Chudý Lucemburčan by byl v Česku boháč

03.11.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Lucemburčan s ročním příjmem 20 500 euro je považován za "chudého", v Česku takto vysoký příjem mají jen lidé s nadstandardními příjmy. Jak vysoká je hranice chudoby v EU? Jak se liší hranice chudoby pro jednotlivce a rodinu?

Za "chudého" se v členských zemích EU považuje jednotlivec s ročním příjmem nedosahujícím 60 % mediánu mzdy v národním hospodářství. Do rozhodného příjmu se započítávají všechny příjmy v daném období, tedy i nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, důchody nebo dávky státní sociální podpory.


Kde jsou nejlepší podmínky k podnikání? Na Novém Zélandu, Česko je 27.
EU: Občané bohatých zemí žijí déle
OECD: Jak se liší odvody na dani z příjmu dle výše mzdy?
EU: Nejdéle pracují na stát Francouzi
EU: Kolik stojí zaměstnavatele každé euro obdržené zaměstnancem na účet?

Co je to medián mzdy?

Medián mzdy se zjistí, když se všechny mzdy seřadí od nejvyšší po nejnižší, medián mzdy je následně hodnota mzdy nacházející se přesně uprostřed. Medián mzdy je nižší než průměrná mzda, neboť průměrná mzda je nadhodnocena příjmy nejlépe ohodnocených zaměstnanců, kterým mzdy rostou nejvíce. Chudí Evropané se nachází v nesrovnatelně lepší životní situaci než chudí lidé v rozvojových zemích, přesto se většina "chudých" Evropanů cítí být vyloučena ze společnosti, protože si nemůže z finančních důvodů dovolit životní styl jako ostatní spoluobčané.

Hranice "chudoby" se liší

V západoevropských zemích jsou výrazně vyšší mzdy než ve východní Evropě, proto i hranice "chudoby" pro jednotlivce je o desítky procent vyšší. V Lucembursku je hranice "chudoby" pro jednotlivce vyšší 15,6krát než v Rumunsku. Ekonomická vyspělost jednotlivých členských zemích EU se tak odráží i v hraniční částce "chudoby". V jedenácti západoevropských členských zemích EU (v Lucembursku, v Dánsku, ve Švédsku, ve Finsku, v Rakousku, v Belgii, ve Francii, v Nizozemí, ve Velké Británii, v Německu a v Irsku) je měsíční hranice chudoby vyšší než průměrná měsíční mzda v Česku. Hranice chudoby je v Česku z 28. členských zemí EU desátá nejnižší, když nižší je pouze v Estonsku, na Slovensku, v Polsku, v Chorvatsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Maďarsku, v Bulharsku a v Rumunsku.

Přepočet hranice chudoby pro rodinu

Pro zjištění hranice chudoby pro vícečetnou domácnost se částka pro jednotlivce jednoduše nenásobí počtem členů v domácnosti. U vícečetné domácnosti se totiž šetří náklady za "chod domácnosti". Při výpočtu hranice chudoby pro vícečetnou domácnost se postupuje následovně: první dospělý se započítává ze 100 %, další dospělý a děti starší 14 let z 50 % a děti mladí 14 let potom z 30 %. V přiložené tabulce máme uvedenu roční hranici chudoby v eurech v členských zemích EU dle publikace "Statistisches Jahrbuch 2016 (Das Statistische Bundesamt)".

  • Hranice chudoby pro jednotlivce v Česku za celý rok činí 4 573 euro.
  • Hranice chudoby pro rodinu se dvěma dětmi do 14 let je 9 604 euro (zaokrouhleno na eura nahoru), neboť částka 4 573 se násobí koeficientem 2,1 (první dospělý 1,0 + druhý dospělý 0,5 + první dítě do 14 let 0,3 + druhé dítě do 14 let 0,3).

Kdy je čtyřčlenná rodina chudá?

Hranice "chudoby" pro čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi do 14 let je nejvyšší v Lucembursku (43 243 euro), v Dánsku (35 105 euro), ve Švédsku (34 172 euro), ve Finsku (29 865 euro), v Rakousku (29 245 euro) a v Belgii (27 348 euro). Naopak nejnižší hranice chudoby je v Rumunsku (2 766 euro), v Bulharsku (4 172 euro), v Maďarsku (5 686 euro) a v Litvě (6 077 euro).

Hranice chudoby v zemích EU (v euro za rok)

Země Jednotlivec Rodina s dvěma dětmi (do 14 let) Země Jednotlivec Rodina s dvěma dětmi (do 14 let)

Lucembursko

20 592

43 243

Malta

7 672

16 112

Dánsko

16 717

35 105

Slovinsko

7 146

15 006

Švédsko

16 272

34 172

Portugalsko

4 937

10 368

Finsko

14 221

29 865

Řecko

4 608

9 677

Rakousko

13 926

29 245

Česko

4 573

9 604

Belgie

13 023

27 348

Estonsko

4 330

9 093

Francie

12 719

26 711

Slovensko

4 086

8 580

Nizozemí

12 535

26 323

Polsko

3 202

6 724

Velká Británie

12 350

25 935

Chorvatsko

3 135

6 584

Německo

11 840

24 864

Lotyšsko

3 122

6 556

Irsko

11 686

24 541

Litva

2 894

6 077

Itálie

9 455

19 856

Maďarsko

2 707

5 686

Kypr

8 640

18 144

Bulharsko

1 987

4 172

Španělsko

7 961

16 719

Rumunsko

1 317

2 766

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistisches Jahrbuch 2016,Kapitel InternationalesPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU