Svoboda je základem růstu životní úrovně

13.02.2015 | Petr Gola, Finance.cz
MAKRODATA A EU


Základním předpokladem zlepšování kvality života je osobní a ekonomická svoboda a demokracie. V Česku si žijeme dobře, dle nejnovější studie "Index of Economic Freedom 2015" je naše ekonomika 24. ekonomicky nejsvobodnější na světě.

Od roku 1995 sestavuje index ekonomické svobody "The Heritage Foundation". Česko rok od roku stoupá žebříčkem. Ve studii za rok 2014 patřilo Česku 26. místo, pro rok 2015 již 24. místo. Horší hodnocení než Česko má např. Island (26. místo), Norsko (27. místo), Korea (29. místo), Rakousko (30. místo), Belgie (40. místo), Španělsko (49. místo), Portugalsko (64. místo), Francie (73. místo) nebo Itálie (80. místo).

Vyšší svoboda - lepší život

Bez svobody není možné se zcela realizovat v osobním ani profesním životě. Životní úroveň je nejvyšší ve svobodných zemích světa. V zemích s nejvyšší ekonomickou svobodou jsou výborné podmínky pro podnikání, jednoznačná legislativa, fungující justice, minimální obchodní překážky, ochrana vlastnictví, nízká povinná administrativa a rychlá a fungující veřejná správa. Ekonomická svoboda výrazně pomáhá zvyšovat kvalitu života. V zemích s nejvyšší ekonomickou svobodou se daří podnikání, na čemž profitují občané nižší nezaměstnaností, vyššími mzdami, dobrými pracovními podmínkami a lepší možností profesní seberealizace. Nejvyšší ekonomická svoboda je v nejvyspělejších zemích světa.

Systém hodnocení

Jednotlivé země světa jsou hodnoceny celkem v 10 kategoriích. Výsledný index je následně aritmetickým průměrem dílčích hodnocení. Ve studii za rok 2015 bylo hodnoceno celkem 178 zemí světa. Ekonomiky jednotlivých zemí jsou rozděleny do pěti skupin:

  1. Svobodné (výsledný index 80 až 100). V této kategorii je pouze pět zemí - Hongkong, Singapur, Nový Zéland, Rakousko a Švýcarsko.
  2. Většinou svobodné (výsledný index 70 až 79,9). V této kategorii je 30 zemí, včetně Česka (72,5). Většina zemí jsou členské země EU a OECD, např. Kanada (79,1), Chile (78,5), Estonsko (76,8), Irsko (76,6), Dánsko (76,3), USA (76,2), Velká Británie (75,8), Litva (74,7), Německo (73,8), Finsko (73,4), Japonsko (73,3), Lucembursko (73,2), Švédsko (72,7), Island (72,0), Norsko (71,8), Rakousko (71,2), Izrael (70,5).
  3. Utlumená svoboda (výsledný index 60 až 69,9). V této kategorii je 55 zemí. Např. Belgie (68,8), Polsko (68,6), Španělsko (67,6), Slovensko (67,2), Rumunsko (66,6), Malta (66,5), Mexiko (66,4), Portugalsko (65,3), Francie (62,5), Itálie (61,7), Chorvatsko (61,5).
  4. Většinou nesvobodné (výsledný index 50 až 59,9). Hodnocení v uvedeném rozmezí má 62 zemí. Jedinou členskou zemí EU a OECD s výsledným indexem nižším než 60 bodů je Řecko (54,0).
  5. Potlačovaná svoboda. (výsledný index pod 49,9). Celkem 26 zemí má výsledný index nižší než 50 bodů. Nejhorší hodnocení má tato pětice zemí: Eritrea, Zimbabwe, Venezuela, Kuba a KLDR.

Hodnocení Česka

Ekonomická svoboda Česka je opětovně vyšší v loňském roce. Celkové hodnocení ekonomické svobody v Česku se zvyšuje a Česko stoupá v žebříčku. Výborné hodnocení má Česko ve svobodě obchodu a svobodě trhu práce. Celkové hodnocení sráží korupce. V přiložené tabulce máme uvedeno hodnocení v jednotlivých deseti kategoriích (od nejlepšího po nejhorší) dle studií z posledních dvou let.

Kategorie Index of Economic Freedeom 2014 Index of Economic Freedom 2015 Meziroční změna

Svoboda obchodu

87,8

88,0

+0,2

Svoboda trhu práce

84,0

82,9

-1,1

Fiskální svoboda

81,7

81,5

-0,2

Monetární svoboda

79,4

81,2

+1,8

Svoboda investování

80,0

80,0

0,0

Svoboda finančního trhu

80,0

80,0

0,0

Ochrana majetku

70,0

75,0

+5,0

Svoboda podnikání

70,1

68,2

-1,9

Korupce

45,3

48,0

+2,7

Státní správa

43,8

40,6

-3,2

Celkem

722,1

725,4

+3,3

Výsledný index

72,2 (722,1:10)

72,5 (725,4:10)

x

Pramen: The Heritage Foundation „2015Index of Economic Freedom“