Kolik dostanete čistého na brigádě? Počítejte s námi.

28.06.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Nabídka příležitostných brigád je nejvyšší v letních měsících. Mnozí zaměstnavatelé preferují na krátkodobou výpomoc práci na dohodu o provedení práce. S čím počítat při práci na dohodu o provedení práce? Jaké je zdanění?

Dohoda o provedení práce musí být sepsána písemně a pro jednoho zaměstnavatele je možné pracovat na základě dohody o provedení práce maximálně 300 hodin za rok. Na dohodu o provedení práce může pracovat nejenom student či penzista, ale i zaměstnanec pracující pro jiného zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Jak se od sebe liší dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce?


3 zaměstnavatelé a brigáda

Studentka Benešová si od června přivydělává pro tři zaměstnavatele, pro každého na dohodu o provedení práce. Limit 300 hodin se přitom posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Z měsíční odměny plynoucí z práce na dohodu o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Povinné pojistné v těchto případech neplatí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec.

Limit 10 000 - sčítají se zaměstnavatelé?

Penzistka Straková si v letních měsících přivydělává pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. U zaměstnavatele X má měsíční odměnu 6 000 Kč a u zaměstnavatele B má měsíční odměnu 5 500 Kč. Sociální a zdravotní pojištění se nebude odvádět ani z jedné dohody o provedení práce. Limit pro placení sociálního a zdravotního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně.

I při práci na dohodu o provedení práce je možné u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a uplatnit při výpočtu čisté měsíční odměny daňové slevy. Na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč mají nárok všichni zaměstnanci. Prohlášení k dani je však možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele a daňové slevy lze tedy uplatnit v každém měsíci pouze jednou. Prohlášení k dani je vhodné podepsat u práce na dohodu o provedení práce, kde je vyšší měsíční odměna.

Student, letní brigáda a daně

(foto: Shutterstock)

Kdy podepsat prohlášení k dani? 

Student Černý bude v letních měsících pracovat současně pro dva zaměstnavatele. U zaměstnavatele A bude mít měsíční odměnu 14 000 Kč a u zaměstnavatele B bude mít měsíční odměnu 7 000 Kč. Prohlášení k dani podepíše student Černý u zaměstnavatele A a při výpočtu měsíční odměny uplatní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a slevu na studenta ve výši 335 Kč.

  • Čistá měsíční odměna z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 14 000 Kč bude 12 045 Kč, neboť z hrubé odměny bude odvedeno zdravotní pojištění 630 Kč (14 000 Kč x 4,5 %), sociální pojištění 910 Kč (14 000 Kč x 6,5 %) a daň z příjmu 415 Kč (14 000 Kč x 1,34, na sta nahoru) x 15 % - sleva na poplatníka 2 070 Kč – sleva na studenta 335 Kč).
  • Čistá měsíční odměna z druhé dohody o provedení práce ve výši 7 000 Kč bude 5 950 Kč, neboť z dohody bude odvedena 15% srážková daň ve výši 1 050 Kč.

Odvedenou daň lze získat zpět

Zaměstnanci, kteří si během roku 2017 přivydělají pouze na základě dohody o provedení práce v letních měsících, přičemž odvedou z měsíčních odměn daň z příjmu, budou mít po podání daňového přiznání nárok na vrácení daně z příjmu (v plném nebo částečném rozsahu) zpět. Při práci pouze po dobu několika měsíců během roku 2017 se totiž nevyužije v plném rozsahu roční sleva na poplatníka, popř další daňové slevy. V daňovém přiznání se totiž uplatní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč bez ohledu na to, kolik měsíců výdělečná činnost během roku trvala. Odvedené sociální a zdravotní pojištění vrátit zpět nelze.


Podat, nebo nepodat? Daňové přiznání na brigády

Student Černý z předchozího příkladu bude na uvedené dvě dohody pracovat v červenci a v srpnu. Za dva měsíce odvede na daní z příjmu fyzických osob 2 930 Kč. V dalších měsících roku 2017 nebude mít student Černý žádné zdanitelné příjmy. Student Černý si podá daňové přiznání za rok 2017 a zaplacenou daň ve výši 2 930 Kč obdrží v plném rozsahu zpět. V daňovém přiznání totiž uplatní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Během roku přitom využil slevu na poplatníka v částce 4 140 Kč (2 070 Kč x 2) a slevu na studenta v částce 670 Kč (335 Kč x 2).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ