Zdravotní pojištění v roce 2016 v jedenácti číslech

21.12.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění je povinnou daní a všichni občané s trvalým pobytem na území Česka musí zdravotní pojištění platit některé ze zdravotních pojišťoven působících na trhu. Podívejme se na vybraných jedenáct důležitých čísel pro placení zdravotního pojištění v Česku v roce 2016.

Zdravotně pojištěn je v Česku každý občan s trvalým pobytem v Česku. Každý pojištěnec je v registru své zdravotní pojišťovny veden v některé ze čtyř kategorií (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, státní pojištěnec, osoba bez zdanitelných příjmů), od čehož se odvíjí jeho povinnosti ohledně placení zdravotního pojištění.

1) 0 Kč

Z některých příjmů se zdravotní pojištění neplatí. Např. z pronájmu, z kapitálového majetku, z prodeje movitých a nemovitých věcí, z přivýdělku na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Např. zaměstnanec může mít roční přivýdělek formou pronájmu i desetitisícové částky za rok a zdravotní pojištění bude odvádět pouze z hrubé mzdy dosažené v zaměstnání.

2) 0,05 %

Neplacení zdravotního pojištění je sankciováno. Za každý den prodlení předepisuje příslušná zdravotní pojišťovna penále ve výši 0,05 % z dluženého pojistného. Za výpočet zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel. V praxi bývá tedy penále předepisováno osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) a osobám bez zdanitelných příjmů (OBZP).

3) 2 přehledy

Všechny OSVČ musí příslušné zdravotní pojišťovně odevzdat za rok přehled o příjmech a výdajích, což je hlavní tiskopise od OSVČ pro zdravotní pojišťovnu. Na základě údajů uvedených v přehledu se vypočítává zdravotní pojištění za celý rok a výše nové měsíční zálohy. Za rok 2016 budou OSVČ, které změní v průběhu 2016 roku zdravotní pojišťovnu, vyplňovat dva přehledy, jeden pro starou zdravotní pojišťovnu a jeden pro novou zdravotní pojišťovnu. Zdravotní pojišťovnu v roce 2015 bylo možné změnit pouze od 1. ledna, proto po celý rok 2015 museli být všichni občané u jedné zdravotní pojišťovny a všechny OSVČ vyplňovaly pouze jeden přehled.

4) 4,5 %

Zaměstnancům je sraženo na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Zdravotní pojišťovna však musí obdržet měsíčně v roce 2015 vždy alespoň 1 337 Kč (13,5 % z minimální mzdy 9 900 Kč). Zaměstnanci pracující např. na zkrácený pracovní úvazek s měsíční mzdou nižší než je minimální mzdy odvádí doplatek do 1 337 Kč a jejich efektivní sazba zdravotního pojištění je vyšší. Zaměstnavatelé totiž odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 %. V praxi však někteří zaměstnavatelé tento doplatek za zaměstnance dobrovolně odvádí, není to však pravidlem.

5) 9 %

Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 9 % z jejich hrubé mzdy na zdravotním pojištění. Za odvod souhrnné částky zdravotního pojištění, tj. část placenou zaměstnancem a část placenou zaměstnavatelem je zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanec nemůže být sankciován za neplacení zdravotního pojištění ze strany zaměstnavatele. Za dobu trvání standardního zaměstnaneckého poměru nemůže být zaměstnanec dlužníkem na zdravotním pojištění. Zaměstnanci by si však měli při nástupu do zaměstnání zkontrolovat, zdali zaměstnavatel za ně splnil oznamovací povinnost u zdravotní pojišťovny.

6) 7 zdravotních pojišťoven

V současné době působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR) a každý pojištěnec má právo změny zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu bylo možné změnit od 1. ledna 2016 a dále je nově možné změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2016. V průběhu roku 2015 nebylo možné změnit zdravotní pojišťovnu, pouze od 1. ledna.

7) 13,5 %

OSVČ platí za celý rok na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu (příjem - výdaj), když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění za celý rok vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za celý rok 2016 je 162 036 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po část roku se minimální vyměřovací základ poměrně snižuje.

8) 870 Kč

Státní pojištěnci (např. nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, občané v evidenci na úřadu práce) nemají s placením zdravotního pojištění zpravidla žádné starosti. Pro účely placení zdravotního pojištění jsou považováni za státní pojištěnce a zdravotní pojištění za ně platí stát. V roce 2016 to bude 870 Kč měsíčně. V případě, že má státní pojištěnec vlastní příjem, např. pracující starobní důchodce, tak ze z příjmu odvádí standardně zdravotní pojištění jako ostatním občanům.

9) 1 337 Kč

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) musí v roce 2016 platit na zdravotním pojištění měsíčně 1 337 Kč (13,5 % z minimální mzdy 9 900 Kč). Zdravotní pojištění musí být zaplaceno vždy do 8. dne následujícího měsíce. V praxi jsou nejčastěji OBZP nezaměstnaní občané, kteří nejsou v evidenci na úřadu práce, studenti starší 26 let, ženy v domácnosti nesplňující podmínku péče o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, lidé pracující pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč, kteří nejsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni za státního pojištěnce.

10) 1 823 Kč

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí během roku zdravotní pojištění formou měsíčních záloh. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období. Vždy však musí být při hlavní samostatné výdělečné činnosti placena alespoň minimální měsíční záloha: V roce 2016 činí minimální měsíční záloha pro OSVČ 1 823 Kč. Měsíční zálohu musí OSVČ zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce.

11) 270 000 Kč

Zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysokého příjmu. Pro placení zdravotního pojištění není zaveden strop, jako je tomu v případě sociálního pojištění. Např. manažer s hrubou roční mzdou 2 000 000 Kč zaplatí na zdravotním pojištění celkem 270 000 Kč (90 000 Kč je mu sraženo z hrubé mzdy a dalších 180 000 Kč za něj zaplatí zaměstnavatel).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ