Co dělat při registraci nového auta

28.07.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Rozhodli jste se koupit nové auto? Abyste s ním mohli vyjet na silnice, tak musíte auto ještě registrovat. Pro registraci na registru vozidel je podmínkou povinné ručení a také musíte doložit další dokumenty. Samotnou registraci pak vyřídíte většinou na počkání.

Při pořízení nového auta je vhodné registraci neodkládat a zajít na registr vozidel co nejdříve. Už s koupí vozidla je dobré řešit pojištění vozidla, nejlépe je mít uzavřeno povinné ručení přímo při koupi, abyste měli jistotu, že vozidlo je pojištěno již v okamžiku, kdy s ním od prodejce odjíždíte. Navíc smlouvu povinného ručení i havarijního pojištění bez problémů pořídíte už u prodejce. 

V okamžiku odjezdu s novým autem od prodejce sice ještě nemáte registrační značky, ale tuto informaci můžete pojišťovně sdělit později po jejich přidělení. Pojištění můžete uzavřít i bez SPZ. Od prodejce auta budete odjíždět pouze s provizorní SPZ na papírku za sklem auta.

U nového vozidla je dobré uzavřít havarijní pojištění, které řeší i škody, které na vozidle můžete způsobit vy, a nejsou tak hrazeny z pojištění odpovědnosti – povinného ručení. U nového auta vysoké hodnoty se havarijní pojištění docela určitě vyplatí.

Registrace nového vozidla

Nový automobil je zatím neregistrovaný. Jde tedy o první přihlášení vozidla do českého registru vozidel.

Podle zákona se za nové vozidlo považuje automobil pořízený na území České republiky, k němuž je pořízen čistopis velkého technického průkazu, ve kterém není vepsán vlastník nebo provozovatel vozidla a ještě u něj neproběhlo přihlášení do evidence vozidel.

Dokumenty potřebné k registraci nového auta

(foto: Shutterstock)

 

Kde se registrace provádí?

Registrace nového vozidla se provádí na registru silničních vozidel. Auto můžete od roku 2018 registrovat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, není nutné dodržet místní příslušnost.

Co k registraci potřebujete

Nové dosud neregistrované vozidlo musíte přihlásit do registru silničních vozidel, což byste měli zvládnout na počkání. Před samotnou registrací nového vozidla na úřadě musí být vozidlo zákonně pojištěno. Vozidlo tedy musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), k němuž je vydána zelená karta, která je jediným zákonným dokladem prokazujícím pojištění vozidla.

Mimo originálu zelené karty budete potřebovat originál velkého technického průkazu, kupní smlouvu nebo fakturu prokazující koupi vozidla a doklady totožnosti, případně ověřenou plnou moc, pokud auto registrujete na někoho jiného. K výše uvedeným dokladům je třeba vyplnit přihlášku k registraci vozidla a zaplatit správní poplatek.

Dokumenty potřebné k registraci nového vozidla:

  • žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel,
  • originál velkého technického průkazu vozidla vydaného prodejcem,
  • doklad o nabytí vozidla v originálu (faktura, kupní smlouva, leasingová smlouva),
  • souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele,
  • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – zelená karta povinného ručení,
  • doklady totožnosti (vlastníka, provozovatele) - u fyzické osoby postačí občanský průkaz, u podnikající fyzické osoby to je živnostenský list, u právnické osoby je nutný výpis z obchodního rejstříku.

Při registraci vozidla je zapotřebí uhradit správní poplatek. Ten je u motorového vozidla 800 Kč. Poplatek se hradí na místě zápisu a je podmínkou registrace vozidla. V některých případech je registrace od poplatku osvobozena - u motorových vozidel jsou to např. držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

TIP: Registrační značky na přání

Od ledna 2016 máte možnost požádat o registrační značku na přání. Povinné znaky na registrační značce musí být v rozložení 3+5. Značka musí obsahovat minimálně jedno číslo. Cena za jednu tabulku je 5 000 Kč, tzn. na osobní auto stojí SPZ na přání 10 000 Kč. Značka je vedena na majitele, nikoliv na auto. I při prodeji auta vám značka zůstává, můžete si ji převést na nový vůz, nebo ji na dobu tří měsíců odevzdat do depozitu.

Ekologická poznávací značka

Od loňského roku si navíc můžete zažádat o speciální poznávací značku na elektromobil. Ta začíná na písmena EL a může být spojena s různými výhodami, jako je parkování v městech zdarma a v budoucnu možná i osvobození od dálničních poplatků. Takovýto způsob zvýhodňování elektromobilů už funguje například v Německu nebo v Norsku.

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 86 krát

Články ze sekce: Spotřebitel