Vyšší daňové zvýhodnění na děti: Jak vysoký přeplatek získáte?

15.05.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Daňová novela zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě pro rok 2017. Do účinnosti daňové novely se však daňové zvýhodnění uplatňuje dle dřívější legislativy. Za rok 2017 tak vznikne zaměstnancům na dvěma a více dětmi nárok na daňový přeplatek. Jak bude vysoký? A kdy ho obdrží?

Novela zákona o dani z příjmu zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Legislativní proces však trvá déle, než se původně předpokládalo a ke zvýšení daňového zvýhodnění tedy dochází v průběhu roku 2017. I když dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění až od platnosti daňové novely, která bude pravděpodobně od 1. června 2017 (nebo od 1. července, a to v závislosti na vyhlášení ve Sbírce zákonů), tak bude vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další děti platit pro celý kalendářní rok 2017. Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí tedy obdrží po provedení ročního zúčtování za rok 2017 daňový přeplatek. Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují daňové zvýhodnění jednou za rok v daňovém přiznání. OSVČ uplatňující daňové zvýhodnění na děti si meziročně rovněž polepší.

Jak se zvyšuje daňové zvýhodnění?

Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě zůstává stejné, tedy 1 117 Kč. Na druhé dítě se měsíční daňové zvýhodnění zvyšuje na 1 617 Kč (z 1 417 Kč) a daňové zvýhodnění na třetí a další dítě se zvyšuje na 2 017 Kč (z 1 717 Kč). Do účinnosti daňové novely se daňové zvýhodnění uplatňuje ještě v nižší částce. Poprvé by pravděpodobně mělo být při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatněno vyšší daňové zvýhodnění v červenci při výpočtu červnové čisté mzdy. Jestliže by nastala daňová účinnost daňové novely o měsíc později, potom by se uplatnilo vyšší daňové zvýhodnění až při výpočtu červencové čisté mzdy.

Praktický příklad 1)

Živnostník Skála uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Hrubý zisk za rok 2016 i 2017 je stejný, a sice 570 000 Kč. Za rok 2016 zaplatil živnostník Skála na dani z příjmu fyzických osob 30 252 Kč (570 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč – daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 30 408 Kč). Za rok 2017 zaplatí na dani z příjmu 27 852 Kč (570 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč – daňové zvýhodnění na dvě děti 32 808 Kč). Roční daňová úspora bude 2 400 Kč.

Praktický příklad 2)

Paní Nováková má hrubou měsíční mzdu 35 000 Kč. Paní Nováková podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani a uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti. V přiložené tabulce máme proveden výpočet čisté mzdy paní Novákové za měsíce leden až květen 2017 před daňovou účinností a následně za měsíce červen až prosinec 2017.

Text Mzda za leden až květen Mzda za červen až prosinec

Hrubá mzda

35 000 Kč

35 000 Kč

Zdravotní pojištění

1 575 Kč

(35 000 x 4,5 %)

1 575 Kč

(35 000 x 4,5 %)

Sociální pojištění

2 275 Kč

(35 000 x 6,5 %)

2 275 Kč

(35 000 x 6,5 %)

Superhrubá mzda

46 900 Kč

(35 000 Kč x 1,34)

46 900 Kč

(35 000 x 1,34)

Daň z příjmu

7 035 Kč

(46 900 x 15 %)

7 035 Kč

(46 900 x 15 %)

Sleva na poplatník

2 070 Kč

2 070 Kč

Daň po slevě

4 965 Kč

(7 035 Kč – 2 070 Kč)

4 965 Kč

(7 035 – 2 070)

Daňové zvýhodnění

4 251 Kč

(1 117 + 1 417 + 1 717)

4 751 Kč

(1 117 + 1 617 + 2 017)

Záloha na daň z příjmu

714 Kč

(4 965 – 4 251)

214 Kč

(4 965 – 4 751)

Čistá mzda na účet

30 436 Kč

(35 000 – 1 575 – 2 275 - 714)

30 936 Kč

(35 000 – 1 575 – 2 275 - 214)

vlastní výpočet autora

V měsících po daňové účinnosti daňové novely bude mít paní Nováková vyšší čistou měsíční mzdu o 500 Kč. Na záloze na dani z příjmu fyzických osob odvede zaměstnavatel za paní Novákovou 214 Kč místo 714 Kč.

Jak vysoká bude daňová vratka?

Paní Nováková nebude mít povinnost za rok 2017 podat daňové přiznání a požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně z příjmu za rok 2017. Po provedení ročního zúčtování daně začátkem roku 2018 obdrží paní Nováková ve výplatě daňovou vratku ve výši 2 500 Kč (500 Kč x 5 měsíců). Pokud by byla daňová účinnost daňové novely až od 1. července 2017, potom by byla daňová vratka 3 000 Kč, neboť nižší daňové zvýhodnění by se uplatnilo při výpočtu čisté měsíční mzdy za prvních šest měsíců roku 2017.

Polepší si všichni zaměstnanci

Čistou mzdu budou mít vyšší všichni zaměstnanci uplaňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí. A to i zaměstnanci s nižší hrubou mzdou než má paní Nováková v praktickém příkladu. Tito zaměstnanci totiž obdrží vyšší měsíční daňový bonus. Zaměstnanci se třemi dětmi uplatňující daňové zvýhodnění si vždy polepší o 500 Kč měsíčně, ať už z důvodu nižší měsíční daňové zálohy nebo vyššího daňového bonusu. Nárok na daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ