Jak uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání?

10.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Mnozí studenti si během studia přivydělávají, ať už prací na zkrácený úvazek nebo brigádami pro více zaměstnavatelů nebo výkonem samostatné výdělečné činnosti. Jak se uplatňuje daňová sleva na studenta v daňovém přiznání za rok 2017?

Sleva na studenta za celý kalendářní rok 2017 činí 4 020 Kč. Při uplatnění slevy na studenta je roční daňová povinnost nižší, částka odvodů na sociálním pojištění a zdravotním pojištění se však nemění. Sleva na studenta snižuje vypočtenou daň z příjmu až do nuly. Z důvodu uplatnění slevy na studenta však nemůže vzniknout nárok na daňový bonus.

Použití slevy na studenta v daňovém přiznání

Studentka VŠ slečna Nováková si po celý rok 2017 přivydělávala samostatnou výdělečnou činností. Roční daňový základ (příjem - výdaj) byl 240 000 Kč. Kolik zaplatí slečna Nováková na dani z příjmu fyzických osob za rok 2017?

  • Daň z příjmu fyzických osob před uplatněním daňových slev činí 36 000 Kč (240 000 Kč x 15 %).
  • V daňovém přiznání uplatní slečna Nováková daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daňovou slevu na studenta v částce 4 020 Kč. Celkové daňové slevy budou 28 860 Kč (24 840 Kč + 4 020 Kč).
  • Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí slečna Nováková za rok 2017 částku 7 140 Kč (36 000 Kč - 28 860 Kč).

Kdy vám sleva na studenta daň nesníží?

Student VŠ Malý si rovněž po celý rok 2017 přivydělával výkonem samostatné výdělečné činnosti. Roční hrubý zisk pana Malého byl 140 000 Kč. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, nezaplatí pan Malý na dani z příjmu fyzických osob nic. Daňová sleva na studenta daňovou povinnost pana Malého neovlivní. Z důvodu uplatnění slevy na studenta nemůže pan Malý od finančního úřadu obdržet žádné peníze.


Práce pro více zaměstnavatelů

Někteří studenti mají povinnost podat daňové přiznání, protože během roku pracovali v některém měsíci současně u dvou zaměstnavatelů, přičemž jim z obou příjmů byla zaměstnavatelem odvedena zálohová daň z příjmu. I když tito studenti pracovali pouze po část roku, tak mají nárok na uplatnění daňové slevy na poplatníka a na studenta v daňovém přiznání v plném rozsahu. U slevy na studenta je podmínkou, že stadium trvalo po celý kalendářní rok 2017.

Studentka VŠ slečna Benešová pracovala v měsících leden až srpen 2017 pro zaměstnavatele A na zkrácený úvazek s měsíční hrubou mzdou 20 000 Kč. V měsících červen až září pro zaměstnavatele B na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou 10 000 Kč. Po celý kalendářní rok 2017 slečna Benešová splňovala statut studenta. K vyplnění daňového přiznání bude slečna Benešová potřebovat od zaměstnavatele A i od zaměstnavatele B "potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017". Prohlášení k dani měla slečna Benešová podepsána pouze u zaměstnavatele A. U zaměstnavatele B prohlášení k dani vůbec nepodepsala. Měsíční tedy slevu na poplatníka a slevu na studenta uplatňovala pouze u zaměstnavatele A. Přestože v říjnu až prosinci 2017 slečna Benešová již nepracovala, tak v daňovém přiznání uplatní slevy na poplatníka a na studenta v plném rozsahu.

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017

Položka Zaměstnavatel A Zaměstnavatel B

Úhrn zúčtovaných příjmů

 ze závislé činnosti

160 000 Kč

(20 000 x 8)

40 000 Kč

(10 000 x 4)

Úhrn povinného pojistného

54 400 Kč

(160 000 x 34 %)

13 600 Kč

(40 000 x 34 %)

Základ daně

214 400 Kč

(160 000 + 54 400)

53 600 Kč

(40 000 + 13 600)

Zálohy na dani z příjmu

12 920 Kč

8 040 Kč

vlastní výpočet autora

Výpočet měsíční zálohy na dani u zaměstnavatele A:

Měsíční záloha na dani z příjmu činí 1 615 Kč (20 000 Kč x 1,34) x 15 % - sleva na poplatníka 2 070 Kč - sleva na studenta 335 Kč). Záloha na dani z příjmu za 8 měsíců je tedy uváděných 12 920 Kč v tabulce.

Výpočet měsíční zálohy na dani u zaměstnavatele B:

Měsíční záloha na dani z příjmu je 2 010 Kč (10 000 Kč x 1,34) x 15 %). Záloha na dani z příjmu za 4 měsíce je tedy uváděných 8 040 Kč v tabulce. U zaměstnavatele B nebylo podepsáno prohlášení k dani, tak nebylo možné uplatnit daňové slevy.

Vyplnění daňového přiznání

Položka Částka

Základ daně

268 000 Kč

(214 400 + 53 600)

Daň z příjmu

40 200 Kč

(268 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na studenta

4 020 Kč

Daň z příjmu po slevách

11 340 Kč

(40 200 - 24 840 - 4 020)

Zaplacené zálohy

20 960 Kč

(12 920 + 8 040)

Daňový přeplatek

9 620 Kč

(20 960 - 11 340)

vlastní výpočet autora

Slečna Benešová obdrží po podání daňového přiznání daňový přeplatek ve výši 9 620 Kč, neboť během roku zaplatila vyšší daňové zálohy než je roční daňová povinnost. Důvodem je uplatnění daňové slevy na poplatníka a daňové slevy na studenta za celý rok, přestože výdělečná činnost trvala pouze po část roku.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ