Pracující důchodci a nemocenská

12.01.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Po dosažení řádného důchodového věku nejsou žádná omezení pro výkon výdělečné činnosti. Mnozí občané pracují i v důchodovém věku. Pobírají tedy současně důchod a mzdu. Jak je to však s čerpáním nemocenské u pracujících důchodců?

V řádném starobním důchodu lze mít libovolný příjem a přitom současně pobírat starobní důchod. Starobní důchodci mohou pracovat i na základě smlouvy na dobu neurčitou. I pracující starobní důchodci mají přitom nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok 2015, tedy 2 070 Kč měsíčně. Z hrubé mzdy odvádí pracující důchodci stejné daně jako ostatní zaměstnanci. Z hrubé mzdy je tedy zaměstnavatelem sražena daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Jak je to v případě nemoci?

Při pracovní neschopnosti mají pracující důchodci nárok na nemocenskou. Pro starobní důchodce však platí odlišná pravidla oproti ostatním zaměstnancům. Pravidla pro čerpání nemocenské u starobních důchodců jsou uvedena v paragrafu 28 zákona o nemocenském pojištění. Jaké podmínky pro čerpání nemocenské platí pro starobní důchodce?

  • Nárok na nemocenskou mají pracující starobní důchodci od 15. dne pracovní neschopnosti, stejně jako ostatní zaměstnanci. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel.
  • Nemocenská náleží pracujícímu starobnímu důchodci nejvýše v rozsahu 70 kalendářních dní. Když je uvedená podpůrčí doba vyčerpána v jednom kalendářním roce, tak nevzniká nárok na výplatu nemocenské od 1. ledna následujícího roku.
  • Starobní důchodci mají nárok na nemocenskou pouze za dobu trvání pracovního poměru. Po skončení pracovního poměru již nemohou starobní důchodci nemocenskou čerpat. Starobní důchodci tedy nemají ani nárok na nemocenskou v ochranné sedmidenní lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru.

Praktický příklad

Paní Zelená je ve starobním důchodu a pracuje u svého zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy na dobu určitou do 31. března 2015. Paní Zelená bude v pracovní neschopnosti od 9. března 2015. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti bude mít paní Zelená nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. Náhrada mzdy náleží od 4. dne pracovní neschopnosti za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny. Po skončení nároku na náhradu mzdy bude paní Zelená pobírat nemocenskou, kterou vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), ale pouze do konce března 2015. Po skončení zaměstnaneckého poměru starobním důchodcům nemocenská nenáleží.

Kdy znamená práce v důchodu zdanění penze?

Důchody jsou v Česku v naprosté většině případů vypláceny čisté. Z penze se totiž neplatí daň z příjmu fyzických osob do 36násobku minimální mzdy za rok. V roce 2015 činí minimální mzda 9 200 Kč, proto důchody do ročního limitu 331 200 Kč jsou od daně osvobozeny. Pobírat vyšší měsíční důchod než 27 600 Kč (331 200 Kč: 12 měsíců) je téměř nemožné, jak je vidět z přiložené tabulky, kde máme uvedeny případy, kdy má žadatel o důchod měsíční penzi nad uvedený limit. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2014, protože počítáme, že občan odešel v roce 2014 do starobního důchodu a v roce 2015 nadále pracuje.

Průměrná měsíční mzda

Doba pojištění

Měsíční důchod

625 000 Kč

35 let

27 602 Kč

539 000 Kč

37 let

27 614 Kč

461 000 Kč

39 let

27 611 Kč

391 000 Kč

41 let

27 615 Kč

327 000 Kč

43 let

27 610 Kč

vlastní výpočet autora

Za rok 2015 však budou celý důchod danit občané, kteří budou mít za rok 2015 příjem ze zaměstnání nebo dílčí základy daně ze samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu 840 tisíc Kč a více. Při překročení uvedeného příjmu se bude danit celý důchod, přestože je jeho souhrnná částka za rok do limitu. Pracující důchodci s nadstandardními příjmy se tedy zdanění důchodu v roce 2015 nevyhnou.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY