Odškodnění pracovního úrazu: Kdy se zaměstnavatel zčásti zprostí své odpovědnosti?

24.09.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V minulém článku jsme se zaměřili na zákonná ustanovení, které umožňují zaměstnavateli zcela se zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci. V dnešním navazujícím tématu se zaměříme na částečné zproštění odpovědnosti.

Odškodnění za pracovní úraz může být zaměstnavatelem podstatně zkráceno v některých případech, které stanovuje zákoník práce. Následný spor o plné odškodnění pracovního úrazu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může být nákladný a nejistý. Je však dobré znát svá práva.

Přečtěte si předchozí článek k tématu: Kdy se zaměstnavatel zcela zprostí odpovědnosti za škodu?

Porušení bezpečnostních předpisů jednou z příčin

Z hlediska částečného zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za způsobenou škodu zaměstnanci zákoník práce stanovuje, že zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáže-li, že škoda vznikla:

  • tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány a tato skutečnost byla jedinou příčinou škody; nebo
  • v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit;

a tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody.

Žádejte odstupné v plné výši: Odškodnění pracovního úrazu: Žádejte odstupné v plné výši.

Lehkomyslnost zaměstnance

Zákoník práce taktéž vymezuje, že zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáže-li, že škoda vznikla proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Doporučujeme: Neuklizené pracoviště vás může stát místo.

Míra spoluodpovědnosti zaměstnance

Míra spoluodpovědnosti zaměstnance při odškodnění pracovního úrazu bude stanovena individuálně vzhledem ke konkrétním okolnostem každého případu podle míry zavinění zaměstnance. V případě lehkomyslnosti zaměstnance se však zaměstnavatel může zprostit nejvýše do výše dvou třetin způsobené škody.

Každý případ zproštění se odpovědnosti za škodu je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EUPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.