Budou rodiče více dětí platit méně na sociálním pojištění?

04.01.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Návrh MPSV počítá s nižší sazbou sociálního pojištění pro rodiče se dvěma a více dětmi. O kolik by si finančně rodiny polepšily? Zvýšila by další finanční pomoc rodinám s dětmi porodnost?

V současné době odvádí všichni zaměstnanci na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy, dalších 25 % na sociálním pojištění platí za zaměstnance zaměstnavatel. Souhrnné sociální pojištění přitom odvádí na účet místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) zaměstnavatel. OSVČ odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu.

Sazby sociálního pojištění dle návrhu MPSV

Nižší sazbu sociálního pojištění by mohl uplatnit vždy pouze jeden z rodičů, pro druhého z rodičů by platila "standardní" sazba sociálního pojištění. Bezdětní zaměstnanci a zaměstnanci s jedním dítětem by rovněž odváděli na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy.

  • 5% sazba sociálního pojištění (27,7% sazba pro OSVČ) by platila pro jednoho z rodičů, kteří mají dvě nezaopatřené děti
  • 2,5% sazba sociálního pojištění (25,2% sazba pro OSVČ) by platila pro jednoho z rodičů, kteří mají tři nezaopatřené děti
  • 0% sazba sociálního pojištění (22,7% sazba pro OSVČ) by platila pro jednoho z rodičů, kteří mají 4 a více nezaopatřených dětí

Praktický příklad

Paní Černá má hrubou mzdu 26 000 Kč a manžel pan Černý má hrubou mzdu 22 000 Kč. Manželé mají dvě děti. Dle aktuální legislativy je paní Černé z hrubé mzdy sraženo sociální pojištění ve výši 1 690 Kč (26 000 Kč x 6,5 %) a panu Černému je na sociálním pojištění sraženo z hrubé mzdy 1 430 Kč (22 000 Kč x 6,5 %).

Pokud by návrh MPSV prošel úspěšně legislativním procesem, potom by sazbu nižšího sociálního pojištění využila paní Černá, neboť má vyšší hrubou mzdu. Na sociálním pojištění by v takovém případě bylo paní Černé sraženo 1 300 Kč (26 000 Kč x 5 %), panu Černému potom 1 430 Kč (22 000 Kč x 6,5 %). Rodina by měla čistý disponibilní příjem vyšší o 390 Kč.


Jak se liší důchod otce a jeho syna?
Kolik odvedeme ze mzdy v roce 2017?
Sociální pojištění v roce 2017 v deseti číslech
Zdravotní pojištění v roce 2017 v deseti číslech

Zvýšila by se porodnost?

Hlavním důvodem pro zavedení nižších sazeb sociálního pojištění pro rodiny s dětmi je zvýšení porodnosti za účelem zachování udržitelnosti důchodového systému, který je založen na průběžném financování, kdy aktivně výdělečně činní občané financují důchody současným důchodcům. Porodnost ve všech vyspělých zemích světa je u ženy pod 2 děti a vliv daňových úlev pro rodiny s dětmi je výrazně nižší, než by se očekávalo. Důležitější roli hrají jiné aspekty jako je např. životní styl a hodnoty mladé generace, důležitost rodiny ve společnosti, možnost práce na zkrácený úvazek pro ženy s více dětmi, umístění dětí ve školce.

Nejvíce dětí mají ženy ve Francii

Dle publikace "Statistisches Bundesamt Deutschland - Statistisches Jahrbuch 2016" byla úhrnná plodnost z členských zemí Evropské unie nejvyšší ve Francii (1,99 dítěte na ženu), v Irsku (1,96), ve Švédsku (1,89), ve Velké Británii (1,83), v Belgii (1,75), ve Finsku (1,75), v Nizozemí (1,68), v Dánsku (1,67). Nejnižší je naopak v Portugalsku (1,21 dítěte na ženu), ve Španělsku (1,27), v Polsku (1,29), v Řecku (1,30), na Slovensku (1,34), na Maltě (1,38), v Maďarsku (1,35), v Německu (1,39), v Itálii (1,39), v Rumunsku (1,41), na Kypru (1,45), v Chorvatsku (1,46). Úhrnná plodnost v Česku (1,46 dítěte na ženu) je v rámci zemí EU (1,54) podprůměrná, přestože v Česku spolu s Německem mají rodiny s nezaopatřenými dětmi výrazně nižší souhrnnou daňovou povinnost než bezdětné páry, a to díky vysokému daňovému zvýhodnění.

Výpadek v důchodovém systému

Případné snížení odvodů na sociálním pojištění by znamenalo vysoký výpadek v důchodovém systému, který je v posledních letech deficitní a na důchodovém pojištění se vybere méně, než kolik jsou výdaje na důchody. V roce 2015 byla v Česku nízká nezaměstnanost, která výrazným způsobem ovlivňuje bilanci důchodového účtu, a přesto činil deficit necelých 10 miliard korun. V letech 2012 a 2013 byl důchodový deficit dokonce necelých 50 miliard korun.

Podpora pracujících je efektivní

Finanční podpora rodin s dětmi v Česku je již nyní v rámci zemí EU nadprůměrná. Schvalovaná legislativa počítá s dalším zvýšením daňového zvýhodnění na děti od roku 2017. Pozitivní na návrhu MPSV je, že chce finančně formou nižších odvodů na sociálním pojištění podporovat rodiny, kde rodiče pracují a nikoliv rodinám s dětmi přidávat peníze formou státních dávek.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY