Předčasný důchod v roce 2017: Kdy nevzniká nárok?

03.01.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho lidí odchází do důchodu dříve a podávají si žádost o předčasný důchod. Kdy nemůže být v roce 2017 předčasný důchod přiznán? Kdy musí předčasný důchodce penzi vrátit?

Zatímco o řádný starobní důchod je možné si požádat až pět let zpětně, tak o předčasný důchod není možné si požádat zpětně. O řádný i předčasný starobní důchod se žádá na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).


Průměrný důchod v roce 2017: Kdo na něj dosáhne?
Kdy může být důchod nižší než 5 tisíc?


Praktický příklad

Pan Novák dosáhl v březnu 2016 řádného důchodového věku a stále pracoval. Původně chtěl pracovat "na procenta" a mít měsíční státní důchod vyšší z důvodu přesluhování. Protože však začátkem roku 2017 potřebuje vyšší částku peněz, tak si požádá o zpětné přiznání řádného starobního důchodu k dosažení řádného důchodového věku. Starobní důchod bude panu Novákovi zpětně doplacen. O předčasný důchod by si však pan Novák zpětně požádat nemohl.

Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

Pro přiznání předčasného důchodu musí žadatelé splnit dvě základní podmínky: dosáhnout požadovaného věku a získat potřebnou dobu pojištění. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Aktuální řádný důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen na počtu vychovaných dětí. Při výpočtu předčasného důchodu následně platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod, krácení se přitom provádí za každých započatých 90 kalendářních dní.


Kolik odvedeme ze mzdy v roce 2017?
Sociální pojištění v roce 2017 v deseti číslech
Zdravotní pojištění v roce 2017 v deseti číslech


Získání potřebné doby pojištění

Žadatelé o předčasný důchod v roce 2017 musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let. Tedy ve stejném rozsahu jako žadatelé o řádný starobní důchod. Z důvodu žádosti o předčasný důchod se potřebná doba pojištění nezkracuje. Do potřebné doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium v zákonném rozsahu před rokem 2010, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o závislou osobu). Když není potřebná doba pojištění získána, tak nemůže být řádný ani předčasný starobní důchod přiznán.

Praktický příklad

Paní Kučerová získala prozatím dobu pojištění v rozsah 31 let, protože byla dlouhodobě nezaměstnaná a evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu vždy pouze po dobu, kdy náležela podpora v nezaměstnanosti a doba, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáležela se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Paní Kučerová se mylně domnívá, že když odejde v roce 2017 do předčasného důchodu dva roky před dosažením řádného důchodového věku, tak potřebnou dobu pojištění splní, neboť ji bude stačit získat dobu pojištění 31 let (33 let - 2 roky). Není tomu tak. Pro paní Kučerovou však bude řešením zpětné dopojištění chybějící doby pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění.

Kdy přestává být předčasný důchod vyplácen?

Současně pobírat předčasný důchod a příjem ze zaměstnání je možné pouze v případě, že předčasný důchodce pracuje na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně. V těchto případech se totiž z příjmu neodvádí sociální pojištění, což je zákonná podmínka pro možný souběh předčasného důchodu a příjmu ze zaměstnání. Jestliže předčasný důchodce nastoupí do zaměstnání na standardní pracovní smlouvu, potom je nutné tuto skutečnost v součinnosti se zaměstnavatelem oznámit na ČSSZ v Praze (lze prostřednictvím místně příslušné OSSZ) a po dobu zaměstnání není předčasný důchod vyplácen. Případně vzniklý přeplatek na vyplaceném předčasném důchodu by bylo nutné vrátit.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát