na zdravotním pojištění 270 tisíc Kč a více. U zdravotního pojištění není, na rozdíl od sociálního pojištění, stanoven maximální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se tak platí z celého příjmu (hrubé mzdy nebo zisku). Zaměstnanec s hrubou roční mzdou 2 mil. Kč tak zaplatí na zdravotním pojištění 270 000 Kč (90 000 Kč je sraženo zaměstnanci a dalších 180 000 Kč za zaměstnance zaplatí zaměstnavatel). OSVČ s hrubým ročním ziskem 4 mil. Kč zaplatí na zdravotním pojištění rovněž 270 000 Kč (4 000 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Zaměstnanci a OSVČ s nadstandardními příjmy tak zaplatí na zdravotním pojištění ještě více.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ