Stát vrací tisíce korun. Kdy obdrží zaměstnanci daňové vratky?

13.01.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Když nemá zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání za rok 2016, tak může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Kdy se může zaměstnanec těšit na daňové vratku? Podívejme se na praktické příklady.

Zaměstnanci, kteří po celý rok 2016 pracovali pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně za sebou, a mimo příjmy ze zaměstnání nemají žádné jiné zdanitelné příjmy, mohou požádat do 15. února 2017 svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.


Kdy můžete uplatnit slevu na manželku a kolik vám vrátí na daních?
Budou rodiče více dětí platit méně na sociálním pojištění?
Kolik odvedeme ze mzdy v roce 2017?

O roční zúčtování daně nemohou tedy svého zaměstnavatele požádat např. zaměstnanci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, zaměstnanci s příjmy z pronájmu nebo zaměstnanci pracující v některém měsíci roku 2016 pro dva zaměstnavatele současně, přičemž jim z obou příjmů byla odvedena zálohová daň z příjmu. Všichni tito zaměstnanci mají totiž povinnost si sami podat daňové přiznání.

Během roku se uplatňují pouze některé daňové slevy

Protože nezdanitelné položky, slevu na manželku a školkovné je možné uplatnit pouze za celý rok, tak obdrží někteří zaměstnanci vysoké daňové vratky, neboť odvedli na měsíčních zálohách na dani z příjmu více, než odpovídalo jejich roční daňové povinnosti. Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu fyzických osob se uplatňuje pouze základní sleva na poplatníka, sleva na studenta, sleva na invaliditu, sleva na průkaz ZTP/P a daňové zvýhodnění na děti.

Práce po část roku

Daňovou vratku obdrží i zaměstnanci, kteří pracovali pouze po část roku 2016, a během roku tedy nevyužili v plném rozsahu základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. V ročním zúčtování daně se totiž uplatňuje základní sleva na poplatníka vždy v plném rozsahu, nekrátí se. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka v plném rozsahu za celý kalendářní rok 2016 obdrží daňový přeplatek i zaměstnanci, kteří byli dlouhodobě nemocní a přitom odvedli během roku zálohovou daň z příjmu.

Praktický příklad 1)

Paní Zelená byla od ledna do května 2016 nezaměstnaná. Od 1. června 2016 však pracuje pro zaměstnavatele XY. Hrubá měsíční mzda paní Zelené v měsících červen až prosinec byla vždy 19 500 Kč. Jak vysokou daňovou vratku paní Zelená obdrží?

 

  • Za měsíce červen až prosinec 2016 byla paní Zelené z hrubé mzdy odvedena zálohová daň z příjmu ve výši 1 860 Kč (19 500 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 % - měsíční sleva na poplatníka 2 070 Kč). Za měsíce červen až prosinec celkem 13 020 Kč (1 860 Kč x 7 měsíců).
  • Roční daň z příjmu činí 2 595 Kč (19 500 Kč x 7 měsíců) x 1,34, zaokrouhleno na sta dolů) x 15 %) - roční sleva na poplatníka 24 840 Kč).

Paní Zelené vznikne po provedení ročního zúčtování nárok na daňovou vratku ve výši 10 425 Kč (13 020 Kč - 2 595 Kč).

Praktický příklad 2)

Pan Skála měl za celý rok 2016 hrubou mzdu ve výši 360 000 Kč. Pan Skála uplatňoval daňové zvýhodnění na dceru Janu. Na ročních zálohách na dani z příjmu pan Skála odvedl 34 116 Kč. Pan Skála v ročním zúčtování daně uplatní odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru ve výši 28 400 Kč a odpočet životního pojištění ve výši 12 000 Kč. Celkové nezdanitelné položky budou tedy 40 400 Kč.

  • Roční daň z příjmu fyzických osob pana Skály činí 28 056 Kč (360 000 Kč x 1,34) - 40 400 Kč) x 15 % - sleva na poplatníka 24 840 Kč - daňové zvýhodnění na dceru 13 404 Kč).

Pan Skála obdrží daňový přeplatek ve výši 6 060 Kč (34 116 Kč - 28 056 Kč). O uvedený přeplatek bude mít pan Skála vyšší čistou měsíční mzdu po provedeném ročním zúčtování daně.

Praktický příklad 3)

Paní Pokorné bylo během roku 2016 z hrubé mzdy jejím zaměstnavatelem odvedena souhrnná zálohová daň z příjmu ve výši 22 056 Kč. Dcera paní Pokorné chodí do školky a roční školkovné činilo 12 000 Kč. Vždy jeden z rodičů může uplatnit v plné výši školkovné. Z manželů Pokorných uplatní školkovné paní Pokorná. Za rok 2016 lze uplatnit školkovné maximálně ve výši 9 900 Kč. Z důvodu uplatnění školkovného ve výši 9 900 Kč obdrží paní Pokorná daňovou vratku za rok 2016 ve výši 9 900 Kč. Školkovné snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly, stejně jako sleva na manželku.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ