OECD: Kde je průměrná čistá měsíční mzda nejvyšší?

13.05.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Hrubá mzda zaměstnance bývá zpravidla sjednána v pracovní smlouvě. Z hrubé mzdy však zaměstnanci odvádí daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Jak vysoká je čistá mzda bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v zemích OECD?

Průměrná hrubá roční mzda v Česku dle databáze OECD za rok 2015 činila 317 824 Kč, měsíčně tedy 26 485 Kč. Bezdětný svobodný zaměstnanec však na svůj bankovní účet obdrží 20 316 Kč. Z hrubé mzdy je mu zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění 1 192 Kč, sociální pojištění 1 722 Kč a daň z příjmu 3 255 Kč. Nižší průměrná čistá měsíční mzda ze zemí OECD než v Česku za rok 2015 byla pouze na Slovensku (18 406 Kč), v Polsku (17 875 Kč), v Turecku (16 096 Kč), v Maďarsku (15 045 Kč) a v Mexiku (10 648 Kč).

Čistá mzda může být odlišná

Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou obdržet na svůj bankovní účet odlišnou částku, důvodem je odlišné uplatnění daňových slev. Jak vysokou částku obdrží zaměstnanec za vykonanou práci pro zaměstnavatele závisí nejenom na sjednané hrubé mzdě, ale rovněž i na jeho individuální životní situaci a množství uplatněných daňových slev. Ve většině členských zemích OECD jsou rodiče daňově zvýhodnění. V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou čistou měsíční mzdu bezdětných a svobodných zaměstnanců pracujících za průměrnou mzdu v zemích OECD. I když je při celosvětovém srovnání životní úroveň občanů žijící v zemích OECD vysoká, tak jsou samozřejmě značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Průměrná čistá měsíční mzda ve Švýcarsku je 14,4krát vyšší než v Mexiku.

Daňové odvody zaměstnanců

S velkým náskokem je průměrná měsíční čistá mzda nejvyšší ve Švýcarsku. Průměrná hrubá měsíční mzda v Norsku nebo Dánsku není o tolik nižší než ve Švýcarsku. V porovnání čistých mezd je však tento rozdíl vysoký. Důvodem jsou nižší odvody zaměstnance na dani z příjmu a povinném pojistném ve Švýcarsku oproti ostatním vyspělým západoevropským zemím. Zdanění na straně bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu dosahuje ve Švýcarsku jen 17,4 %. Naproti tomu v Norsku 28,3 %, Francii 28,9 %, Nizozemí 29,9 %, Itálii 32,6 %, Rakousku 34,9 %, Dánsku 36,1 %, Německu 39,7 % a Belgii 42,0 %. Zeměmi, kde daňové odvody bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu nedosahují ani 20 %, jsou: Chile, Mexiko, Korea, Izrael, Švýcarsko, Nový Zéland, Estonsko a Irsko.

Nejvíce sype práce ve Švýcarsku

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou měsíční čistou mzdu v členských zemích OECD za rok 2015. U všech zemí máme pro názornost průměrnou čistou měsíční mzdu uvedenu v korunách, přepočet je proveden aktuálním směnným kursem.

  •  Desítku zemí s nejvyšší průměrnou čistou mzdou tvoří: Švýcarsko (153 174 Kč), Norsko (95 901 Kč), Austrálie (90 381 Kč), Lucembursko (86 712 Kč), Island (84 832 Kč), Velká Británie (78 784 Kč), Dánsko (78 473 Kč), Švédsko (77 913 Kč), Nizozemí (77 721 Kč) a USA (73 658 Kč).

Průměrná měsíční čistá mzda v zemích OECD (za rok 2015, v Kč)

Země Průměrná čistá měsíční mzda

Švýcarsko

153 174 Kč

Norsko

95 901 Kč

Austrálie

90 381 Kč

Lucembursko

86 712 Kč

Island

84 832 Kč

Velká Británie

78 784 Kč

Dánsko

78 473 Kč

Švédsko

77 913 Kč

Nizozemí

77 721 Kč

USA

73 658 Kč

Japonsko

71 747 Kč

Finsko

67 732 Kč

Německo

63 945 Kč

Rakousko

63 772 Kč

Irsko

63 060 Kč

Nový Zéland

63 013 Kč

Korea

61 841 Kč

Belgie

60 967 Kč

Kanada

60 504 Kč

Francie

60 503 Kč

Izrael

59 333 Kč

Itálie

46 639 Kč

Španělsko

46 449 Kč

Řecko

34 597 Kč

Portugalsko

27 913 Kč

Slovinsko

27 196 Kč

Estonsko

23 756 Kč

Chile

20 736 Kč

Česko

20 316 Kč

Slovensko

18 406 Kč

Polsko

17 875 Kč

Turecko

16 096 Kč

Maďarsko

15 045 Kč

Mexiko

10 648 Kč

Pramen: OECD, OECD Tax Database, Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income and Table I.7. Top statutory personal income tax rates and top marginal tax rates for employees


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 11 krát