OECD: Jak se liší zdanění práce u nízkých a vysokých mezd?

24.06.2015 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku je zdanění práce zaměstnanců s vysokými příjmy nepatrně vyšší oproti zaměstnancům s nízkými příjmy. Ve většině členských zemích OECD jsou rozdíly v míře zdanění práce vyšší. Podívejme se na praktické výpočty za rok 2014.

Průměrná měsíční mzda v Česku za rok 2014 byla dle databáze OECD 26 007 Kč měsíčně. U podprůměrné mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy (17 425 Kč) a nadprůměrné mzdy ve výši 167 % průměrné mzdy (43 432 Kč) si vypočítáme celkové zdanění práce.

Výpočet zdanění práce

Veškeré daňové odvody ze mzdy zaměstnance v Česku tvoří zdravotní pojištění placené zaměstnancem, sociální pojištění placení zaměstnancem, daň z příjmu fyzických osob, zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem a sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Součet všech těchto částek tvoří povinné daně. Zdanění práce je potom procentní vyjádření souhrnné daňové částky vůči mzdovým nákladům zaměstnavatele.

Praktický výpočet zdanění práce v Česku za rok 2014 (u podprůměrné a nadprůměrné mzdy)

Text

Nízká mzda

(33 % průměrné mzdy)

Vysoká mzda

(167 % průměrné mzdy)

Hrubá mzda

17 425 Kč

43 432 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(4,5 % z hrubé mzdy)

785 Kč

1 955 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(9 % z hrubé mzdy)

1 569 Kč

3 909 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(6,5 % z hrubé mzdy)

1 133 Kč

2 824 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(25 % z hrubé mzdy)

4 357 Kč

10 858 Kč

"Superhrubá mzda"

(hrubá mzda x 1,34)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

23 400 Kč

58 200 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(superhrubá mzda x 15 %)

3 510 Kč

8 730 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(daň z příjmu - sleva na poplatníka)

1 440 Kč

6 660 Kč

Čistá mzda obdržená na účet zaměstnance

(hrubá mzda - soc. poj., zdrav. poj. a daň z příjmu)

14 067 Kč

31 993 Kč

Veškeré daňové platby ze mzdy

9 284 Kč

26 206 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

23 351 Kč

58 199 Kč

Zdanění práce (v %)

39,8  %

45,0 %

vlastní výpočet autora

Jak je vidět z tabulky, tak za rok 2014 činil rozdíl v míře zdanění zaměstnance pracujícího za 1,67násobek průměrné mzdy a zaměstnance pracujícího za 0,67násobek průměrné mzdy 5,2 % (45,0 % - 39,8 %). Hlavním důvodem nízkého rozdílu je stejná 15% sazba daně z příjmu u obou zaměstnanců. V rámci členských zemí OECD je rozdíl v míře zdanění mezi zaměstnanci pracující za podprůměrnou mzdu a zaměstnanci pracujícími za nadprůměrnou mzdu v Česku 8. nejnižší.

Kde se liší zdanění nejvíce?

Z členských zemí OECD se nejméně liší celkové zdanění práce u zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu ve výši 67 % průměrné mzdy a zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu ve výši 167 % průměrné mzdy v Maďarsku, Chile, Polsku, Estonsku, Japonsku, Koreji a Slovensku, ve všech těchto zemích je rozdíl v míře zdanění do 5 %. Nejvíce se zdanění liší zdanění práce liší v Irsku, Izraeli, Lucembursku, Portugalsku, Řecku, Itálii, Finsku, Velké Británii, Nizozemí a Austrálii, ve všech těchto zemí je rozdíl vyšší než 10 %.

V Evropě je zdanění práce vyšší

U nízkých i vysokých mezd je zdanění práce v evropských zemích vyšší než v mimoevropských zemích OECD. Hlavním důvodem je vyšší povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Z důvodu nižších odvodů na povinném pojistném mají zaměstnanci v mimoevropských zemích OECD nižší sociální ochranu. Nemocenské dávky, důchody nebo podpora v nezaměstnanosti jsou v porovnání s předchozím příjmem v Evropě značně vyšší než v mimoevropských zemích světa.

Rozdíl v míře zdanění mezi podprůměrnou a nadprůměrnou mzdou (v zemích OECD, údaje za rok 2014)

Země

Podprůměrná mzda

(33 % průměrné mzdy)

Nadprůměrná mzda

(167 % průměrné mzdy)

Rozdíl ve zdanění

(v %)

Maďarsko

49,0

49,0

0,0

Chile

7,0

7,9

0,9

Polsko

34,8

36,2

1,4

Estonsko

39,0

40,9

1,9

Japonsko

30,5

34,7

4,2

Korea

18,9

23,2

4,3

Slovensko

38,6

43,3

4,8

Česko

39,8

45,0

5,2

Turecko

36,0

41,7

5,7

Německo

45,1

51,3

6,2

Kanada

26,5

33,3

6,8

USA

29,4

36,3

6,9

Dánsko

36,4

43,6

7,2

Rakousko

44,8

52,0

7,3

Švýcarsko

19,5

26,8

7,3

Španělsko

37,3

45,0

7,7

Slovinsko

38,5

46,3

7,7

Mexiko

14,7

22,5

7,8

Norsko

33,9

42,6

8,7

Island

29,1

38,0

8,9

Francie

45,2

54,3

9,2

Nový Zéland

13,4

23,1

9,7

Švédsko

40,5

50,6

10,1

Belgie

49,9

60,8

10,9

Austrálie

22,4

33,4

11,0

Nizozemí

32,1

43,1

11,0

Velká Británie

26,4

37,5

11,1

Finsko

38,4

49,7

11,3

Itálie

42,4

53,8

11,4

Řecko

35,7

48,0

12,3

Portugalsko

35,0

47,5

12,6

Lucembursko

30,4

44,6

14,2

Izrael

13,7

29,5

15,8

Irsko

22,1

39,6

17,5

Pramen: OECD, Tax Database, Taxation of Wage Income (2014)Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát